OP-Private Strategia 25

OP-Private Strategia 25 -rahasto

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 25 -rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen OP:n, Fidelityn ja JP Morganin rahastovalikoimaan avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 25 % osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille.

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,85 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Yhdysvalloissa pitkät korot jaksoivat vielä nousta, mutta Euroopassa suhittiin pitkälti samoilla matalilla tasoilla, joihin olemme saaneet jo pitkän ajan tottua. Inflaatiosta puhutaan edelleen paljon korkoja nostattavan tekijänä, mutta suurempana tulisi nähdä bondien suuri tarjonta etenkin massiivisesti valtiontalouden alijäämäänsä paisuttavan Yhdysvaltojen osalta. Inflaatioluvut tulevat mekanistisesti nousemaan, mutta nousutaso n pysyminen korkealla vaatii paljon etenkin, jos öljyn ja sitä kautta energian hinnan lasku jatkuu laajemmin. Osakemarkkinan vahva tunnelma auttoi yrityslainamarkkinaa maaliskuussa ja korkoerot kutistuivat entuudestaan. Korkotaso varmastikin tulee jatkamaan nousuaan pikkuhiljaa korkeammille tasoille globaalisti talouksien normalisoituessa pandemian jälkeen ja siten normaalia varovaisempi suhtautuminen korkoriskiin on paikallaan. Keskuspankkien kuitenkin jatkaessa äärilöyhää politiikkaansa ja ostaessa edelleen vahvasti mm. valtionlainoja, on lainojen tuki kuitenkin edelleen olemassa.

Osakemarkkinoilla korkojen nousu aiheuttama tutina hellitti maaliskuussa ja markkinat saivat jatkaa nousuaan, Maaliskuusta muodostui erittäin vahva kuukausi osakkeille korkojen rauhoittumisen myötä, mutta myös kohenevien talouslukujen osalta etenkin Yhdysvalloissa. Dollari tosin onnistui vahvistumaan markkinan odotusten vastaisesti, mikä loi heikompaa tunnelmaa kehittyvien maiden osakkeille. Odotukset talouskasvun kiihtymisestä pandemian väistyessä sekä kookkaitten talouden tukipakettien alkaessa vaikuttaa toimii vastavoimana nousseelle korkotasolle ja odotuksille sen noususta entuudestaan. Yritysten tuloskehitys luonnollisesti kohenee kriisin jälkeen ja odotukset etenkin Yhdysvalloissa ovat melko korkeat lähivuosille historialliseen tuloskasvuun nähden. Rotaatio osakemarkkinoiden osa-alueiden kesken jatkui myös maaliskuussa, mutta rauhallisempaan tahtiin kuin helmikuussa. Kasvuosakkeet ovat saaneet relatiivisesti siipeensä arvo-osakkeiden menestyessä paremmin ja oletamme tämän jatkuvan talouksien normalisoitumisen myötä. Osakemarkkinoita tukevat tekijät ovat samat kuin aiemmin; hyvin matala korkotaso ja mittavat elvytystoimet sekä keskuspankkien, että valtioiden tahoilta. Viimeisimpänä listalle on nousemassa vihdoin realisoituva yritysten tuloskasvu.

Maaliskuussa korkosijoitusten tuotto jäi lähelle nollaa. Parhaiten maaliskuussa menestyivät inflaatiolinkatut lainat sekä edelleen High Yield -lainat. Kehittyvien maiden lainat jäivät salkussa negatiiviseen tuottoon. Pohjois-Amerikkalaiset osakkeet sekä globaalit osakkeet tuottivat rahastoissa maaliskuussa parhaiten vahvistuvan dollarin edesauttaessa ensin mainittuja. Kehittyvien maiden osakkeet ja Aasia-Tyynenmeren alueiden osakkeet puolestaan selvästi heikommin.

Korkosijoituksissa ei tehty maaliskuussa suurempia muutoksia. Korkoriskin määrä pidetään edelleen normaalia matalampana ja yrityslainojen painotus normaalia suurempana. Inflaatiolinkattujen lainojen määrää vähennettiin salkussa ja kehittyvien maiden lainojen lisättiin. Osakesijoitusten määrä on edelleen normaalia suurempi näkemyksemme ollessa osakemarkkinoiden suhteen positiivinen. Sijoitusten rakenteessa uskotaan talouden normalisoitumiseen, joka tukisi alueita, jotka pandemian aiheuttaman taloudellisen heikkouden myötä ovat pärjänneet heikommin. Näihin kuuluvat mm. arvo-osakkeet, Iso-Britannian sekä Kanadan osakkeet, pienyhtiöiden osakkeet ja Yhdysvaltojen ulkopuolisen maailman painottaminen.

Salkun vaihtoehtoisten sijoitusten määrän odotamme kasvavan jatkossa nykytasolta sopivien kohteiden löytyessä. Maaliskuussa vaihtoehtoisten pieni allokaatio raaka-aineista vaihdettiin kultaan. Sijoitukset ovat menestyneet odotetusti alkuvuonna.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston
korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90 - 60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10 - 40 %. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1079 Meur
Osuuden arvo (15.04.)
152,11 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 +1,38 % +1,52 % +5,12 % +12,67 % +4,05 % +3,46 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 +4,39 % +2,56 % −3,85 % +11,06 % +1,55 % +2,17 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 4,52 % 2,92 3,82
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy