Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2022: Resultatet före skatt var 459 miljoner euro – ett gott resultat i en osäker omvärld.

Nycketal

 

1–6/2022 

1–6/2021 

Förändr. % 

1–12/2021 

Resultat före skatt, mn € 

459 

561 

-18,1 

1 127 

Hushållsbank 

136 

138 

-1,9 

304 

Företagsbank 

91 

276 

-66,9 

474 

Försäkring 

205 

220 

-7,1 

504 

Gruppfunktioner 

-24 

-51 

-109 

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € 

107 

103 

4,0 

210 

  

  

  

  

  

Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 

5,4 

6,9 

-1,5* 

6,6 

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 

6,6 

8,1 

-1,5* 

7,8 

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 

0,44 

0,55 

-0,11* 

0,54 

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 

0,54 

0,65 

-0,11* 

0,64 

 

30.6.2022 

30.6.2021 

Förändr. % 

31.12.2021 

CET1-kapitaltäckning, %  

17,6 

18,3 

-0,7* 

18,2 

Utlåning, md € 

98,2 

94,7 

3,7 

96,9 

Inlåning, md € 

75,5 

73,6 

2,6 

75,6 

Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 

 2,4 

2,4 

0,0* 

2,4 

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 

0,20 

0,07 

0,13* 

0,16 

Ägarkunder (1 000)  

2 057 

2 039 

0,9 

2 049 

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2021. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2021 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

OP Gruppens strategiska mål 

OP Gruppens strategiska mål 

30.6. 2022 

31.12. 
2021 

Mål 2025 

 

Räntabilitet på eget kapital (ROE utan OP-bonus), % 

6,6 

7,8 

8,0 

 

CET1-kapitaltäckning, % 

17,6 

18,2 

minst CET1-kapitalkrav + 4 %-enh.*  

 

Varumärkesrekommendation, NPS (Net Promoter Score, privat- och företagskunder)** 

Bank: 28 

Bank: 29 

Bank: 30 

 

Försäkring: 17 

Försäkring: 16 

Försäkring: 20  

 

Rating 

AA-/Aa3 

AA-/Aa3 

minst på nivån AA-/Aa3  

 

*OP Gruppens mål för CET1-kapitaltäckningen är minst CET1-kapitalkravet plus fyra procentenheter. Beräknat enligt kapitalkravet vid slutet av juni var CET1-målet 13,7 procent.

**Kvartalens medelvärde under räkenskapsperioden