Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Gruppens nyckeltal

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Resultatet före skatt 526 miljoner euro – räntenettot och försäkringsnettot ökade i den osäkra omvärlden.

Nycketal

 

1–9/2020

1–9/2019

Förändring, %

1–12/2019

Resultat före skatt, mn €

526

676*

-22,2

838

   Hushållsbank

100

193

-47,9

235

   Företagsbank

221

232

-4,4

311

   Försäkring

195

278

-30,1

373

   Övrig rörelse

39

3

-

-37

Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat

-194

-191

1,8

-254

 

 

 

 

 

Räntabilitet på eget kapital (ROE), %

4,4

6,0

-1,6**

5,5

Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %

6,0

7,6

-1,6**

7,1

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %

0,36

0,51

-0,14**

0,47

Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %

0,49

0,64

-0,15**

0,60

 

30.9.2020

30.9.2019

Förändring, %

31.12.2019

CET1-kapitaltäckning, %

18,3

19,6

-1,3

19,5

Utlåning, md €

94,2

91,0

3,5

91,5

Inlåning, md €

70,7

62,6

12,8

64,0

Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %

1,7

1,1

0,6**

1,1

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %

0,25

0,05

0,20**

0,09

Ägarkunder (1 000)

2 021

1 979

2,1

2 003

*OP Gruppen övergick under det fjärde kvartalet 2019 till ett periodiseringsbaserat sätt att intäktsföra kundmarginalen enligt derivatvillkoren för räntetaks- och räntekorridorskrediterna. Effekten av ändringen justerades retroaktivt bland OP Gruppens ackumulerade vinstmedel i eget kapital. Dessutom justerades resultaträkningarna och balansräkningarna för de tre första kvartalen 2019 så att de motsvarar den nya principen för intäktsföring. Ändringen påverkade inte segmentrapporteringen. Kapitaltäckningsanalysen justerades inte retroaktivt. För ändringen redogörs närmare i bokslutet och bokslutskommunikén 2019.
**Förändring i relationstalet

OP Gruppens strategiska mål

30.9.2020

31.12.2019

Mål 2025

Räntabilitet på eget kapital (ROE utan OP-bonus), %

6,0

7,1

8,0

CET1-kapitaltäckning, %

18,3

19,5

minst  CET1-kapitalkrav + 4 %-enh.

Rekommendation på varumärkesplanet, NPS (Net Promoter Score, privat- och företagskunder)

22

26

30

Rating

AA-/Aa3

AA-/Aa3

minst på nivån AA-/Aa3