Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2022: Resultatet före skatt var 1 265 miljoner euro – intäkterna ökade med 2 procent och kostnaderna låg på samma nivå som året innan.

Nycketal

 

1–12/2022

1–12/2021

Förändr. %

Resultat före skatt, mn €

1 265

1 127

12,2

  Hushållsbank

502

304

65,2

  Företagsbank

416

474

-12,2

  Försäkring

433

504

-14,1

  Gruppfunktioner

-91

-109

-

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn €

215

210

2,1

 

 

 

 

Räntabilitet på eget kapital (ROE), %

7,2

6,6

0,6*

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %

8,3

7,8

0,5*

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %

0,59

0,54

0,05*

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %

0,68

0,64

0,04*

 

31.12.2022

31.12.2021

Förändr. %

CET1-kapitaltäckning, %

17,4

18,2

-0,8*

Utlåning, md €

98,5

96,9

1,6

Inlåning, md €

77,1

75,6

2,0

Nödlidande fordringar av exponeringarna, %

 2,3

2,4

-0,1*

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %

0,11

0,16

-0,04*

Ägarkunder (1 000)

2 066

2 049

1,0

 

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2021. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2021 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

OP Gruppens strategiska mål 

 

31.12.2022

31.12.2021

Mål 2025

Räntabilitet på eget kapital (ROE utan OP-bonus), %

8,3

7,8

8,0

CET1-kapitaltäckning, %

17,4

18,2

minst CET1-kapitalkrav + 4 %-enh.*

Varumärkesrekommendation, NPS (Net Promoter Score, privat- och företagskunder)**

Bank: 27

Bank: 29

Bank: 30

Försäkring: 17

Försäkring: 16

Försäkring: 20

Rating

AA-/Aa3

AA-/Aa3

minst på nivån AA-/Aa3

 

*OP Gruppens mål för CET1-kapitaltäckningen är minst CET1-kapitalkravet plus fyra procentenheter. Beräknat enligt kapitalkravet vid slutet av december var CET1-målet 15,9 procent.
**Kvartalens medelvärde under räkenskapsperioden