Kaksi lasta juo mehua

Ägarkundens bästa styr OP Gruppens verksamhet

Har du någonsin tänkt på vad det egentligen innebär att vara ägarkund i en bank? Logiken i ägarkundskapet kan förklaras t.ex. genom att jämföra ägarkundskapet med innehavet av aktier i ett börsbolag. I andelslag kopplas ägandet ihop med kundrelationen i stället för rollen som placerare.

Ägarkundrelationen går ut på att få alla hushåll att delta i utvecklingen och samtidigt erbjuda information om aktuella ärenden i deras omvärld.

  Andelslag Aktiebolag
Vem äger företaget? Ägarkunderna Aktieägarna
Vem har beslutanderätt? Varje medlem har en röst Rösträtten varierar beroende på aktieinnehavet
Hur delas resultatet? Enligt användningen av tjänster till ägarkunderna Enligt aktieinnehavet till aktieägarna
Vad är syftet med verksamheten? Att producera tjänster för medlemmarna i andelslaget Att maximera avkastningen