OP:s koder, identifiering och digitala tjänster

OP:s koder fungerar som ditt elektroniska identitetsbevis. Du kan använda dem till exempel för att identifiera dig i OP:s tjänster och för att bekräfta betalningar.

Hur får jag OP:s koder?

✓ Skaffa OP:s koder på kontoret eller digitalt

Om du inte har OP:s koder, ta med dig ditt pass eller identitetskort och titta in på vårt kontor. Om du redan har en annan finländska banks koder, kan du bli kund hos oss via nätet. Bli kund på nätet

✓ Ladda ner appen OP-mobilen, så får du också Mobilnyckeln

När du har OP:s koder, kan du identifiera dig i våra digitala tjänster med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan. Enklast sköter du ärenden genom att börja använda OP-mobilen och den tillhörande Mobilnyckeln med din smarttelefon eller surfplatta. För ibruktagningen behöver du användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan. Läs mer om OP-mobilen eller läs mer om Mobilnyckeln

✓ Gör samtidigt hela familjens ärenden smidigare

Visste du att barn kan använda våra digitala tjänster med mer begränsade funktioner?  Läs mer om koder för minderåriga

Med dina koder och med fullmakt kan du också sköta ärenden till exempel för dina föräldrar när de blir gamla. Läs mer om att sköta ärenden för närstående

För vad kan OP:s koder användas?

 • Du kan använda koderna för att identifiera dig i OP:s digitala tjänster och för att betala i nättjänster som har OP:s nätbetalningsknapp. 
 • Om du har ett identifieringsverktyg för stark autentisering, alltså en OP Användarkod, kan du också identifiera dig till exempel i den offentliga förvaltningens tjänster, såsom Suomi.fi, FPA och MittKanta. Med det kan du också verifiera din identitet och underteckna handlingar, såsom avtal och ansökningar.
 • Med OP Företagstjänstkoden kan du identifiera dig i OP:s digitala tjänster för företag och sköta ärenden för ett eller flera företag som du företräder.

Fem steg för en smidigare användning av koderna

Du använder koderna smidigt och säkert bara du lägger följande fem regler på minnet:

 1. Håll koderna hemliga. Om någon ber dig om dina koder eller om de begärs på en tvivelaktig webbplats, ska du inte ge dina koder. Varken banken, polisen, skattemyndigheter, butiker eller någon annan behöver dina koder – de enda som ber dig om dem är brottslingar. Förvara också dina koder så att ingen annan kommer åt dem.
 2. Spärra genast koder som kommit bort eller i fel händer? Om du misstänker att dina koder har hamnat i fel händer, om dina koder försvinner eller om en nätbedragare eller annan brottsling har fått reda på dem, ska du genast spärra koderna. Spärra dina koder genom att ringa OP:s kundtjänst 0100 0500 (msa/lna) eller OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24 h, msa/lna). 
 3. Spara alltid din nyckeltalslista. Du behöver din gamla nyckeltalslista när du börjar använda Mobilnyckeln i en ny enhet eller när du aktiverar en ny nyckeltalslista. Byt, beställ eller lås nyckeltalslista  
 4. Om du besöker ett kontor i ett ärende som gäller koder, ta med dig ditt pass eller identitetskort. För ärenden som gäller identifiering behöver du alltid ditt pass eller identitetskort när du besöker kontoret. Läs mer om kraven på pass och om godtagbara identitetsbevis 
 5. Se till att vi har ditt telefonnummer. Din kod måste vara ansluten till ditt eget, personliga telefonnummer där du kan ta emot textmeddelanden. Till det numret skickar vi vid behov ett textmeddelande med uppgifter om transaktioner som kräver tilläggsbekräftelse. Genom det försäkrar vi oss om att det är du själv som använder dina koder. Kontrollera ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse 

Beställning och hantering av koder

Du kan sköta de flesta ärenden som gäller koder i tjänsten op.fi. Via Hantering av koder kan du till exempel beställa en ny nyckeltalslista, låsa dina koder eller kontrollera ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse. 

Om du har glömt din användarkod, kan du enkelt kontrollera den i OP-mobilen. Välj nere till höger i OP-mobilen Annat – Inställningar – Identifiering – OP:s användarkod, och följ appens anvisningar.

Bruksanvisning för nättjänstkoder användarkod, lösenord, nyckeltal, nyckeltalslista

Kontrollera alltid webbsidans adress och certifikat

 • adressen på webbläsarens adressrad börjar med https://
 • certifikatet för sidan har beviljats till OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)
 • certifikatet har OPs nätadress (domain)
 • certifikatet har beviljats/offentliggjorts av Entrust, DigiCert eller Symantec
 • certifikatet är i kraft

Användarkod och lösenord

När du loggar in i tjänsten knappar du först in användarkoden och lösenordet. Användarkoden är alltid densamma, så den är det bra om du lär dig utantill.

