Nya banktjänster och tryggare betalningar – Så här påverkar PSD2 din vardag

Kontouppgifterna är inte längre bankbundna, och stark autentisering krävs allt oftare. Läs här om de förändringar som PSD2 fört med sig för uträttandet av bankärenden.

Varför PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive 2) är ett betaltjänstdirektiv som Europaparlamentet godkänt. Dess syfte är att förbättra konsumenternas rättigheter och främja konkurrensen i bankbranschen och genom det öka tjänsteutbudet. 

Läs mer om PSD2 i Europeiska kommissionens broschyr (på finska, pdf)

Mångsidigare banktjänster

PSD2 förpliktade bankerna att öppna sina betalningsgränssnitt för utomstående tjänsteleverantörer. Tack vare det är traditionella banktjänster såsom granskning av kontouppgifter och betalning inte längre bankbundna. Du kan till exempel kontrollera saldot och transaktionerna på dina konton i andra banker via tjänsten op.fi eller OP-mobilen när du tar i bruk OP Multibanktjänsten. Det finns också nya bankoberoende betalsätt vid sidan av kreditkorten och nätbetalningsknapparna.

Läs mer om OP Multibanktjänsten

Tilläggsskydd vid betalning

Förutom att göra tjänsterna mångsidigare är målet med PSD2 att göra betalningarna ännu tryggare. Till exempel krävs stark autentisering i regel alltid när du använder konto- och betalningstjänster – också i bankens egna tjänster. På det sättet säkerställs att såväl de nya tjänsteleverantörerna som bankerna följer strikta säkerhetskrav och informationssäkerhetspraxis för att kundens uppgifter och medel ska hållas skyddade.

Läs mer om ändringarna i identifieringen

Så här påverkar PSD2 din vardag

  • Du kan använda andra bankers och aktörers applikationer för att granska dina kontouppgifter och för att betala. Du kan t.ex. välja att använda en banks applikation för att granska alla dina bankkonton, även om dessa konton finns i olika banker.
  • Du förväntas i regel identifiera dig med stark autentisering när du använder kontoinformationstjänster och betalningstjänster. Dina pengar är bättre skyddade, då varje större inköp på nätet kräver en identifiering i tre faser.
  • onsumentens ansvar för kortmissbruk som beror på mild eller vanlig vårdslöshet sjönk från 150 till 50 euro.
  • Köpmännen kan inte längre ta ut extra avgifter om du betalar med Visa- eller Mastercard-kreditkort.
  • Bankerna måste följa tidsfristen på 15 dagar i handläggningen av kundklagomål. Om du har råkat ut för en störning i betalningstjänsten eller till exempel en felaktig debitering och du gör en reklamation, får du ett svar inom 15 vardagar.

Är du en utvecklare?

Pröva på våra gränssnitt i testmiljön!