IBAN-muotoinen tilinumero muodostuu kotimaisesta tilinumerosta ja BIC-koodi on pankin tunnistetieto.

IBAN-nummer och BIC-kod

Förkortningen IBAN står för International Bank Account Number, vilket betyder internationellt kontonummer. BIC-koden, det vill säga Business Identifier Code, är den internationella kod som identifierar banken.

Kontonummer i IBAN-format

Ett IBAN-nummer bildas så att man framför det inhemska kontonummer som användes tidigare lägger till landskoden, dvs. bokstäverna FI och två kontrollsiffror. Ett finländskt kontonummer i IBAN-format är alltid 18 tecken långt.

Du kan kontrollera ditt kontonummer i OP-mobilen, tjänsten op.fi eller på ditt kontoutdrag.

Till exempel det gamla kontonumret 500094-20028730 är i IBAN-format FI49 5000 9420 0287 30.

BIC-kodens format

BIC-koden för OP:s kunder är alltid OKOYFIHH. Den läggs till automatiskt utifrån kontonumret i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

BIC-koden består av 8 eller 11 tecken. De sex första tecknen är bokstäver och resten är bokstäver och/eller siffror. BIC-koden benämns också SWIFT-kod.

Använd alltid kontonummer i IBAN-format

De gamla kontonumren i BBAN-format används inte längre i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. Det här innebär att du i alla betalningar ska använda internationella kontonummer i IBAN-format.

Även om du bara känner till kontonumret i det gamla BBAN-formatet, konverteras det till IBAN-format då du gör en betalning i tjänsten op.fi.