OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Syyskuu, tuo ikävistä ikävin kuukausi sijoituksille. Tämäkin syyskuu toimi kuten kausivaihtelu tuppaa tekemään ja osakkeiden kurssit laskivat ympäri maailman. Vuosi on ollut oikein hyvä ja tämä olikin vasta ensimmäinen varsinainen laskukuukausi tänä vuonna tammikuun pikkumiinusta lukuun ottamatta. Kiinan kiinteistöjätti Evergranden ongelmat toimivat katalyyttinä korjausliikkeelle, joka oli varmaan jo muutenkin myöhässä. EKP pienentää bondiostojaan ja FED tullee tekemään saman pian, inflaatioluvut jytäävät korkeina odotettua pitempään ja kasvun sekä yritysten tulosten ajatellaan nähneen parhaat päivänsä. Harvinaisesti heikkenevien osakkeiden seurana nähtiin nousevaa korkotasoa, joka siivitti Euroopassakin 10-vuoden swappikorkoa 0.20%-yksikköä korkeammaksi elokuun aikana. Liike ei ehkä kuullosta suurelle, mutta nykyisessä ilmastossa nosteli bondideskeissä vilkkaasti bondidiilereitten kulmakarvoja; aika, jolloin tällaiset liikkeet olivat arkipäiväisiä, vallitsi viimeksi kauan ennen useimpien ensimmäistä vakinaista työsopimusta. Korkotaso on kuitenkin edelleen hyvin matala, edellä mainittukin päätyi nousustaan huolimatta vaatimattomaan 0.15%:n tasoon, joka tuskin toimii esteenä vaikkapa yrityksen investointitarpeelle.

Lokakuussa saamme tulostietoja ensin yhdysvaltalaisilta yrityksiltä. Nämä näyttänevät suuntaa siitä, miten normalisoituvan talouden tuoman aktiviteetin positiivinen vaikutus vertautuu nousseihin raaka-aine ja palkkakustannuksiin nähden. Odotukset tuloskasvulle ovat maltillistuneet, mikä on ymmärrettävää voimakkaan kriisin jälkeisen elpymisen mukana, mutta ovat edelleen tälle ja ensi vuodelle varsin korkeilla tasoilla. Sinänsä talouskasvu näyttää jatkuvan edelleen hyvällä tasolla, vaikkakaan ei enää parhaimmalla tasollaan etenkin, kun näyttää sille, että globaalin kasvu moottorina toimineen Kiinan kasvu heikkenee hallinnon toimien ja Evergranden ongelmien myötä. Elvytysvaraa Kiinassa kuitenkin tarvittaessa on, mutta hallinto on jo pitempään koittanut välttää tämän ohjautumista kiinteistösektorin kuplaa pullistamaan.

Rahastoissa vallitsee Varainhoidon allokaation mukaisesti normaalia korkeampi osakepaino. Korkojen nousun myötä syyskuussa korkeampi painotus osakkeisiin korkojen asemesta ei ollut niin haitallinen kuin osakkeiden negatiivisuudesta voisi päätellä. Absoluuttisen tuoton näkökulmasta korkojen poikkeuksellinen nousu osakkeiden samaan aikaan laskiessa oli luonnollisesti harmillista, yleensähän korkosijoitukset tuppaavat tuottamaan hieman paremmin hermostuneisuuden vallitessa osakemarkkinoilla.

Osakesijoituksissa pohjoismaiset osakkeet painuivat eniten syyskuussa, Suomen ollessa erityisen heikko. Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat suunnilleen yhtä paljon dollarin vahvistuttua euroon nähden. Kehittyvien maiden osakkeet ovat Kiinan painamina olleet viime aikoina mutta nyt selvisivät hieman vähemmillä vaurioilla. Japanin osakkeet olivat poikkeus osakemarkkinoilla elvytystoiveitten siivittäessä ne jopa mukavaan positiiviseen tuottoon. Korkosijoituksissa korkojen nousu rokotti etenkin pidemmän duraation sijoituksia, ja valtionlainat ja etenkin kehittyvien maiden lainat painuivat selvästi. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto polki syyskuussa paikallaan, mutta puolusti tässäkin kuussa paikkaansa tuottaen kuitenkin paremmin (tai vähemmän huonosti..) kuin korkosijoitukset, joiden sijaan vaihtoehtoisia sijoituksia pitkälti salkussa on.

Osakesijoituksissa painotamme laatuyhtiöitä sekä syklisempiä toimialoja ja markkinoita. Pidämme myös pienyhtiöistä. Olemme vähentäneet arvoyhtiöiden painotusta hieman. Maantieteellisesti ylipainotamme Yhdysvaltoja ja Japania sekä kehittyviä talouksia. Eurooppa on laskettu aiemmasta ylipainosta alipainoon. Koroissa alipainotamme korkoriskiä. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle. IG--lainat ovat ylipainossa korkosalkun sisällä, mutta HY-lainat laskimme alipainoon elokuussa. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 - 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 - 70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2730 Meur
Osuuden arvo (15.10.)
193,74 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (14.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 −0,40 % +0,95 % +4,54 % +13,68 % +7,46 % +5,69 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +5,17 % +3,75 % −5,05 % +16,04 % +1,56 % +9,92 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 5,87 % 2,42 2,49
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy