OP Företagsbanken Abp

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited ("Standard & Poor's")

Long-term Issuer Credit Rating

AAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AA+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AA-

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

A+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BBB+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BBB-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BB+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24.7.2020

Standard & Poor's Full Analysis on OP Corporate Bank plc, 24 July 2020

19.5.2020

Standard & Poor's: Seven Finnish Banks Outlooks Revised To Negative On Deepening COVID-19 Downside Risks, 19 May 2020

23.8.2019

Standard & Poor's Full Analysis on OP Corporate Bank plc, 23 August 2019

18.6.2019

Standard & Poor's Press Release, OP Corporate Bank PLC's First Senior Nonpreferred Notes Assigned "A" Rating, 18 June 2019

11.12.2018

Standard & Poor's Full Rating Report, 11 December 2018

27.7.2018

S&P bekräftade OP Företagsbanken Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ med stabila utsikter.

Standard & Poor's Research Update, 27 July 2018

27.11.2017

Standard & Poor's Full Rating Report, 27 November 2017

Juli 2017

S&P bekräftade OP Företagsbanken Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ med stabila utsikter.

17.11.2016

S&P bekräftade OP Företagsbanken Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ och förändrade utsikter från negativa till stabila till följd av Finlands förändrade BICRA-trend från negativ till stabil.

Standard & Poor's: Various Positive Rating Actions On Finnish Banks On Improved Economic Conditions, 17 November 2016

17.8.2016

S&P bekräftade OP Företagsbanken Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ med negativa utsikter i juli.

Standard & Poor's Full Rating Report, 17 August 2016

2.12.2015

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ med negativa utsikter.

Standard & Poor's Research Update, 2 December 2015

29.9.2015

Efter Finlands utsiktsförändring (från stabila till negativa) bekräftade S&P Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ med negativa utsikter.

Standard & Poor's Research Update, 29 September 2015

24.8.2015

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+ med negativa utsikter i juli 2015.

Standard & Poor's Full Rating Report, 24 August 2015

22.10.2014

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+. Utsikterna är negativa.

Standard & Poor's Research Update, 22 October 2014 (307kB)

30.5.2014

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+. Ratingarna har tagits bort från granskningen för en eventuell sänkning (Credit Watch Negative). Utsikterna ändrats till negativa.

Standard & Poor's Press Release, 30 May 2014 (277kB)

30.4.2014

Standard Poor's Research Update, Finland-based Pohjola Bank Ratings Remain on CreditWatch Negative Following Government Support Review, 30 April 2014

6.2.2014

Standard & Poor's tog Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating AA- och kortfristiga rating A-1+ samt Pohjola Försäkring Ab:s rating AA- upp för granskning för en eventuell sänkning (Credit Watch Negative).

Standard & Poor's Research Update, 6 February 2014

31.7.2013

Standard & Poor's Full Rating Report, 31 July 2013 (442kB)

20.11.2012

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating AA- och kortfristiga rating till A-1+ samt Pohjola Försäkring Ab:s rating till AA-. S&P bedömde utsikterna för ratingarna som negativa (tidigare: stabila).

Outlooks on two Finnish banks revised to negative due to rising economic risks', 20 November 2012 (341kB)

16.5.2012

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating AA- och kortfristiga rating till A-1+ samt Pohjola Försäkring Ab:s rating till AA-.

8.12.2011

S&P bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till Aa- och behöll utsikterna stabila. Bekräftelsen av Pohjolas rating är en del av Standard & Poor's mera omfattande granskning av den globala och europeiska banksektorn samt en förändring i metoderna. S&P höjde Pohjola Försäkring Ab:s rating till AA- (tidigare A+).

