Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.

PSD2 medförde ändringar i nätbetalningarna och mångsidigare tjänster

Den nya betaltjänstlagstiftningen för med sig flera nyheter som är till fördel för dig.

Varför PSD2?

Förkortningen PSD2 kommer från Payment Services Directive 2, som är ett betaltjänstdirektiv som Europaparlamentet godkänt. Dess syfte är att förbättra konsumenternas rättigheter och främja konkurrensen i bankbranschen och genom det förbättra tjänsteutbudet för kunderna. 

Mångsidigare banktjänster

PSD2 innebär att en del av de tjänster som bankerna traditionellt har tillhandahållit inte längre är bankbundna. Kunden kan till exempel kontrollera saldot och kontotransaktionerna för sina konton i andra banker via OP:s nättjänst. En sådan tjänst är till exempel OP Multibanktjänsten med vilken du ser dina eventuella konton i andra banker i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Vi kan vänta oss att PSD2 för med sig nya bankoberoende betalsätt vid sidan av de nuvarande kreditkorten och nätbetalningsknapparna. I framtiden kan också till exempel stora företag inom andra branscher eller mindre FinTech-aktörer erbjuda tjänster vid sidan av bankerna.

Tilläggsskydd vid betalning

PSD2-lagstiftningen strävar efter trygga betalningar. Därför krävs den så kallade starka autentiseringen i regel alltid då du använder konto- och betalningstjänster – också i bankens egna tjänster. På det sättet försäkrar lagstiftningen att såväl de nya tjänsteleverantörerna som bankerna följer strikta säkerhetskrav och informationssäkerhetspraxis för att kundens identitet och medel ska hållas skyddade.

Din vardag löper bättre tack vare följande

Du har PSD2 att tacka för följande förändringar:

  • Om du vill kan du använda andra bankers och aktörers appar för kontoanvändning och betalningar. Du kan t.ex. välja en banks app för användningen av alla dina bankkonton, fastän kontona finns i olika banker.
  • Du kan lita på att du i fortsättningen förväntas identifiera dig med stark autentisering då du anlitar konto- och betalningstjänster. Det här betyder att dina pengar är i ännu tryggare förvar då större inköp på nätet kräver en identifiering i tre faser.
  • Konsumentens ansvar för kortmissbruk som beror på mild eller vanlig vårdslöshet sjönk från 150 till 50 euro.
  • Köpmännen kan inte längre ta ut extra avgifter då du betalar med Visa- eller Mastercard-kreditkort.
  • Bankerna måste följa tidsfristen på 15 dagar i handläggningen av kundklagomål. Det här betyder att om du har råkat ut för en störning i din betalningstjänst eller för en felaktig debitering och du gör en reklamation, blir du kontaktad inom 15 vardagar.

Är du en utvecklare?

Pröva på våra gränssnitt i testmiljön!