OP-Private Strategia 50

OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 50 -rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää tuottoa kohtuullisella riskillä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen OP:n, Fidelityn ja JP Morganin rahastovalikoimaan avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta  YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

OP-Private Strategia 50

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Salkunhoitajan kommentti

Korkomarkkinat olivat heinäkuussa hyvässä vedossa korkojen laskiessa jo entuudestaan matalilta tasoilta ja yrityslainojen korkoerojen kaventuessa. Keskuspankkien yltiöpäisyys elvytyksessään rohkaisee, ellei pakota, korkosijoittajat yhä pitemmälle korkokäyrillä, sekä kantamaan enemmän yrityslainariskiä. Osakemarkkinan stabiloituminen toimii myös yrityslainojen osalta motivaattorina. Keskuspankkien joukkolainaostot jatkuvat sekä valtionlainoissa, että yrityslainoissa. Valtioiden päättämät mittavat tukitoimet johtavat jatkossa voimakkaasti kasvaviin valtiotalouksien vajeisiin ja niitten rahoittamiseksi kasvaviin lainaemissoihin. Markkina ei tästä ole huolissaan, koska keskuspankeilla vaikuttaa olevan avoin mandaatti taseidensa kasvattamiseen ilman rajoitteita ja siten nähdään näitten ostojen netottavan lisääntyvän lainojen tarjonnan. Yhdysvaltain keskuspankki oli kokouksessa huolissaan taloudesta ja siten vihjaili vahvasti pitävän jättimäisen elvytyksen voimissaan hamaan tulevaisuuteen. Heinäkuun parhaat tuotot saatiin inflaatiolinkatuista bondeista sekä HY-lainoista. OP High Yield Amerikka -rahaston tuotto oli peräti +4.6% heinäkuussa.

Osakemarkkinan kokonaisuutena polkivat melko paikallaan eurosijoittajan näkökulmasta dollarin heikentyessä voimakkaasti. Yhdysvaltalaiset osakkeet muodostavat hyvin suuren osan globaalista osakemarkkinasta ja siten dollarin heikkeneminen syö euromääräisiä tuottoja. Yhdysvalloissa FAANG- yhtiöiden tulokset olivat odotettua vahvempia ja näitten yritysten osakekurssit jatkoivat voittokulkuaan ja siten lähes kaikki muu sikäläinen osakemateriaali jäi tästä kehityksestä jälkeen edelleen. Koronakriisi on antanut näitten yritysten liiketoiminnalle tukea ja nähtäväksi jää voiko tämä kehitys poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen jatkua. Yritysten tulokset ovat myös muualla olleet heikkoja odotuksia parempia.

Heinäkuun lomakaudella ei tehty muutoksia korkosijoitusten rakenteeseen. Salkussa on edelleen runsaasti yrityslainariskiä sekä paremman, että heikomman luottokelpoisuuden lainoissa ja normaalia vähemmän valtionlainariskiä, josta merkittävä osa kannetaan euroalueen ulkopuolisessa materiaalissa.

Salkussa Varainhoidon allokaation mukainen osakealipaino rokotti tuottoja, kuten myös painotuksemme mm. yhdysvaltalaisiin arvo-osakkeisiin indeksisijoitusten tuottaessa parhaiten. Kehittyvien maiden osakkeiden rakenne olisi voinut olla optimaalisempi.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat luonteeltaan ja siten arvostuksiltaan hitaampiliikkeisiä kuin likvidimmät omaisuusluokat. Heinäkuussa vaihtoehtoiset sijoitukset palasivat normaalille tuottouralleen tuottaen vaatimattoman positiivisen tuoton.

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 - 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 - 70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
-
Osuuden arvo (06.08.)
165,06 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (06.08)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 +0,12 % +5,27 % -6,88 % +1,17 % +2,38 % +2,13 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 -1,86 % +5,17 % +3,75 % -5,05 % +16,04 % -4,89 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 13,82 % 0,12 2,85
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy