IBAN-muotoinen tilinumero muodostuu kotimaisesta tilinumerosta ja BIC-koodi on pankin tunnistetieto.

IBAN-kontonumret och BIC-koden

IBAN är mottagarens kontonummer i internationellt format, vilket har ersatt de nationella kontonumren. Förkortningen står för International Bank Account Number, dvs. internationellt kontonummer.

Kontonummer i IBAN-format

Ett internationellt kontonummer i IBAN-format bildas så att man framför det inhemska kontonumret har lagt till en landskod, dvs. bokstäverna FI och två kontrolltal. Till exempel det nationella kontonumret 500094-20028730 är i IBAN-format FI49 5000 9420 0287 30.

BIC-koden används tillsammans med IBAN-kontonumret

BIC-koden är bankens identifikationsuppgift och den används ofta i samband med IBAN-koden. Förkortningen står för Bank Identification Code, dvs. bankens identifikationsuppgift.

BIC-koden för OPs kunder är alltid OKOYFIHH. BIC-koden behöver inte ges i SEPA-betalningar.

Använd alltid kontonummer i IBAN-format

Användningen av de gamla kontonumren i BBAN-format har nu upphört slutgiltigt i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. Det här innebär att du i alla betalningar ska använda det internationella IBAN-kontonumret.

Om du bara känner till kontonumret i det gamla BBAN-formatet kan du konvertera det till IBAN-format då du betalar räkningar i tjänsten op.fi.