Kontaktlös betalning – snabbt och säkert

Kontaktlös betalning gör små och stora inköp enklare.

Kontaktlös betalning gör inköpet snabbare och minskar risken för att PIN-koden hamnar i fel händer.
 
Du kan betala kontaktlöst vid debit-köp oberoende av belopp. Vid inköp över 50 euro ska du knappa in din PIN-kod i betalterminalen, men du behöver inte mata in kortet i terminalen. Om ditt kort har både debit- och kreditfunktion, betalar du alltid med kredit genom att mata in kortet i betalterminalen. 
 
Om ditt kort bara har kreditfunktion kan du betala kontaktlöst oavsett summa, och köp över 50 euro bekräftar du med PIN-koden.

Slumpmässiga kontroller i betalterminalen

När du för första gången betalar med ett kort som har kontaktlös betalning behöver du mata in kortet i betalterminalen som vanligt och bekräfta betalningen med PIN-koden. Efter det är kortet aktiverat och du kan betala med den kontaktlösa funktionen.
 
Koden efterfrågas slumpmässigt också senare för att säkerställa att det är kortinnehavaren som använder kortet. Du kan endast betala kontaktlöst ett visst antal gånger i rad, efter det fungerar inte den kontaktlösa betalningen. Antalet kontaktlösa betalningar nollställs och den kontaktlösa betalningen börjar fungera igen när du en gång betalar inköpen så att du direkt sätter in kortet i betalterminalen och betalar med PIN-koden utan att först försöka betala kontaktlöst. Betala då med kortets debit-funktion och knappa in PIN-koden. 
 
Om du vill kan du också betala på vanligt sätt med ett kontaktlöst kort genom att sätta in kortet i betalterminalen och knappa in koden.

Så här fungerar kontaktlös betalning

  • Håll kortet några centimeter från betalterminalen. Den ger en ljud- eller ljussignal då betalningen lyckats.
  • Du känner igen kontaktlösa betalterminaler och betalkort på logon med radiovågor. 
  • Vid debit-inköp över 50 euro ska du knappa in din PIN-kod i betalterminalen, men du behöver inte mata in kortet i terminalen.
  • Vid credit-inköp med ett kombikort ska du alltid mata in kortet i betalterminalen.
  • Om betalterminalen av säkerhetsskäl ber om koden, följ terminalens anvisningar.
  • Du får ett kvitto av försäljaren som normalt.

Varför är det säkert att betala kontaktlöst?

Kontaktlösa betalningar baserar sig på en standardiserad trådlös förbindelse med kort räckvidd som kallas Near Field Communication eller NFC-teknik. Med den överförs betalningsuppgifterna tryggt mellan det kort som är avsett för kontaktlösa betalningar och betalterminalen då man gör sina inköp. Du kan inte betala någon annans inköp av misstag, eftersom betalterminalen ger en ljud- eller ljussignal då betalningen har lyckats.
 
Du slipper oroa dig för att kortet kopieras av brottslingar. Det är inte möjligt att avläsa alla uppgifter kontaktlöst som behövs för en fungerande kopia av kortet. Det är förstås klokast att inte använda kortet i butiker som verkar misstänkta.