Jobba hos oss

Vi vill vara den ledande och mest attraktiva aktören i finansbranschen i Finland. Kärnan i vår företagskultur är våra värden – människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. De här värdena har möjliggjort vår kooperativa framgång genom årtionden, och i samma värden finns också vår starkaste hörnsten för vår framtida kultur.

Läs mer om vår arbets- och ledningskultur, om ersättningar, karriärutvecklingsmöjligheter samt OP-anställdas karriärberättelser.