OP-Private Osakestrategia

Kansainvälisesti hajauttaen osakemarkkinoiden tuottoa
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Osakestrategia -rahasto sopii sijoittajalle, jonka haluaa korkeaa tuottoa ja on valmis sijoittamaan osakemarkkinoille pidemmällä sijoitusajalla.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa kansainvälisille osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen OP:n, Fidelityn ja JP Morganin rahastovalikoimaan avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 80 - 105 %.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,15 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Osakemarkkinat jatkoivat jyskytystään korkeammalle kesäkuussa toukokuun oltua tasainen. Yhdysvaltain keskuspankin kesäkuun kokous tulkittiin indikoivan pankin ajatusmaailman olevan kallistumassa muhkean elvytyksen vähentämiseen lähiaikoina, mutta tämä huolenaihe ravisteltiin mielestä hyvin pian. Elvytyksen vähentäminen tulee tapahtumaan ensivaiheessa lainaostoja pienentämällä, eikä ohjauskorkoon olla koskemassa aikoihin. Siten elvytyksen määrä jatkuu edelleen hyvin suurena talouskasvua tukien covid-kriisistä toivuttaessa. Keväällä vallinnut inflaatiokohina on vaimenemassa ja varmaankin vaimenee entuudestaan vuosi-inflaation tasaantuessa hyppynsä jälkeen. Yhdysvaltain valtionlainojen korkotaso on matala, mutta relatiivisesti houkutteleva globaalissa kuvassa. Euroopan keskuspankki istuu käsillään huolimatta sieltäkin kuulluista muutamista kriittisistä mietteistä koskien elvytyksen määrää kriisin jo hellittäessä. Heinäkuussa saadaan Yhdysvalloista yritysten toisen kvartaalin tulostietoja. Odotukset ovat edelleen tanakat, joskaan eivät luonnollisesti äärimmäisen korkeita, joita ne olivat edellisen kvartaalin jälkeen. Osakemarkkinoilla usko on vahva talous- ja tuloskasvun suhteen ja tietynlaista huumaa on havaittavissa monella saralla. Reflaation hinnoittelu markkinoilla koki kesäkuussa kuitenkin iskua, todennäköisesti sen oltua varsin konsensusnäkemys ja siten altis korjaukselle. Siten esim. arvo-osakkeiden alkuvuoden vahva meno rauhoittui. Korkomarkkinoilla yrityslainojen korkoerot kapenivat entuudestaan ja alla oleva korkotaso kellui varsin muuttumattomana. Korkomarkkina on tärkeässä asemassa osakemarkkinoiden hyvinvoinnin suhteen ja pysytelleessään nykyisessä leppoisassa tunnelmassa tukee intoa riskillisempiin sijoituksiin kuten osakkeisiin. Perinteisesti heinäkuu on ollut osakesijoituksille kuten myös korkosijoituksille suotuisaa aikaa ja vasta syyskuun tuodessa kylmiä tuulahduksia.

Osakemarkkinoilla tunnelma on hyvä, vaikka kurssien nousuun skeptisesti suhtautuvia onkin viljalti. Tämä skeptisyys toimii polttoaineena osakekurssien nousulle edelleen. Vaihtoehdot osakesijoituksille ovat vähissä korkotason madellessa pohjamudissa. Vaihtoehtoiset sijoitukset houkuttelevat pääomia, joka todennäköisesti nostaa monen sijoittajan salkun kokonaisriskiä rahoituksen näihin usein tullessa korkosijoituksista. Yritysten tuloskehitys on luonnollisesti tärkeää, mutta korkotason mataluuden seurauksena sijoittajat ovat valmiita hyväksymään korkeammat arvotustasot eli kalliimmat osakkeet. Arvostustasojen kehitys riippuu kurssikehityksestä ja tuloskehityksestä, joista jälkimmäisen kohentumiseen on analyytikoiden laskelmissa korkeahkot kasvuprosentit. Elvytyskehikko on edelleen äärimmäisen tukeva ja aiempiin sykleihin nähden merkitykseltään täysin eri luokkaa. Siten häiriöt tässä tuessa vaatisivat tasapainokseen vahvaa tuloskehitystä. joka on mahdollinen talouskehityksen ollessa ainakin väliaikaisesti vahvaa. Talouksien normalisoitumisen edelleen jatkuessa on luonnollista odottaa tähän kiinteämmin liittyvien yritysten tuloskehityksen olevan suhteessa muihin yrityksiin vahvempaa ja siten kurssikehityksen tätä peilaten.

Rahaston osakesijoituksissa talouden elpymisteema, reflaatio, on edelleen läsnä vaikkakin tätä hieman kesäkuussa pienennettiin. Pienyhtiöt-, arvo-osakkeet, eurooppalaiset osakkeet, Kanada ja Iso-Britannia toteuttavat tätä teemaa mielestämme hyvin. Näitten teemojen vastapainona on vähäisempi painotus viime vuoden menestyjiin kuten laajana käsitteenä tekno-osakkeet.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot).

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80 - 105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120712
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
155 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
233,37 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia +1,44 % +5,29 % +16,28 % +29,77 % +9,34 % +9,29 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia +6,81 % +6,09 % −8,10 % +26,78 % +1,25 % +15,58 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Osakestrategia 11,43 % 2,65 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy