OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2024: Stark början på året för OP Gruppen – rörelsevinsten var 618 miljoner euro.

Nycketal

1–3/2024 

1–3/2023 

Förändr. % 

1–12/2023 

Rörelsevinst, mn € 

618 

480 

28,7 

2 050 

 Andelsbanker 

368 

256 

43,5 

1 223 

 Företagsbank 

140 

100 

39,8 

408 

 Försäkring 

118 

90 

31,4 

414 

 Gruppfunktioner 

-5 

-26 

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € 

-75 

-64 

17,4 

-275 

Intäkter totalt 

1 259 

1 111 

13,3 

4 775 

Kostnader totalt 

-537 

-553 

-2,9 

-2 201 

Kostnads-intäktsrelation, % 

42,6 

49,8 

-7,1* 

46,1 

Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 

12,1 

10,5 

1,6* 

10,6 

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 

13,4 

11,8 

1,6* 

12,0 

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 

1,25 

0,94 

0,31* 

0,98 

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 

1,39 

1,05 

0,34* 

1,11 

31.3.2024 

31.3.2023 

Förändr. % 

31.12.2023 

CET1-kapitaltäckning, % 

19,6 

18,3 

1,3* 

19,2 

Utlåning, md € 

98,4 

98,8 

-0,5 

98,9 

Inlåning, md € 

73,6 

74,1 

-0,8 

74,5 

Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 

3,04 

2,41 

0,6* 

2,94 

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 

0,15 

0,09 

0,06* 

0,26 

Ägarkunder (1 000) 

2 095 

2 071 

1,1 

2 094 

 

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2023. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2023 om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet

OP Gruppens strategiska mål 

 

31.3.2024 

31.12.2023 

Mål 2027 

Räntabilitet på eget kapital  
(ROE utan OP-bonus), % 

13,4 

12,0 

9,0 

CET1-kapitaltäckning, % 

19,6 

19,2 

minst CET1-kapitalkrav +4 %-enh.*  

Varumärkesrekommendation, bNPS 
(Net Promoter Score, privat- och företagskunder)** 

Bank: 1  

Bank: 1 

Bank: 1 

Försäkring 2 (delad) 

Försäkring: 3 

Försäkring: 1  

Rating 

AA-/Aa3 

AA-/Aa3 

minst på nivån AA-/Aa3  

 

*OP Gruppens mål för CET1-kapitaltäckningen är minst CET1-kapitalkravet plus fyra procentenheter. Beräknat enligt kapitalkravet vid slutet av mars 2024 var CET1-målet 16,4 procent.

**Placering i undersökningen om byte av bank och försäkringsbolag, Kantar Finland Oy, och i den landsomfattande sme-undersökningen, Red Note Oy.