Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2021: Resultatet före skatt 561 miljoner euro – intäkterna ökade kraftigt och nedskrivningarna av fordringar minskade

Nycketal

OP Gruppens nyckeltal

 

1–6/2021

1–6/2020

Förändr. %

1–12/2020

Resultat före skatt, mn €

561

287

95,7

785

   Hushållsbank

138

28

389,5

115

   Företagsbank

276

103

167,2

349

   Försäkring

220

130

69,8

348

   Övrig rörelse

-51

43

-220,3

3

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn €

-103

-129

-

-255

 

 

 

 

 

Räntabilitet på eget kapital (ROE), %

6,9

3,6

3,3*

5,0

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %

8,1

5,2

2,9*

6,6

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %

0,55

0,29

0,26*

0,42

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %

0,65

0,42

0,22*

0,55

 

30.6.2021

30.6.2020

Förändr. %

31.12.2020

CET1-kapitaltäckning, %

18,3

17,7

0,7*

18,9

Utlåning, md €

94,7

93,7

1,1

93,6

Inlåning, md €

73,6

69,2

6,4

70,9

Nödlidande fordringar av exponeringarna, %**

2,4

2,2

0,2*

2,5

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %

0,07

0,34

-0,27*

0,23

Ägarkunder (1 000)

2 039

2 013

1,3

2 025

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2020. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2020 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet
** Nyckeltalets innehåll och namn har ändrats Q1/2021. Jämförelseuppgifterna har justerats. Närmare information om ändringen finns i halvårsrapporten under tabellen Exponeringar med anstånd och nödlidande fordringar i avsnittet Riskposition.

OP Gruppens strategiska mål 

OP Gruppens strategiska mål

30.6.
2021

31.12.
2020

Mål 2025

Räntabilitet på eget kapital (ROE utan OP-bonus), %

8,1

6,6

8,0

CET1-kapitaltäckning, %

18,3

18,9

minst CET1-kapitalkrav + 4 %-enh.*

Rekommendation på varumärkesplanet, NPS (Net Promoter Score, privat- och företagskunder)**

21

23

30

Rating

AA-/Aa3

AA-/Aa3

minst på nivån AA-/Aa3

*OP Gruppens mål för CET1-kapitaltäckningen är minst CET1-kapitalkravet plus fyra procentenheter. Beräknat enligt kapitalkravet vid slutet av juni var CET1-målet 13,7 procent.
**Kvartalens medelvärde under året