Söker du information om Suomi-bolagets försäkringar?

Gemensamma livförsäkringsbolaget Suomis, alltså Suomi-bolagets, verksamhet har upphört 2018. Hos Suomi-bolaget tecknade och fortfarande gällande försäkringar har övergått till OP-Livförsäkring och Mandatum Life Service Ab. 

Ifall du har frågor gällande de här försäkringarna kan du vända dig till OP-Livförsäkrings kundtjänst på numret 010 253 6100 (på finska) och 010 253 6101 (på svenska) vardagar kl. 8.00–16.30.