Konto

Vanliga frågor

Användningsbegränsningar för konto – Hur kan jag ändra användningsbegränsningarna för mitt konto? När jag betalar en räkning får jag ett meddelande om att uttagsgräsen för kontot överskrids.

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till dispositionsrätter till mina konton? Hur tar jag bort en dispositionsrätt?

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Och hur lägger jag till en annan kontohavare till mitt konto?

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Kontoinformationstjänster – Hur gör jag för att få fram min kontoinformation i en kontoinformationstjänst utanför OP?

Kontoinformationstjänster – Hur lägger jag till eller tar bort ett samtycke till kontoinformationstjänsten?

Kontoinformationstjänster – Vad är en kontoinformationstjänst?

Kontonamn – Hur ändrar jag namnet på ett konto?

Kontoutdrag och kvitton – Hur kan jag spara eller skriva ut ett kontoutdrag eller kvitto?

Kontovy – Hur ändrar jag kontovyn och ordningsföljden för konton?

Månadsavgift för Brukskonto – När har Brukskontot ingen månadsavgift?

Saldo- och ränteintyg för kontot – Hur beställer jag ett intyg?

Insättningsgarantin – Vad behöver jag veta om insättningsgarantin?

Öppna konto för barn – När kan man inte öppna ett konto?

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Öppnande av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn? Eller för mitt gudbarn eller barnbarn?

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto åt mig själv?

Användningsbegränsningar för konto – Hur kan jag ändra användningsbegränsningarna för mitt konto? När jag betalar en räkning får jag ett meddelande om att uttagsgräsen för kontot överskrids.

Exempelvis när du betalar en räkning kan du få ett meddelande om att kontots uttagsgräns har överskridits. Meddelandet betyder att användningsbegränsningarna för ditt konto hindrar betalning av räkningen. Ändra då användningsbegränsningarna för ditt konto och försök betala på nytt om en stund. 

Du kan ändra användningsbegränsningarna för ditt konto i OP-mobilen och tjänsten op.fi.

Så här ändrar du användningsbegränsningarna för ditt konto i tjänsten op.fi:

 1. Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna
 2. Välj det konto vars användningsbegränsningar du vill ändra
 3. Skrolla till Kontots användningsbegränsningar
 4. Välj Ändra användningsbegränsningarna

Logga in och gå till kontouppgifterna

Så här ändrar du användningsbegränsningarna för ditt konto i OP-mobilen:

 1. Logga in i OP-mobilen.
 2. Välj det konto vars användningsbegränsningar du vill ändra.
 3. Gå till kontots inställningar via kugghjulet.
 4. Välj Ändra användningsbegränsningar.

Ändringar av användningsbegränsningarna kräver tilläggsbekräftelse

Ändringarna av kontots användningsbegränsningar kan kräva bekräftelse med Mobilnyckeln eller med ett nyckeltal och en tilläggsbekräftelse som skickas per textmeddelande. Ändringarna träder i kraft så fort de har bekräftats.

 

Det är också bra att ange säkerhetsgränser för kort. De skyddar ditt kort ifall det skulle försvinna eller missbrukas.

Läs anvisningarna om hur du ändrar kortets säkerhetsgränser  

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Så här avslutar du ditt konto om du har OP:s koder

I de flesta fall kan du själv avsluta ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. I tjänsten op.fi kan du själv avsluta ett brukskonto, en Sparbössa, ett tillväxträntekonto och differentierat räntekonto, ett målkonto, ett fortlöpande räntekonto samt ett BSP-konto. I OP-mobilen kan du avsluta ett brukskonto, ett tillväxträntekonto och differentierat räntekonto, ett målkonto samt ett fortlöpande räntekonto.

Ett konto kan inte avslutas i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP eller om kontot har flera kontohavare. I de här fallen ska du läsa närmare anvisningar.

Avsluta ditt konto

Närmare anvisningar

Så här avslutar du ditt konto med en annan banks koder

Du kan du logga in i tjänsten op.fi också med en annan banks koder och avsluta ditt konto via tjänsten.

Avsluta ditt konto

Du kan också kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Så här avslutar du ditt konto om du inte alls har bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Andelsbankens BIC-, dvs. SWIFT-kod är OKOYFIHH. BIC-koden är samma för alla andelsbankskonton. Om du behöver BIC-koden för någon annan bank än andelsbanken ska du fråga betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank.

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till dispositionsrätter till mina konton? Hur tar jag bort en dispositionsrätt?

I de flesta fall kan du själv ändra dispositionsrätterna till följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto eller tidsbundet räntekonto.

Du kan ändra dispositionsrätterna för dina konton på följande sätt:

 1. Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna
 2. Välj det konto vars dispositionsrätt du vill ändra
 3. Skrolla till Innehav och dispositionsrätt
 4. Välj Lägg till dispositionsrätt eller Ta bort dispositionsrätt. Du behöver namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt.

Logga in och gå till kontouppgifterna

Så här lägger du till en dispositionsrätt till ett gemensamt konto

Om du lägger till en dispositionsrätt till ett konto som har flera kontohavare, behöver vi alla kontohavares samtycke. Om ni har OP:s koder, kan ni sända oss ett meddelande i tjänsten op.fi, i OP-mobilen eller via chatten.

Varje kontohavare ska sända oss ett eget meddelande med följande uppgifter:

 • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
 • namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt
 • dispositionsrättens omfattning: 1. rätt att få information eller 2. omfattande dispositionsrätt och rätt att få information

En person som har rätt att få information kan få uppgifter om ditt konto och beställa kontoutdrag på OP:s kontor och i digitala tjänsterna. Personen har inte rätt till pengarna på kontot.

En person som har omfattande dispositionsrätt och rätt att få information kan använda ditt konto och få information om det på OP:s kontor, inom digitala tjänstern och via telefontjänsten. Personen får ta ut pengar från kontot och göra gireringar.

Om den som får dispositionsrätt ännu inte är kund hos OP, ska hen besöka ett OP-kontor för att identifiera sig så att dispositionsrätten kan sättas i kraft.

Logga in och sänd ett meddelande

 

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Och hur lägger jag till en annan kontohavare till mitt konto?

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det.

Läs mer om ett gemensamt hushållskonto och öppning av det

Så här lägger du till en annan kontohavare

Enklast lägger du till en annan kontohavare till ditt konto med ett meddelande. Ange följande uppgifter i meddelandet:

 • kontonummer
 • namn och personbeteckning för den person som ska läggas till som kontohavare
 • en uppgift om att båda kontohavarna får använda kontot var för sig

Använd modelltexten nedan i ditt meddelande. Du kan kopiera texten och fylla i de uppgifter som saknas:

Jag ber att följande person (namn och personbeteckning) läggs till som kontohavare till mitt konto (kontonummer). Vi använder kontot båda två var för sig.

Sänd meddelande

Vi lägger till den andra personen som kontohavare till ditt konto när hen har undertecknat kontoavtalet. 

Om den kontohavare som ska fogas till kontot redan är kund hos samma andelsbank som du, sänder vi hen kontoavtalet till OP:s elektroniska underskriftstjänst för underteckning. I annat fall ska hen underteckna kontoavtalet på kontoret. Hen kan boka tid för ett möte i tjänsten op.fi.

Boka tid

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Gireringar mellan konton i OP och Siirto-betalningar överförs genast. SEPA-betalningar mellan olika banker är i regel framme under samma dag, om betalningen har betalats en bankdag före kl. 14. En utlandsbetalning som görs som en betalningsorder är normalt framme inom 2–6 bankdagar. En utlandsbetalning som görs som en expressbetalning är framme 1–2 bankdagar snabbare.

Läs mer om betjäningstiderna för betalningar

Kontoinformationstjänster – Hur gör jag för att få fram min kontoinformation i en kontoinformationstjänst utanför OP?

Det är fråga om en utomstående kontoinformationstjänst exempelvis om du vill granska information om ditt OP-konto i någon annan än OP:s tjänst. Visningen av kontoinformation i en utomstående tjänst beror på om du är kontohavare eller har dispositionsrätt till ett konto.

Om du är kontohavare

Som kontohavare behöver du bara OP:s koder för att få fram kontoinformationen i kontoinformationstjänster utanför OP. Du behöver koder för att hämta kontouppgifter till den utomstående tjänsten. Banken förmedlar alltså inte någonsin din kontoinformation till utomstående tjänster utan ditt tillstånd.

