Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2019: Resultatet före skatt 706 miljoner euro – intäkterna ökade med tre procent och kostnaderna minskade med en procent

Nyckeltal

 

1–9/2019

1–9/2018

Förändring, %

1–12/2018

Resultat före skatt, mn €

706

687

2,8

1 017

   Hushållsbank

193

194

-0,5

421

   Företagsbank

232

299

-22,4

408

   Försäkring

278

240

16,0

260

   Övrig rörelse

3

-38

-

-64

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat

-191

-171

-

-230

 

 

 

 

 

Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, %**

20,3

18,7

1,6*

20,8

Räntabilitet på eget kapital (ROE), %

6,2

6,5

-0,3*

6,9

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %

7,8

8,1

-0,3*

8,5

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %

0,53

0,53

0,0*

0,57

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %

0,67

0,66

0,0*

0,70

 

30.9.2019

30.9.2018

Förändring, %

31.12.2018

CET1-kapitaltäckning, %

19,6

20,0

-0,3*

20,5

Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %***

137

149

-12*

147

Utlåning, md €

91,0

86,0

5,8

87,1

Inlåning, md €

62,6

61,6

1,6

61,3

Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % ****

1,1

1,1

0,0*

1,0

Ägarkunder (1 000)

1 979

1 888

4,8

1 911

*Förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag. 
****Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på grund av kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana fordringar.

Strategiska mål

OP Gruppens strategiska mål

30.9.2019

31.12.2018

Mål

2019

Kundupplevelse,

NPS (Net Promoter Score, -100–+100)

 

 

 

      Varumärket

24

23

25

      Kundmöten

61

61

70

CET1-kapitaltäckning, %

19,6

20,5

22

Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % (12 mån. glidande)

20,3

20,8

22

Kostnader för nuvarande affärsrörelse (12 mån. glidande), mn €

1 835

1 833

Kostnaderna 2020 på samma nivå som 2015 (1 500)

Ägarkunder, mn

1,98

1,91

2,0