Pohjola Försäkrings sakkunnigläkare

Försäkringsbolagen anlitar försäkringsläkare som experter för att säkerställa att kunderna får en rättvis och jämlik behandling oberoende av var den ersättningssökande bor eller vilken hans eller hennes relation är till sin behandlande läkare.

Sakkunnigläkarna deltar i handläggningen av ersättningsbeslut tillsammans med andra experter, såsom jurister och ersättningsrådgivare. Sakkunnigläkarnas uppgift då beslut fattas är att bedöma försäkringsmedicinska frågor.

Försäkringsläkarna är vanliga läkare som utför sitt yrke, och som har specialiserat sig på försäkringsmedicin. En stor del av dem fungerar som försäkringsläkare vid sidan om sin huvudsyssla, det vill säga de vårdar patienter på hälsocentraler, sjukhus eller privata läkarstationer.

Sakkunniga läkare som deltar i Pohjola Försäkrings handläggning av beslut:

Sakkunnigläkare Jari Arokoski, MD, Docent, Professor, Specialist i fysiatri, Specialkompetens i försäkringsmedicin, rehabilitering och smärtlindring

Sakkunnigläkare Irma Holmlund-Laine, OL, specialtandläkare

Sakkunnigläkare Kaj Holopainen, ML, Specialist i företagshälsovård

Sakkunnigläkare Minna Kaarisalo, MD, Specialist i allmänmedicin, Specialkompetens i försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare Mikko Kähkönen, ML, Specialist i ortopedi och traumatologi

Sakkunnigläkare Janne Lehtinen, MD, Docent, Specialist i ortopedi och traumatologi

Sakkunnigläkare Juha Leikas, ML, Specialist i företagshälsovård och allmänmedicin, Specialkompetens i försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare Riitta Luoto, MD, Docent, Specialist i företagshälsovård och allmänmedicin, Specialkompetens i försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare Ville Puisto, MD, Specialist i ortopedi och traumatologi

Sakkunnigläkare Juhani Rämö, MD, Docent, Specialist i kirurgi och torax- och kärlkirurgi, Specialkompetens i försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare Harri Selin, ML, Specialist i neurologi och allmänmedicin

Sakkunnigläkare Teemu Takala, MD, Docent, Specialist i inremedicin, Specialkompetens i rehabilitering och försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare Aki Vuokko, ML, Specialist i företagshälsovård, Tilläggsutbildning i arbetsmedicin och specialkompetens i försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare Pekka Ylinen, MD, Specialist i ortopedi och traumatologi, Specialkompetens i försäkringsmedicin