OP-Private Strategia 75 -rahasto

Osakemarkkinoiden tuottoa hyvin hajautetulla salkulla

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 75 % osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,05 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Strategiarahastot saavuttivat kesäkuun lopussa jälleen uudet kaikkien aikojen korkeimmat arvonsa. Osakemarkkinat jatkoivat jyskytystään korkeammalle kesäkuussa toukokuun oltua tasainen. Yhdysvaltain keskuspankin kesäkuun kokous tulkittiin indikoivan pankin ajatusmaailman olevan kallistumassa muhkean elvytyksen vähentämiseen lähiaikoina, mutta tämä huolenaihe ravisteltiin mielestä hyvin pian. Elvytyksen vähentäminen tulee tapahtumaan ensivaiheessa lainaostoja pienentämällä, eikä ohjauskorkoon olla koskemassa aikoihin. Siten elvytyksen määrä jatkuu edelleen hyvin suurena talouskasvua tukien covid-kriisistä toivuttaessa. Keväällä vallinnut inflaatiokohina on vaimenemassa ja varmaankin vaimenee entuudestaan vuosi-inflaation tasaantuessa hyppynsä jälkeen. Yhdysvaltain valtionlainojen korkotaso on matala, mutta relatiivisesti houkutteleva globaalissa kuvassa. Euroopan keskuspankki istuu käsillään huolimatta sieltäkin kuulluista muutamista kriittisistä mietteistä koskien elvytyksen määrää kriisin jo hellittäessä. Heinäkuussa saadaan Yhdysvalloista yritysten toisen kvartaalin tulostietoja. Odotukset ovat edelleen tanakat, joskaan eivät luonnollisesti äärimmäisen korkeita, joita ne olivat edellisen kvartaalin jälkeen. Osakemarkkinoilla usko on vahva talous- ja tuloskasvun suhteen ja tietynlaista huumaa on havaittavissa monella saralla. Reflaation hinnoittelu markkinoilla koki kesäkuussa kuitenkin iskua, todennäköisesti sen oltua varsin konsensusnäkemys ja siten altis korjaukselle. Siten esim. arvo-osakkeiden alkuvuoden vahva meno rauhoittui. Korkomarkkinoilla yrityslainojen korkoerot kapenivat entuudestaan ja alla oleva korkotaso kellui varsin muuttumattomana. Korkomarkkina on tärkeässä asemassa osakemarkkinoiden hyvinvoinnin suhteen ja pysytelleessään nykyisessä leppoisassa tunnelmassa tukee intoa riskillisempiin sijoituksiin kuten osakkeisiin. Perinteisesti heinäkuu on ollut osakesijoituksille kuten myös korkosijoituksille suotuisaa aikaa ja vasta syyskuun tuodessa kylmiä tuulahduksia.

Korkosijoitukset kellottivat toisen peräkkäisen positiivisen tuoton kuukautensa. Vuositasolle muutettuna tämä oli vahva kuukausi korkosijoituksille kaikkien osa-alueiden annettua positiivista tuottoa. High Yield- ja Kehittyvien maiden lainat olivat parhaassa vedossa osakemarkkinoiden myönteisen tuulen tukiessa riskillisempiä korkoluokkia. Korkosijoitusten korkoriskiä laskettiin hieman entuudestaan, mutta tilaa tämän vähentämiseen on edelleen keskuspankkinäkymien mahdollisesti muuttuessa negatiivisempaan suuntaan loppuvuonna. Toistaiseksi korkotaso näyttää sahaavan paikoillaan. Yrityslainojen riskilisät ovat historiallisesti nähden kapeat ja siten näitten ei voi sanoa olevan erityisen houkuttelevia, mutta luottohäiriöiden jatkaessa äärimmäisen matalina ja yritysten rahoituskanavien ollessa poikkeuksellisen avoinna, on vaikea nähdä riskilisien huomattavaa levenemistä lähiaikoina ilman osakemarkkinan suurempaa korjausta alemmas.

Osakemarkkinoilla tunnelma on hyvä, vaikka kurssien nousuun skeptisesti suhtautuvia onkin viljalti. Tämä skeptisyys toimii polttoaineena osakekurssien nousulle edelleen. Vaihtoehdot osakesijoituksille ovat vähissä korkotason madellessa pohjamudissa. Vaihtoehtoiset sijoitukset houkuttelevat pääomia, joka todennäköisesti nostaa monen sijoittajan salkun kokonaisriskiä rahoituksen näihin usein tullessa korkosijoituksista. Yritysten tuloskehitys on luonnollisesti tärkeää, mutta korkotason mataluuden seurauksena sijoittajat ovat valmiita hyväksymään korkeammat arvotustasot eli kalliimmat osakkeet. Arvostustasojen kehitys riippuu kurssikehityksestä ja tuloskehityksestä, joista jälkimmäisen kohentumiseen on analyytikoiden laskelmissa korkeahkot kasvuprosentit. Elvytyskehikko on edelleen äärimmäisen tukeva ja aiempiin sykleihin nähden merkitykseltään täysin eri luokkaa. Siten häiriöt tässä tuessa vaatisivat tasapainokseen vahvaa tuloskehitystä. joka on mahdollinen talouskehityksen ollessa ainakin väliaikaisesti vahvaa. Talouksien normalisoitumisen edelleen jatkuessa on luonnollista odottaa tähän kiinteämmin liittyvien yritysten tuloskehityksen olevan suhteessa muihin yrityksiin vahvempaa ja siten kurssikehityksen tätä peilaten.

Korkoriskistä on edelleen merkittävä osa Euroopan ulkopuolella. Kehittyvien maiden lainojen määrää laskettiin hieman investment grade – yrityslainojen suuntaan. Yrityslainojen määrä on edelleen salkussa huomattava. Rahaston osakesijoituksissa talouden elpymisteema, reflaatio, on edelleen läsnä vaikkakin tätä hieman kesäkuussa pienennettiin. Pienyhtiöt-, arvo-osakkeet, eurooppalaiset osakkeet, Kanada ja Iso-Britannia toteuttavat tätä teemaa mielestämme hyvin. Näitten teemojen vastapainona on vähäisempi painotus viime vuoden menestyjiin kuten laajana käsitteenä tekno-osakkeet.

Vaihtoehtoisiin sijoituksiin lisättiin kesäkuussa kaksi uutta sijoitusta, OP Toimitilakiinteistöt ja OP Tonttirahasto. Vaihtoehtoisten sijoitusten määrä salkussa tulee kasvamaan pikkuhiljaa nykytasolta ja muuttamaan rakennettaan. Nämä muutokset tehdään ajan kanssa ja harkiten kuten vaihtoehtoisiin sijoituksiin kuuluukin. Useimpien vaihtoehtoisten sijoitustemme arvonlaskenta tapahtuu harvemmin kuin kerran kuussa, mutta riskillisten markkinoiden noustessa kesäkuussa, salkun vaihtoehtoiset sijoitukset ovat olleet samassa myötätuulessa ja jatkaneet tasaista positiivista kehitystään.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 75 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Rahaston
korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 10 - 40 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 60 - 90 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120696
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
857 Meur
Osuuden arvo (26.07.)
232,96 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 75 +2,54 % +4,56 % +10,25 % +22,46 % +8,41 % +7,55 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 75 +5,75 % +4,83 % −6,52 % +20,74 % +2,56 % +12,80 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 75 8,85 % 2,60 1,02
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy