Kolme näyttöä joissa graafi sekä ja OP-Varovainen.

OP-Varovainen B

Järkevä tuotto ja levolliset yöunet

Nimikin sen kertoo. OP-Varovainen sopii harkitsevaiselle. Tavallisesti rahaston varoista on sijoitettuna osakkeisiin 20 % ja arvonmuutokset säilyvät siedettävinä tuulisissakin markkinatilanteissa. Yksikään sijoitus ei silti ole täysin riskitön, joten myös OP-Varovaiseen sijoitettu pääoma voi ajoittain laskea. Silloin on helpottavaa tietää, että rahaston hoitaminen on salkunhoitajan varmoissa käsissä eikä markkinoiden liikkeistä tarvitse kantaa huolta henkilökohtaisesti.

 • OP-Varovainen sopii säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.
 • Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Varovainen ei tarkoita samaa kuin passiivinen. Varovaisuus merkitsee salkun sisällön harkittua tasapainoa ja huolellista suojautumista markkinaheilahteluilta. Nyrkkisääntö kuuluu, että rahastojen tuottokehitys on sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Varovainen on rahasto sijoittajalle, joka odottaa rahoilleen kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä. OP-Varovaiseen sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat taukoamatta markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin. Salkunhoitaja huolehtii, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan. Jo pienellä summalla pääsee säästämisen alkuun. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Rahaston tuotto oli tammikuussa +2.62% ja tuotto vuoden alusta +2.62%

Tammikuu oli erittäin positiivinen kuukausi sekä osake-, että korkomarkkinoilla. Korot ovat laskeneet ja yrityslainojen riskilisät kaventuneet ja kaikki osakemarkkinat nousseet, eurooppalaisten ja kehittyvien maiden osakkeiden ollessa parhaassa vedossa. Kiinan koronarajoituksista vapautuminen, odotettua hieman paremmat globaalit talousluvut sekä markkinan hinnoittelema ohjauskorkojen nousubuumin rauhoittuminen ovat piristäneet sijoittajien mieliä. Alkuvuoden tuotot ovat itse asiassa olleet prosentuaalisesti lähes yhtä hyvät hajautettujen korko- ja osakesijoitusten kesken, eli sijoittaja on saanut yhtä hyvät tuotot korkosijoituksistaan kuin osakesijoituksistaan alkuvuonna.

Varainhoidon allokaatiossa tehtiin pari muutosta tammikuussa. Toisessa eurooppalaisten osakkeiden määrää laskettiin ja yhdysvaltalaisten nostettiin ja toisessa kehittyvien maiden lainojen paino salkuissa nostettiin normaalille tasolle paremman luottokelpoisuuden yrityslainoja vähentämällä. Eurooppalaiset osakkeet ovat nousseet samoille tasoille, joilla ne olivat juuri ennen Ukrainan sotaa huolimatta siitä, että Euroopan talousnäkymät edelleen heikkenevät. Yhdysvalloissa vallinnut osakkeiden korkea arvostus on korjannut alemmas ja dollarinkin vihdoin heikentynyt tarjoten mahdollisuuden sikäläisen osakkeiden lisäämiseen paremmilla tasoilla. Kehittyvien maiden lähinnä US-dollareissa olevien lainojen korkotaso on noussut viime vuonna huomattavasti ja siten katsoimme tilaisuuden olevan hyvä pitkään vallinneen alipainotuksemme neutralointiin. Rahaston osakepaino jatkaa edelleen hieman normaalia matalampana Varainhoidon allokaatiomallin mukaisesti.

Sijoitusmarkkinat katsovat kuitenkin parhaansa mukaan eteenpäin. Tulevaisuuteen katsominen ei kuitenkaan ole helppoa ja kurssit markkinoilla heiluvat näitten katseitten harhaillessa positiivisten ja negatiivisten tekijöiden välillä. Viime vuoden iso juttu oli korkomarkkinan aiheuttama shokki. Voimakkaasti nousevat korot eivät ikinä ole positiivinen asia sijoitusmarkkinoille, eivätkä varsinkaan viime vuonna, koska taustalla oli jyrkästi noussut inflaatio, ei rahapolitiikan kiristämisen perinteinen syy, eli kasvun kiihtyminen. Korkojen nousun shokkivaikutus alkaa kuitenkin markkinoilla vetelemään viimeisiään, vaikka koronnostoja vielä tuleekin. Talouteen korkojen nousun vaikutus on kuitenkin vasta tulossa. Huomio siirtynee pikkuhiljaa koroista talouteen. Viime kädessä osakkeiden menestyksen määrittää yritysten tuloksentekokyky, jonka muodostumisessa talouskasvulla on tärkeä rooli. Työllisyys on edelleen erittäin hyvällä tasolla sekä Euroopassa, että etenkin Yhdysvalloissa. Tämä on tärkeää talouskasvun kannalta, mutta kääntöpuolena on rahapolitiikan jatkuminen tiukkana odotettua pitempään. Positiivinen tulema osakemarkkinoiden kannalta voitaisiin saada odotusten mukaisella kasvulla, ei siis kovinkaan vauhdikkaalla. Tämä jo nyt alenevan inflaation kera riittäisi rauhoittamaan keskuspankit lopettamaan koronnostot ja varmaankin johtaisi markkinan hinnoittelemaan koronlaskuja.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
11.06.2009
ISIN
FI0008814710
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
653 Meur
Osuuden arvo (30.03.)
81,87 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen B +0,93 % +1,75 % +2,83 % −6,97 % +1,15 % −0,49 %
Vertailuindeksi +1,08 % +2,33 % +3,89 % −7,61 % +1,48 % +1,00 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Varovainen B −8,42 % +8,72 % +1,89 % +3,68 % −13,08 % +1,74 %
Vertailuindeksi −1,84 % +11,00 % +5,12 % +3,95 % −14,13 % +2,33 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen B 6,43 % - 4,17
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,25 % OP-bonuksia vuodessa.** Lisäksi vuonna 2023 saat 30 % enemmän OP-bonuksia. 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 2,40 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.