Mies ruutupaidassa

Betala och granska kontouppgifter via andra än bankens tjänster

De traditionella banktjänsterna såsom granskning av kontouppgifter och betalning är inte längre bankbundna. Det finns nya tjänster med hjälp av vilka du till exempel kan granska dina kontouppgifter också i andra än din banks applikationer.

Vad är det frågan om?

Du kan numera granska dina kontouppgifter och betala också i andra tjänster än de som tillhandahålls av din bank. Det här möjliggörs av den nya betaltjänstlagen, som förpliktade bankerna att öppna sina betalningsgränssnitt för utomstående tjänsteleverantörer. Bakom lagändringarna ligger EU:s PSD2-direktiv.

Utomstående tjänsteleverantörer kan använda OP:s konto- och betalningsgränssnitt om de har beviljats tillstånd av Finansinspektionen eller en behörig myndighet i ett annat EU-land. Vem som helst kan därmed inte erbjuda kontoinformations- och betaltjänster.

Hurdana tjänster får utomstående tjänsteleverantörer erbjuda?

Andra tjänsteleverantörer kan erbjuda följande tjänster via OP:s konto- och betalningsgränssnitt:

  • Kontoinformationstjänst: du kan granska ditt kontos grunduppgifter
  • Betalningsinitieringstjänst: du kan betala från ditt konto
  • Täckningsförfrågningstjänst: täckningen på ditt konto kontrolleras när du gör inköp med ett kort som beviljats av en utomstående tjänsteleverantör

Du väljer själv om du vill ta i bruk nya tjänster

Dina kontouppgifter förmedlas inte till externa tjänster, och inga betalningar görs någonsin från ditt konto utan ditt tillstånd. I regel ska du som starkt autentiserad med dina OP-koder bekräfta den begäran som tjänsten skickat.

Den nya betaltjänstlagen kräver stark autentisering också när du använder bankens egna kontoinformations- och betalningstjänster.

Läs mer om OP:s koder

Är du företagskund?

Om du är företagskund måste du göra ändringar i åtkomsträtterna till ditt företags konto för att företaget ska kunna använda utomstående tjänsteleverantörers tjänster för att granska kontouppgifter och göra betalningar.

Du kan göra de ändringar som behövs genom att kontakta vår kundtjänst för företagskunder.

Läs mer om hur du kan använda företagskontot via en utomstående tjänsteleverantör  

Gå till kundtjänsten för företagskunder