Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategi

Vår grunduppgift och våra värden styr vår verksamhet och våra val och gör vårt arbete betydelsefullt. Vår vision visar oss riktningen. Vår fortlöpande uppföljning av omvärlden och våra strategiska prioriteringar hjälper oss att nå vår vision.

OP Gruppens grunduppgift är att främja ägarkundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vår grunduppgift har tålt tiden bra – den har hållits så gott som oförändrad och visat riktningen för vårt arbete redan i årtionden.

Vårt dagliga arbete styrs också i fortsättningen av våra värden: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. 

Vår vision visar vår framtida riktning: vi vill vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp.  

OP Gruppens strategiprocess 

Grunden för en lyckad strategiprocess är antagandena om i vilken riktning världen förändras. Eftersom förändringarna nu sker snabbt går det inte längre att slå fast antaganden och åtgärder som baserar sig på dem i åratal framöver. Därför har OP Gruppen övergått till en strategiprocess där vi utformar, förnyar och verkställer strategin fortlöpande. Vi bedömer omvärlden och verksamhetsmodellen systematiskt. Den fortlöpande strategiprocessen hjälper oss att svara på våra ägarkunders förändrade behov och förväntningar. 

Omvärlden på 2020-talet medför tryck på många nya förändringar. Megatrenderna såsom migrationen, urbaniseringen och den åldrande befolkningen påverkar vår kunder. Då digitaliseringen framskrider övergår kunderna fortfarande i rask takt till att sköta sina ärenden i digitala kanaler. Den ökade regleringen påverkar bankernas omvärld.  

De strategiska prioriteringarna 

OP Gruppens strategiska prioriteringar för 2021 är: 

  • den bästa kundupplevelsen 
  • mer nytta för ägarkunderna 
  • en utmärkt arbetstagarupplevelse 
  • intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna 
  • bättre och effektivare verksamhet. 

De årligen preciserade prioriteringarna hjälper oss att nå den gemensamma visionen och styr all vår verksamhet.