Keskittämisedut

Ägarkundens bästa styr vår verksamhet

OP Gruppen ägs av nästan 2 miljoner ägarkunder. OP ägs av sina kunder och skapar enligt sin grunduppgift välfärd för sina ägarkunder och för omvärlden.

Du kan bli ägarkund genom att placera i en medlemsinsats i din andelsbank. Medlemsinsatsen ger ägarkunden rätt till många olika fördelar och berättigar ägarkunden att rösta i bankens fullmäktigeval. Medlemsinsatsen är en engångsplacering, inga andra avgifter eller kostnader tas ut. Sedan 2014 har det varit möjligt för ägarkunder att göra tilläggsplaceringar i sin andelsbank också via Avkastningsandelar. Andelsbanken betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av bankens resultat och delar också på så vis med sig av sin framgång till ägarkunderna.

Förmåner för ägarkunder och OP-bonus

En betydlig del av affärsrörelseresultatet återbetalas till ägarkunderna som OP-bonus. Det samlas bonus för bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Bonus används för serviceavgifter och försäkringspremier. Ägarkunderna får också förmåner och rabatter på bank- och placeringstjänster samt försäkringar.

Ägarkunderna har tillgång till tjänstekoncepten för ägarkunder, såsom förmånligare dagliga banktjänster, den nya fasta räntan på bolån och tjänsten OP-placeringspartner. Ägarkunderna kan också teckna, lösa in och byta de flesta av OP:s fonder utan handelskostnader. Dessutom erbjuder OP:s samarbetspartner förmåner på sina produkter och tjänster för ägarkunderna.

Ägarkunderna kan påverka på olika sätt

I enlighet med principerna för kooperativ verksamhet kan ägarkunderna, om de vill, påverka bankens beslutsfattande och utvecklingen av verksamheten. I bankens förvaltning sträcker sig ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja regionens näringsliv och välfärd.

Man kan påverka bankens verksamhet bl.a. på följande sätt:

  • Andelsbankens förvaltning: Fullmäktige är andelsbankens högsta beslutande organ, och ledamöterna i det utgörs av ägarkunder. Ägarkunderna kan kandidera för fullmäktige och via det påverka bankens verksamhet. Varje ägarkund kan rösta elektroniskt i sin banks fullmäktigeval.
  • Digitala samfund: Många banker har lanserat ägarkundsgemenskapen som en ny kanal för påverkan. Det är ett digitalt forum, där banken regelbundet ber ägarkunderna om åsikter och respons i olika frågor. Via ägarkundsgemenskapen kan du påverka till exempel till vilket välgörenhetsobjekt banken ska donera tillgångar.
  • Produkt- och tjänsteutveckling: Kunderna kan delta i OP:s produkt- och tjänsteutveckling på OP Helsingfors kontor i Vallgård samt på nätet i kundgemenskapen Paja.