Tietotilinpäätös

OP:s databokslut

OP:s databokslut beskriver betydelsen av information samt den ansvarsfulla hanteringen, användningen och strategiska ledningen av information i Finlands största finansgrupp. Databokslutet beskriver också karaktären av OP:s informationsresurser och kunskapskapital samt deras inbördes relation.

Information har blivit en allt centralare del av affärsrörelsen och ekonomin. Digitaliseringen har skapat helt nya affärsrörelsemodeller och revolutionerat de traditionella sätten att handla. Information har blivit den nya tidens råvara, den effektiviserar verksamheten, möjliggör mervärde och är också en slutprodukt. Samtidigt har informationen blivit en betydande form av immateriell förmögenhet samt en form av mänskligt och materiellt kapital. Möjligheter och risker i affärsrörelsen avgörs mer än någonsin tidigare av information.

Begreppet databokslut har tills vidare inte använts mycket, det är ett tämligen oetablerat begrepp. Fastän information har blivit allt viktigare för affärsrörelsen, är det ännu få företag som leder informationen strategiskt, som en faktor som mångfasetterat påverkar kärnan i affärsrörelsen.

OP:s databokslut strävar efter att svara på den här utmaningen. OP har som första aktör i finansbranschen utvecklat en modell med vilken den komplexa och värdefulla resurs som informationen utgör bättre kan uppfattas och ledas. Databokslutet beskriver hur OP:s informationsstrategi verkställs och via det hur affärsrörelsen, kundupplevelsen och riskhanteringen utvecklas med hjälp av information. Det beskriver också karaktären av OP:s informationsresurser och kunskapskapital, deras balans samt utvecklingsmålen. Databokslutet förklarar för kunderna och övriga intressentgrupper de principer och rutiner som gäller den ansvarsfulla och trygga behandlingen av uppgifter.

OP:s databokslut publicerades på den här sidan för första gången i mars 2019.