OP-Private Strategia 50

OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 50 -rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää tuottoa kohtuullisella riskillä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen OP:n, Fidelityn ja JP Morganin rahastovalikoimaan avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta  YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuu oli korkosijoituksille hyvä kuukausi yrityslainojen ja kehittyvien maiden korkosijoitusten edelleen porskuttaessa. Marraskuun jättimäisen positiivinen osakekehitys ja joulukuussakin jatkunut myötätuuli siivittivät tuottoja myös korkosijoituksissa. Korkoerot jatkoivat yrityslainoissa tiukkenemistaan ja päätyivät lähelle vuoden alun tasoja. EKP indikoi edelleen jatkavansa joukkolainojen ostoja ja olevan tarvittaessa valmis jopa kiihdyttämään niitä. Korkotaso ei siten jaksanut edelleenkään nousta huolimatta positiivisesta vireestä sijoitusmarkkinoilla. Reaalitaloudessa nähtiin hienoisia hidastumisen merkkejä uusien rajoitustoimien noustua etenkin Euroopassa. Korkotason osalta siis jatkuu status quo, korot eivät pysty nousemaan, mutta ovat jo niin matalilla tasoilla, etteivät oikein nousemaankaan. Mahdollinen korkojen nousu tulee kohdistumaan aluksi korkokäyrän pitempään päähän jyrkistäen korkokäyriä. Korkotason merkitys on tällä hetkellä aiempia syklejä selvästi merkityksellisempi, eli korkojen äkillinen nousu aiheuttaisi normaalia enemmän hallaa riskisijoituksille. Markkinaodotus korkojen nousulle tulevaisuudessa on erittäin vaimea.

Vaikka joulukuu ei ollutkaan osakemarkkinoilla yhtä riehakkaan positiivinen kuukausi kuin marraskuu, olivat tuotot kuitenkin varsin mallikkaat parhaiden tuottojen tullessa eurooppalaista ja kehittyvien maiden osakkeista. Koronavirus jyllää edelleen, mutta rokotusten alkaminen kuun loppupuolella rauhoittaa merkittävästi pelkoja uudesta röyhähtämisestä. Talouskehitys on varmaankin hieman heikompaa lähikuukausina, mutta rokotusten toivottavasti edistyessä nopeasti ilman takaiskuja, voidaan ajatella talouskehityksenkin hiljalleen kohentuvan rajoitustoimista luovuttaessa. Muuntuneen viruksen pelätään edelleen aiheuttavan uusia rajoitustoimia ennen rokotusten kattavuutta. Innostus osakemarkkinoilla on huomattava, odotukset vuodelle 2021 ovat osakemarkkinoille selvästi positiiviset huolimatta haastavista arvostustasoista etenkin Yhdysvalloissa. Supermatala korkotaso ja yhä jatkuvat massiiviset valtioiden taloutta tukevat toimet ovat edelleen tärkeässä asemassa perustellen historiallisesti kalliita arvostustasoja. Arvostustasot tulevat liukumaan kohti normaalimpia tasoja (tuskin niitä saavuttaen), jos/kun talouskehitys vihdoin elpyy rajoitustoimien poistuessa. Vaihtoehtojen puute pakottaa ja rohkaisee sijoittajia osakemarkkinoille, joka on nähtävissä myös yhä laajempana osakemarkkinoilla toimijoiden määränä etenkin yksityissijoittajien taholta. Parhaat yksittäiset sijoituskohteet osakesalkussa joulukuussa olivat JP Morganin Europe Small Cap -rahasto ja OP Venäjä.

Korkosijoitusten parhaat tuotot joulukuussa saatiin yhdysvaltalaisista high yield -lainoista sekä kehittyvien maiden inflaatiolinkatuista lainoista. Korkosijoitusten tuotto muodostui kuluneena vuonna kokonaisuutenaan odotettua paremmaksi, vaikka riskisimpien korkoluokkien tuotto jäi lähelle nollaa. Valtionlainat jaksoivat edelleen takoa tuottoja, vaikka lähtötaso oli jo entuudestaan haastava. Suurin syy tähän tietysti koronakriisi ja sen talousvaikutukset. Salkussa ei tehty suurempia muutoksia. Korkosijoituksissa on vaikeaa löytää nykyisessä ilmastossa houkuttelevia sijoituksia. Avoimen dollaririskin määrää muutettiin kuukauden sisällä sen jääden varsin neutraaliin asentoon. Korkoriskin määrä on hieman normaalia matalampi. Salkussa on edelleen runsaasti yrityslainoja sekä investment grade, että high yield -luokissa. Osakesijoituksissa tehtiin joulukuussa vain pieniä muutoksia. Osakesijoitusten määrä on normaalia korkeampi Strategiarahastojenkin seuraaman Varainhoidon allokaatiomallin ollessa edelleen osakkeissa ylipainossa. Osakesijoitusten rakenteessa on pyritty asemoitumaan talouden normalisoitumiseen, jolloin koronakriisistä kärsineet osa-alueet todennäköisesti pystyisivät menestymään paremmin osa-alueet, jotka kärsivät kriisissä vähemmän. Näihin kuuluvat mm. arvo-osakkeet, Iso-Britannian, pienyhtiöiden sekä Yhdysvaltain ulkopuoliset osakkeet.

Salkun vaihtoehtoiset sijoitukset jatkoivat tasaisen yllätyksetöntä menoaan joulukuussa. Tarkat arvot useimmille näistä saadaan tammikuussa, mutta oletettavasti arvot ovat kehittyneet suotuisasti joulukuussa yleisen riski-ilmaston jatkaessa positiivisena.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 - 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 - 70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2516 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
179,90 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 +2,15 % +6,18 % +8,16 % +1,42 % +3,92 % +5,58 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +5,17 % +3,75 % −5,05 % +16,04 % +1,56 % +2,07 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 14,12 % 0,14 2,83
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy