Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.

Tjänsterna blir bättre och mångsidigare i och med PSD2

Den nya betaltjänstlagstiftningen för med sig flera nyheter som är till fördel för dig.

Varför PSD2?

Förkortningen PSD2 kommer från Payment Services Directive 2, som är ett betaltjänstdirektiv som Europaparlamentet godkänt. Dess syfte är att förbättra konsumenternas rättigheter och främja konkurrensen i bankbranschen och genom det förbättra tjänsteutbudet för kunderna. Lagändringen ger dig bland annat möjlighet att använda också andra än din banks appar för kontoanvändning och betalningar.

Du väljer om du vill använda de nya tjänsterna

PSD2 förde med sig förändringar och nya möjligheter för konsumenterna, företagen och bankerna. Det är alltid du som väljer om du vill använda de nya tjänsterna. Vi på OP fortsätter att utveckla våra tjänster och vår affärsrörelse också efter att PSD2 trätt i kraft, och vårt mål är att också i fortsättningen garantera en utmärkt kundupplevelse för våra kunder oberoende av kanal.

PSD2 förde med sig flera förbättringar

PSD2 trädde i kraft i sin helhet 14.9.2019. Det här betyder att en del av de tjänster som bankerna traditionellt har tillhandahållit inte längre är bankbundna. Kunden kan välja att kontrollera sitt saldo och sina kontotransaktioner också via andra aktörers tjänster, och inte längre endast via de tjänster som den egna banken tillhandahåller. Vi kan vänta oss att PSD2 för med sig nya bankoberoende betalsätt vid sidan av de nuvarande kreditkorten och nätbetalningsknapparna. I framtiden kan också till exempel stora företag inom andra branscher eller mindre FinTech-aktörer erbjuda tjänster vid sidan av bankerna.

För att garantera säkerheten vid betalningar betonar lagstiftningen vikten av att identifiera kunden och bekräfta betalningarna i samband med betalningstransaktioner. Den här så kallade starka autentiseringen krävs i regel alltid då man använder konto- och betalningstjänster – också i bankens egna tjänster. På det sättet försäkrar lagstiftningen att såväl de nya tjänsteleverantörerna som bankerna följer strikta säkerhetskrav och informationssäkerhetspraxis för att kundens identitet och medel ska hållas skyddade på samma sätt som nu.

Din vardag löper bättre tack vare följande

Du har PSD2 att tacka för följande förändringar:

  • Om du vill kan du använda andra bankers och aktörers appar för kontoanvändning och betalningar. Du kan t.ex. välja en banks app för användningen av alla dina bankkonton, fastän kontona finns i olika banker.
  • Du kan lita på att du i fortsättningen förväntas identifiera dig med stark autentisering då du anlitar konto- och betalningstjänster. Det här betyder att dina pengar är i ännu tryggare förvar då större inköp på nätet kräver en identifiering i tre faser.
  • Konsumentens ansvar för kortmissbruk som beror på mild eller vanlig vårdslöshet sjönk från 150 till 50 euro.
  • Köpmännen kan inte längre ta ut extra avgifter då du betalar med Visa- eller Mastercard-kreditkort.
  • Bankerna måste följa tidsfristen på 15 dagar i handläggningen av kundklagomål. Det här betyder att om du har råkat ut för en störning i din betalningstjänst eller för en felaktig debitering och du gör en reklamation, blir du kontaktad inom 15 vardagar.

Är du en utvecklare?

 Pröva på våra gränssnitt i testmiljön!