Palkitseminen

Löner och ersättningar

Vi tar hand om våra medarbetare

OP satsar på utveckling av personalens kompetens och på ledning av personalen, på arbetshälsa och på främjande av jämställdhet. Personalen uppmuntras att utveckla sin kompetens och dela med sig av den under hela karriären.

OP erbjuder omfattande personalförmåner som varierar i olika enheter i gruppen, och eftersom vi alla är olika och vår arbetskultur utvecklas varje dag, utvecklar vi även belöningssätten fortlöpande tillsammans med vår personal. Beslut om en del förmåner fattas årligen.

Typiska personalförmåner är företagshälsovård, lunchförmån, understödd hobbyverksamhet, föräldraledighet, pensionsförmåner, rabatt på bank- och försäkringstjänster samt tilläggsförsäkringsskydd i händelse av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom.

 

Plock bland våra mångsidiga och sporrande belöningar

Lön

Din lön baserar sig på hur krävande arbetet är samt på din kompetens och hur väl du gör ifrån dig i ditt arbete.

Belöning

Det är viktigt för oss att våra anställda mår bra. Lika viktigt är det att våra enheter och team får synlighet när de lyckats i sitt arbete. Vi uppmuntrar var och en att överträffa sig själv och sina mål, och vi motiverar till en lång och innehållsrik karriär. OP belönar på ett rättvist och genomskinligt sätt.

Personalfonden

Som nyanställd blir du delaktig i vår personalfond. Det är vårt sätt att belöna dig för din insats när det gäller att nå våra gemensamma mål. Dessutom belönar vi dig när du nått personliga mål och i synnerhet då du överträffar dem. Hos oss blir man också belönad för initiativförmåga.

Förstklassig fritid

Arbetet är ofta krävande och du behöver tid för att återhämta dig. OP stöder en förstklassig fritid för de anställda, bl.a. via personalklubben PoGo och motions- och kulturförmåner. Som anställd hos OP har du också möjlighet att semestra förmånligt tack vare OP:s semesteraktier.

Bemärkelsedagar

Din fest är också vår fest. En 50- eller 60-års bemärkelsedag som infaller på en arbetsdag är en avlönad ledig dag.

Bank- och försäkringstjänster

Som anställd hos OP får du rabatt på gruppens bank- och försäkringstjänster samt ett tilläggsförsäkringsskydd i händelse av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom.

Vi erbjuder dig

Personalförmåner och rabatter på egna produkter


Yrkeskunniga kolleger

 


Moderna lokaliteter

 


Moderna verktyg


Täckande företagshälsovård


Konkurrenskraftig avlöningUnika karriärmöjligheterLunchförmånPersonalklubben PoGo


Möjlighet till semester vid tidsandelar som ägs av OPMotions- och kulturförmån

 


Omfattande vårdkostnadsförsäkring och olycksfallsförsäkring för heltid