Gerbera_kuva

Ge en bit av en finländsk andelsbank som gåva

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Ägarkundskapet är en lämplig gåva oavsett mottagarens ålder, t.ex. på födelsedagar, till nyutexaminerade eller konfirmander.

Det belopp som behövs kan du lätt ge som en penninggåva, som mottagaren använder för ägarkundskapet i den lokala andelsbanken.

Ägarkunden äger en bit av en finländsk andelsbank. Ägarkunden får flera förmåner och har dessutom rätt att påverka i beslutsfattandet i den egna andelsbanken samt att delta i utvecklingen av banken och dess tjänster. Andelsbanken är med i mycket - en aktiv ägarkund kan således indirekt påverka framtiden i sin omvärld.

Fråga mer i din andelsbank!

P.S. Om du vill kan du också skriva ut det bifogade följebrevet och sätta det i ditt gratulationskort och överföra pengarna till mottagarens konto om gåvotagaren har ett konto i andelsbanken.