Av säkerhetsskäl ber OP-nättjänsten dig byta lösenord första gången du loggar in i tjänsten. Vi rekommenderar att du byter lösenord regelbundet.

Nyckeltal och nyckeltalslista

Tjänsten ber om ett nyckeltal i slumpmässig ordning då du loggar in i tjänsten, bekräftar en transaktion eller undertecknar avtal.

Nyckeltalet är den sifferserie på nyckeltalslistan som motsvarar bankens tal. Nyckeltalet finns till höger om bankens tal på listan.

Skriv nyckeltalet i nyckeltalsfältet och välj Fortsätt.

Hur får jag en ny nyckeltalslista?​

Du måste byta nyckeltalslista innan talparen tar slut. Du behöver tre oanvända nyckeltal för att byta till en ny lista.

Vi sänder automatiskt en ny nyckeltalslista till dig när du har 20 nyckeltal kvar. Nyckeltalslistan sänds per post till den adress som finns i kunddata.

Du kan också beställa en ny nyckeltalslista i tjänsten op.fi, genom att ringa OP telefontjänsten eller så kan du hämta den i närmaste andelsbank.

Hur tar jag i bruk den nya nyckeltalslistan?

Den automatiskt postade eller själv beställda nya nyckeltalslistan måste alltid aktiveras separat i OPs nättjänst. För att ta i bruk den nya nyckeltalslistan behöver du den gamla nyckeltalslistan med tre nyckeltalspar kvar och den nya nyckeltalslistan, från vilken du får nyckeltalslistans nummer. Listans nummer består av 10 siffror.

Logga in i OPs nättjänst och välj:

Op.fi: Min profil > Säkerhet > Koder > Byt nyckeltalslista

OP Tillgänglig (saavutettava.op.fi): Administration > Byt nyckeltalslista

Nättjänstkoderna är personliga

Användningen av nättjänstkoderna motsvarar din signatur, och avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som signerats med dina koder binder dig i förhållande till banken eller en annan tjänsteleverantör.

Om du vill att någon annan ska kunna sköta dina dagliga penningaffärer för din räkning, kan du ge den personen dispositionsrätt till ditt konto. Då kan den person som du befullmäktigat använda ditt konto med sina egna koder, till exempel för att betala räkningar. Du kan ge en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi under: Kontouppgifter – Innehav och dispositionsrätt.

Gå till kontouppgifter (kräver inloggning)


Nedan finns en lista över alla OP:s tjänster som du kan använda med dina koder.

 • Bank- och försäkringstjänster för privat- och företagskunder

https://www.op.fi

 • OP Tillgänglig

https://saavutettava.op.fi

 • Elektronisk signeringstjänst

https://allekirjoitus.op.fi

 • Finansieringsnättjänsten för säljaraffärer

https://myyjaliikepalvelu.op.fi

 • Kassahanteringstjänsten

https://kassanhallintapalvelu.op.fi

 • Beställning av företagstjänstkoder

https://yrityspalvelutunnukset.op.fi

 • OP Lån

​https://lainaa.op.fi

 • OP Rahoitus

https://rahoitus.op.fi

 • OP Smidiga affärer

https://sujuvatkaupat.op.fi

Med koderna kan du identifiera dig och betala tryggt på nätet. Vid identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst. Du känner igen tjänsten på OP:s logo samt adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad.

 • Via Andelsbankens nätbetalning kan du betala inköp i nätbutiker från ditt eget konto.

adressen som visas i adressfältet på valtuutus.op.fi och vid betalningsbekräftelse är verkkomaksu.op.fi

 • Via OP Tjänsten för förmedling av identifiering kan du identifiera dig i tjänsteleverantörers tjänster.

https://saml-idp.op.fi, https://isb.op.fi

 • Via OP Bekräftelsetjänsten kan du identifiera dig i tjänster och bekräfta dina kortbetalningar.

https://valtuutus.op.fi

 • Du kan bekräfta betalningar direkt från kontot och hämtningar av kontoutdrag i en utomstående tjänsteleverantörs tjänst på adressen

https://authorize.op.fi/ 

Då du loggar in i telefontjänsten med dina personliga nättjänstkoder, kan du sköta dina bankärenden per telefon.

 • Telefontjänsten 0100 0500
 • OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

Appar för smarttelefoner och datorplattor får du genom att ladda ner dem från din appbutik. Innan du laddar ner en app ska du försäkra dig om att den har getts ut av OP (OP Osuuskunta eller OP Gruppen)

OP-mobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

OP-företagsmobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

Mobilplånboken Pivo

 • Android
 • iPhone, iPad

Utöver i ovan nämnda OPs tjänster får koderna användas i betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster i enlighet med betaltjänstlagen.