OP-bonus som hänför sig till näringsverksamhet och till jord- och skogsbruk

Bara andelsbankernas ägarkunder kan samla OP-bonus för skötsel av personliga ärenden. Om tjänsterna är i företagets (FO-numrets) namn samlar skötseln av ärenden inte OP-bonus.

Om du är ägarkund och privatkund hos andelsbanken, får du OP-bonus för de ärenden som ger rätt till bonus.

Ärenden som ger rätt till bonus är

  • medel på sparkonton
  • fonder och fondanknutna försäkringar 
  • banklån med säkerhet
  • betalda försäkringspremier.

Hur samlas OP-bonus för ärenden som anknyter till näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk?

  • Om du inte har ett FO-nummer, betraktas dina ärenden som anknyter till näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk som en privatkunds ärenden. Då samlas OP-bonus i enlighet med vad som anges ovan. Den OP-bonus du samlar för lån som hänför sig till näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk är dock skattepliktig inkomst.
  • Om du idkar näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk och har ett FO-nummer, samlas inte OP-bonus för företagsärenden efter det att företagsverksamhetens tjänster flyttas över till företagets (FO-numrets) namn.
  • Om tjänsterna är i företagets (FO-numrets) namn samlar skötseln av ärenden inte OP-bonus.

Vad är skattepliktig OP-bonus?

För privatkunder är den OP-bonus som samlas för bank- och försäkringsärenden skattefri. Ett undantag från detta utgör den bonus som samlas för privatkunders (som alltså inte använder FO-nummer) lån med säkerhet vilka anknyter till näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk. 

För den som idkar näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk är bonusen skattepliktig inkomst det skatteår då den används för bankens serviceavgifter eller för försäkringsräkningar. Som kund är du skyldig att själv uppge användningen av bonus i din skattedeklaration.

Du ser uppgifterna om din skattepliktiga OP-bonus i tjänsten op.fi

Om du som privatkund har krediter som gäller näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk, ser du den skattepliktiga OP-bonus som samlats för dem genom att logga in i tjänsten op.fi och gå till sidan Dagliga penningaffärer – OP-bonus. 

Ett sammandrag av använd skattepliktig OP-bonus finns i Mitt arkiv

Du får fram uppgifterna om använd skattepliktig OP-bonus genom att logga in i tjänsten op.fi och gå till sidan Mitt arkiv. Du hittar sidan om du efter inloggningen klickar på ditt namn högst uppe på sidan och i den meny som öppnas väljer Mitt arkiv. Om du inte har OP:s koder, sänder vi för skattedeklarationen ett brev med ett sammandrag av det föregående årets använda skattepliktiga OP-bonus.

Familjehelhet och skattepliktig OP-bonus

Familjehelheten ändrar inte på skatteplikten för användningen av OP-bonus som samlats för krediter för näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk. Den som är delaktig i en familjehelhet ska uppge penningvärdet av sin använda skattepliktiga OP-bonus i skattedeklarationen för det år under vilket bonus använts.

Om familjehelheten upplöses, nollställs eventuell oanvänd skattepliktig bonus på grund av banksekretess och skattepåföljder.