Ekonomikunskapstävlingen

Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) stärker vi ekonomikunskaperna hos elever i årskurs 9 genom den riksomfattande Ekonomikunskapstävlingen och evenemang som gäller tävlingen. Tävlingen ordnas på vårarna i skolor runt om i Finland och målet är att uppmuntra niondeklassarna att förbättra sina ekonomikunskaper.

Frågorna i den årliga ekonomikunskapstävlingen grundar sig på grundskolans lärokurs i samhällslära och på aktuella ekonomifrågor. Deltagandet i tävlingen är frivilligt och lärare i samhällskunskap i diverse skolor ansvarar för anmälan om deltagande i tävlingen. Anmälan om deltagande görs via FLHS rf:s webbplats. 

Tävlingens schema:

  • Anmälningar 4.12.2023–16.2.2024.
  • Ekonomikunskapstävlingen ordnas i skolor runt om i Finland på torsdagen 11.4.2024 kl. 9–11.
  • Nationell final i Helsingfors onsdagen 22.5.2024

Skolans bästa elev belönas med ett litet pris och de tre bästa eleverna i skolan tilldelas diplom. Vinnaren av finalen i Ekonomikunskapstävlingen får ett pris om 500 euro, den som kommer på andraplats får ett pris om 350 euro och den som kommer på tredje plats får ett pris om 250 euro.

Som Finlands äldsta skoltävling har Ekonomikunskapstävlingen sedan år 1966 etablerat sig i vårprogrammet för elever i årskurs nio och flera generationer har redan deltagit i tävlingen. 

År 2023 deltog över 17 000 elever från totalt 301 skolor runt om i Finland i tävlingen. Till finalen som hölls i OP Gruppens lokaler i Vallgård i Helsingfors kallades utgående från uttagningstävlingen 30 elever. De tre bästa belönades för sin framgång i finalen med penningpriser.