Nuori mies tanssii

Ge en bit av en finländsk andelsbank som gåva

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva. Det lämpar sig som gåva vid alla festligheter: som examensgåva, födelsedagsgåva och namngivningsgåva.

Ägarkunden äger en del av den egna andelsbanken och får rejält med förmåner och rabatter. Andelsbanken är med i mycket och erbjuder en aktiv ägarkund möjlighet att påverka den egna ortens framtid.

Din andelsbank berättar vad du ska göra när du vill ge ägarkundskapet i gåva. Om mottagaren är minderårig och båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna den minderårigas ägarkundsansökan.