OP Gruppen i korthet

OP Gruppen ägs av sina kunder och är Finlands största finansgrupp. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

OP Gruppen består av 102 andelsbanker (31.12.2023) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Över 2,1 miljoner ägarkunder äger andelsbankerna och därmed hela OP Gruppen, som har cirka 13 000 anställda. OP Gruppens vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp – såväl för kunderna och personalen som för samarbetspartnerna. 

OP Gruppens affärsrörelse är indelad i tre rörelsesegment: Hushållsbank (bankrörelse för privatkunder och sme-företag), Företagsbank (bankrörelse för företag och institutioner) samt Försäkring (försäkringsrörelse). Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna. Vi är en lokal aktör som tillhandahåller våra tjänster både via mångsidiga digitala kanaler och ett omfattande kontorsnät. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid.

Nuoret istuvat sohvalla
Ägarkundskapet i andelsbanken