Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2019: Resultatet före skatt 415 miljoner euro.

Nyckeltal

 

1–3/2019

1–3/2018

Förändring, %

1–12/2018

Resultat före skatt, mn €

197

239

-17,4

1 017

   Hushållsbank

49

66

-26,5

421

   Företagsbank

56

117

-52,6

408

   Försäkring

88

66

32,3

260

   Övrig rörelse

5

-11

-

-64

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat

-69

-56

22,3

-230

 

 

 

 

 

Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, %**

20,0

19,6

0,4*

20,8

Räntabilitet på eget kapital (ROE), %

5,3

6,8

-1,5*

6,9

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %

7,0

8,4

-1,3*

8,5

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %

0,44

0,55

-0,1*

0,57

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %

0,59

0,67

-0,1*

0,70

 

31.3.2019

31.3.2018

Förändring, %

31.12.2018

CET1-kapitaltäckning, %

20,2

20,0

0,2*

20,5

Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %***

143

147

-5*

147

Utlåning, md €

88,0

83,1

6,0

87,1

Inlåning, md €

63,1

59,6

5,9

61,3

Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % ****

1,1

1,2

0,0*

1,0

Ägarkunder (1 000)

1 931

1 848

4,5

1 911

*Förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag.
****Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på grund av kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana fordringar.

Strategiska mål

OP Gruppens strategiska mål

30.6.2019

31.12.2018

Mål

2019

Kundupplevelse,

NPS (Net Promoter Score) (-100–+100)

 

 

 

      Varumärket

30

23

25

      Kundmöten

61

61

70

CET1-kapitaltäckning, %

19,5

20,5

22

Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % (12 mån. glidande)

20,4

20,8

22

Kostnader för nuvarande affärsrörelse (12 mån. glidande), milj. €

1 839

1 833

Kostnaderna 2020 på samma nivå som 2015 (1 500)

Ägarkunder, mn

1,95

1,91

2,0

*Förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag. 
****Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på grund av kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana fordringar.