Sköter du bankärenden åt en närstående?

När vi inte längre klarar av att sköta våra egna bankärenden självständigt är den hjälp som vi får av tillförlitliga närstående oersättlig. Att sköta en annan persons penningärenden medför också ansvar och skyldigheter. På den här sidan finns tips om skötseln av en närståendes penningärenden.

Dispositionsrätt till konto hjälper vid skötseln av dagliga penningärenden

Om man i någon mån behöver hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer kan man ge en tillförlitlig närstående person dispositionsrätt till sitt konto. Då kan den närstående till exempel ta ut pengar och betala räkningar från kontot.

Den som har dispositionsrätt till kontot kan också ändra fakturor till e-fakturor, vilket kan underlätta skötseln av penningärenden. Den som beviljas dispositionsrätt kan dock inte ändra till exempel kontots bruksgränser eller andra inställningar.

Sköt bankärenden tryggt

Kom ihåg att endast kontohavaren eller en person med tillräckligt omfattande dispositionsrätt får använda ett bankkonto eller nättjänstkoderna som anslutits till det. Man får inte använda sin närståendes nättjänstkoder ens med hens tillstånd, och man får aldrig ge sin egen kod till någon annan, inte ens till en familjemedlem.

Nättjänstkoden OP Användarkod är ett personligt verktyg för betalning och identifiering. Med hjälp av den kan man också uträtta många juridiskt bindande ärenden och ingå olika avtal. Att lämna ut sina koder till utomstående är förbjudet också i lagen, och banken får aldrig godkänna att samma koder används av hela familjen.

Försäkra er alltså tillsammans om att du har den dispositionsrätt som behövs till din närståendes konto.

Med en intressebevakningsfullmakt kan du sköta en annans ärenden

Det lönar sig att sätta intressebevakningsfullmakten i skick i god tid. Det är lättare att ta ansvar för en närståendes penningaffärer om man kommit överens om det i god tid och på ett behärskat sätt medan alla parter fortfarande haft kvar sin funktionsförmåga och mått bra.

Känslan av att ha kontroll över sin ekonomi 

Även om en närståendes funktionsförmåga försvagas och minnet kanske börjar svika är det möjligt att behålla känslan av att man har kontroll över sin ekonomi.

Uppföljning av kontosaldo och transaktioner

Om din närstående följer upp sina kontotransaktioner och kontots saldo genom att gå till bankautomaten eller bankens kontor, kan hens vardag underlättas av textmeddelandetjänsten OP Kontomeddelande. Tjänsten skickar ett textmeddelande om alla kontotransaktioner och om man så vill också om saldot till kontohavarens telefon.

Betalning av räkningar

Många äldre personer oroar sig över om räkningarna blir betalda i tid och om det finns tillräckligt med pengar på kontot för att betala dem. Vi har olika tjänster och lösningar för betalning som stöder skötseln av ärenden i olika livssituationer.