OP Vähähiilinen Maailma

OP-Vähähiilinen Maailma B

Kilpailuetua alhaisemmasta hiilijalanjäljestä

OP-Vähähiilinen Maailma tarjoaa sijoitusvaihtoehdon niille, jotka haluavat olla mukana muutoksessa kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

  • Rahastoon sijoittavilla on mahdollisuus kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen tiedostamiseen ja vähentämiseen sitä mukaa kun vähähiiliset sijoitustyylit kasvattavat suosiotaan.

OP-Vähähiilinen Maailma B

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Ilmastonmuutos on kiistatta yksi tämän hetken megatrendeistä. Se vaikuttaa esimerkiksi energiavarmuuteen, talouskasvuun, ruoan tuotantoon ja muihin yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. OP-Vähähiilinen Maailma sijoittaa sellaisiin yrityksiin, joiden hiilijalanjälki on alhaisempi kuin muilla samalla toimialalla toimivilla yrityksillä. Ne saavat selvää kilpailuetua, mikäli päästöihin liittyvä globaali sääntely lisääntyy. Voidaankin sanoa, että nämä yritykset ovat askeleen edellä kilpailijoitaan ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinnassa.

OP Vähähiilinen Maailma -rahasto sijoittaa globaalisti kehittyville ja kehittyneille markkinoille ilman ennalta määriteltyä tyyli- tai kokorajoitetta, ja sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään erityisesti huomioita kasvihuonekaasupäästöihin. Kultakin talouden sektorilta rahastoon kelpuutetaan analyysin perusteella parhaimmat yritykset päästöjen näkökulmasta. Keskittymällä kasvihuonekaasupäästöissä sektorikohtaiseen tarkasteluun varmistamme, että sijoittaja saa hyvin hajautetun, kaikki talouden sektorit kattavan vähähiilisen sijoitusmahdollisuuden. Rahaston salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston huhtikuun tuotto 10,78 %

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston huhtikuun tuotto oli 10,78 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat ohjelmistoyhtiöt, pääomamarkkinapalvelut ja terveydenhuollon laitteiden valmistajat. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat kauppahuoneet ja julkishyödykeyhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot huhtikuun lopussa olivat informaatioteknologiassa (noin 20 %) ja finanssisektorilla (noin 19 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 60 %) ja Euroopassa (noin 20 %).

Maaliskuussa sijoitusmarkkinoilla nähtiin ennätyksellisen nopea ja voimakas lasku, kun koronakriisin vaikutukset lamauttivat maailmantalouden hyvin lyhyen ajan sisällä. Hieman yllättäen, tästä rahoitusmarkkinoiden kriisistä toivuttiin jo huhtikuussa hyvinkin vahvasti. Yhdysvaltain osakkeet korjasivat maaliskuun laskusta yli puolet huhtikuun aikana. Muilla osakemarkkinoilla ei päästy ihan vastaavaan vauhtiin, mutta varsin hyvään kehitykseen kuitenkin. Koronakriisin alkuvaiheissa joka puolella on keskitytty hoitamaan tilanteesta kärsivien ongelmia ja estämään taudin hallitsematon leviäminen. Kovin pitkään taloudet eivät nykyisenkaltaisia rajoituksia kestä ja siksi talouksien asteittaisesta avaamisesta on puhetta joka puolella. Tämä on myös merkittävä sijoitusmarkkinoiden optimismin lähde. Samalla kun paluu normaalimpaan arkeen lähestyy, alkaa syyllisten etsintä. Yhdysvalloista on varsin suoraan kohdistettu syyttävä sormi koronaviruksen leviämisestä Kiinaan.

Jukka Ukkonen
salkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan erityisesti kestävä kehitys kasvihuonekaasupäästöjen ja fossiilisten energiavarojen näkökulmasta.

Rahasto voi sijoittaa kehittyvillä ja kehittyneillä osakemarkkinoilla kaikille talouden osa-alueille ilman sektorikohtaisia rajoitteita. Sektoreiden sisällä ei kuitenkaan sijoiteta sellaisiin yhtiöihin joiden kasvihuonekaasupäästöt suhteessa yhtiön liikevaihtoon tai fossiilisten energiavarojen suuruus ovat sektorin sisäisessä vertailussa heikoimpien joukossa ilmastonmuutuksen näkökulmasta. Rahastoon valikoituu näin ollen yhtiötä, joiden asema on houkuttelevampi siinä vaiheessa kun lainsäädännöllä tai markkinamekanismeilla kannustetaan kasvihuonekaasujen päästöjen pienentämiseen.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148234
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
124 Meur
Osuuden arvo (28.05.)
101,74 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma B +4,90 % -0,27 % -8,41 % +0,76 % +2,13 % +2,18 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma B -7,63 % +7,00 % +7,54 % -9,22 % +24,05 % -9,17 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vähähiilinen Maailma B 26,55 % 0,04 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.