Kolme liikemiestä keskustelee toimistorakennuksen edessä.

OP-Yrityslaina Amerikka

OP-Yrityslaina Amerikka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin.

OP-Yrityslaina Amerikka

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,25 % 0,50 % 0,25 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Hyvän luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien haastavassa korkomarkkinoiden tilanteessa, jossa vakavaraisten valtioiden korkotasot ovat painuneet historiallisen alhaisille tasoille. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla.

OP-Yrityslaina Amerikan marraskuun tuotto +1,47 % 

Yleinen markkinatunnelma säilytti marraskuussa positiivisen vireen, kun makrodata piti pintansa ja USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelut etenivät sovittelevissa tunnelmissa. Joulukuun alussa neuvotteluihin on tosin ilmaantunut synkkiä pilviä, kun mm. Hong Kongin tilanne ja uiguurien kohtelu on hiertänyt Yhdysvaltoja, ja Kiina on uhannut vastata mahdollisiin Yhdysvaltain pakotteisiin omalla mustalla listallaan. Myös joulukuun alussa julkaistut Yhdysvaltain ISM-lukemat olivat markkinoille pettymys. Riskisentimentti onkin heikentynyt joulukuun alkupäivinä silminnähden.

Pitkissä koroissa marraskuun optimismi heijastui nousuyrityksenä, joka kuitenkin hieman tyrehtyi kuun loppuun tultaessa (esim. 10 vuoden USD swap -korko nousi 1,58:sta 1,69 %:iin). Spreadit kiristyivät marraskuussa lievästi (muutos -0,05 %-yks.). Paikallisvaluutassa kohdemarkkinan kokonaistuotto pääsi vaivoin positiiviseksi (+0,25 %), mutta vahvistuva dollari tuki euromääräistä arvonkehitystä. Tällä hetkellä keskuspankkirintamalla on suvantovaihe, kun viimeaikaisten toimien vaikutuksia talous- ja inflaationäkymiin tarkkaillaan. 

Rahaston marraskuun tuotto oli +1,47 % päihittäen lievästi vertailuindeksin. Lievä ylituotto saavutettiin pääasiassa onnistuneella nimivalinnalla, aktiivisen sektori- ja luottoluokitusjakauman kontribuution jäädessä vähäiseksi. Rahaston yield on tällä hetkellä 3,09 % ja modifioitu duraatio n. 7,7 (vertailuindeksi 7,9). Marraskuun lopulla rahastoon fuusioitiin OP-Dollari -sijoitusrahasto. Fuusio ei OP-Dollarin pienen koon vuoksi merkittävästi muuttanut OP-Yrityslaina Amerikan asemoitumista.

Martti Saarinen
s
alkunhoitaja

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Ville Vuonokari
Vertailuindeksi
Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index
Perustamispäivä
16.06.2015
ISIN
FI4000153648
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
611 Meur
Osuuden arvo (12.12.)
124,67 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina Amerikka A +0,23 % +0,98 % +7,73 % +17,37 % +4,16 % -
Vertailuindeksi +0,01 % +0,91 % +7,66 % +17,10 % +4,41 % -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina Amerikka A - +3,50 % +8,11 % -6,33 % +1,24 % +17,49 %
Vertailuindeksi - +3,35 % +9,29 % -6,53 % +2,41 % +17,06 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina Amerikka A 5,79 % 3,07 6,98
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.