Moody's Investors Service Ltd ("Moody's")

Long-term Issuer Rating

Aaa

OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aa1

OP2

OP

OP

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aa2

OP

 

OP3

OP

OP

OP

 

 

 

 

 

   

Aa3

 

 

 

 

 

OP4

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Baa1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Baa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Baa3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ba1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ba2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1) Sedan februari 2007
2) Sedan april 2007
3) Sedan september 2009
4) Sedan maj 2012

14.6.2019

Moody's Credit Opinion, OP Corporate Bank plc, Update following assignment of LT junior senior unsecured MTN rating of (P)Baa1, Stable outlook, 14 June 2019

14.12.2018

Moody's Credit Opinion, OP Corporate Bank plc, 14 December 2018

4.12.2018

Moody's Press Release, OP Corporate Bank plc's ratings affirmed, 4 December 2018

25.10.2018

Moody's Credit Opinion, OP Financial Group, 25 October 2018

25.4.2018

Moody's Credit Opinion, Semi-annual Update, OP Financial Group and OP Corporate Bank plc, 25 April 2018

25.10.2017

Moody's Credit Opinion Semi-annual Update, OP Corporate Bank plc, 25 October 2017

1.6.2017

Moody's Company Profile, OP Corporate Bank plc, 1 June 2017

25.4.2017

Moody's Credit Opinion Semi-annual Update, OP Corporate Bank plc, 25 April 2017

26.10.2016

Moody's Credit Opinion Semi-annual Update, OP Corporate Bank plc, 26 October 2016

28.4.2016

Moody's Company Profile, OP Corporate Bank plc, 28 April 2016

22.4.2016

Moody's Credit Opinion, OP Corporate Bank plc, 22 April 2016

25.1.2016

Moody's Credit Opinion, Pohjola Bank plc, 25 January 2016

29.6.2015

Moody's bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating Aa3 och kortfristiga rating P-1 med stabila utsikter.

Moody's Rating Action Announcement on OP Financial Group and Pohjola Bank plc, 29 June 2015

Moody's Credit Opinion, Pohjola Bank plc, 23 July 2015

2.4.2015

Moody's bekräftade 17.3.2015 Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till Aa3 och kortfristiga rating till P-1 samt ändrade utsikterna från negativa till stabila som en del av en större granskning i samband med en ändring av ratingmetoden.

Moody's Credit Opinion, 2 April 2015 (139kB)

18.12.2014

Moody's Credit Opinion, 18 December 2014 (153kB)

30.5.2014

Moody's Credit Opinion, 30 May 2014 (147kB)

7.2.2014

Moody's bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till Aa3 ja och kortfristiga rating till P-1. Utsikterna förblev stabila.

Moody's Press Release, 7 February 2014 (114kB)

31.5.2012

Moody's sänkte BFSR-ratingen som beskriver OP-Pohjola-gruppens ekonomiska styrka från B- till C, Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating från Aa2 till Aa3. Ratingen son beskriver Pohjola Försäkring Ab:s ekonomiska styrka sjönk från A2 till A3. Ratingsutsikterna är stabila.

15.2.2012

Moody's har tagit upp Pohjola Bank Abp:s BFSR-rating (C-) som beskriver ekonomin för granskning med tanke på en eventuell sänkning. Moody's uppdaterade sin bedömning i fråga om en eventuell sänkning av ratingen. De ratingar som tagits upp för granskning kan enligt den nya bedömningen sänkas med en eller högst två klasser. Enligt den tidigare bedömningen skulle sänkningen ha varit högst en klass.

10.8.2011

Moody's granskar ratingen av Pohjola Bank Abp:s långfristiga krediter Aa2, BFSR-ratingen som beskriver OP-Pohjola-gruppens ekonomi (B-) och den rating som beskriver Pohjola Försäkring Ab:s ekonomi (A2) för en eventuell sänkning.

September 2009

Moody's sänkte Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating från Aa1 till Aa2. Ratingsutsikterna är negativa.

Juli 2009

Moody's granskar ratingen av Pohjola Bank Abp:s långfristiga krediter för en eventuell sänkning.

April 2007

Moody's sänkte Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating från Aaa till Aa1.

Februari 2007

Moody's höjde Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating från Aa2 till Aaa.