I praktiken styrs du från den utomstående tjänsten till OP:s tjänst för stark autentisering med dina OP-koder. När du har gett ditt samtycke, visas kontoinformationen i tjänsten.

Läs mer om OP:s koder

Om du ha dispositionsrätt till kontot

Om du har dispositionsrätt till kontot, behöver du först kontohavarens samtycke till användning av kontoinformationstjänster utanför OP. Kontohavaren kan lämna ett samtycke i tjänsten op.fi genom att följa anvisningarna i punkten: Hur lägger jag till eller tar bort ett samtycke till kontoinformationstjänsten?

Efter att kontohavaren har gett dig sitt samtycke, kan du med dina OP-koder hämta kontouppgifterna till en utomstående tjänst.

Läs mer om utomstående tjänsteleverantörer

Läs mer om OP:s koder

Kontoinformationstjänster – Hur lägger jag till eller tar bort ett samtycke till kontoinformationstjänsten?

Samtycke till kontoinformationstjänst betyder att du ger en annan person tillstånd att anlita en leverantör av kontoinformationstjänster utanför OP. På basis av ditt samtycke kan personen alltså välja att din kontoinformation ska vara tillgänglig till exempel i en annan banks digitala tjänst.

Du kan ge ett samtycke på följande sätt:

 1. Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna
 2. Välj det konto som ändringen gäller
 3. Skrolla till Samtycke för kontoinformationstjänsten
 4. Du kan lägga till samtycket för en person som har dispositionsrätt till kontot. Om den andra personen inte ännu har dispositionsrätt och du vill lägga till den ska du välja Lägg till dispositionsrätt. Du behöver namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt. I samma vy kan du också lägga till personens samtycke.
 5. Om personen redan har dispositionsrätt till kontot, kan du lägga till samtycket direkt. Välj Lägg till samtycke.
 6. Om du vill ta bort ett samtycke som du tidigare lagt till, ska du välja Ta bort samtycke.

Logga in och gå till kontouppgifterna

Läs mer om utomstående tjänsteleverantörer

Kontoinformationstjänster – Vad är en kontoinformationstjänst?

En kontoinformationstjänst samlar information om betalkonton och kontotransaktioner på ett och samma ställe. Med tjänsten får du fram kontoinformation för alla dina bankkonton, även konton i andra banker, i samma tjänst. Du får alltså en bättre överblick över din ekonomi. Kontoinformationstjänster får tillhandahållas av företag som har rätt till det enligt lagen om betalningsinstitut och betaltjänstlagen.

OP:s kontoinformationstjänst heter OP Multibanktjänsten. Om du har konton i andra banker, får du fram information om dem i tjänsten op.fi och i OP-mobilen med hjälp av OP Multibanktjänsten.

Läs mer om betaltjänstdirektivet PSD2

Läs mer om OP Multibanktjänsten

 

Kontonamn – Hur ändrar jag namnet på ett konto?

Du kan ändra namnet på ditt konto så har du lättare att hitta det i kontovyn.

 1. Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna
 2. Välj det konto vars namn du vill ändra
 3. Välj Ändra namn

Logga in och gå till kontouppgifterna

 

Kontoutdrag och kvitton – Hur kan jag spara eller skriva ut ett kontoutdrag eller kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Vi har gjort upp anvisningar om hur du kan spara och skriva ut kontoutdrag och kvitton praktiskt i tjänsten op.fi.

 

Gå till anvisningarna

Kontovy – Hur ändrar jag kontovyn och ordningsföljden för konton?

Du kan också själv välja vilka av dina konton som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer och i vilken ordning de ska visas. Om du ändrar ordningen för dina konton, uppdateras ändringarna också i vyn Mina konton, där du ser alla dina konton.

Logga in och gör ändringar i kontovyn

 

Månadsavgift för Brukskonto – När har Brukskontot ingen månadsavgift?

Brukskontot har en månadsavgift som bestäms i enlighet med vår gällande tariff.

Brukskontot har ingen månadsavgift

 • för andelsbankens ägarkunder
 • för under 26-åriga
 • om kontot är pantsatt
 • om kontot tillhör ett dödsbo

Som ägarkund får du ett Brukskonto utan månadsavgift då du har ett konto och ägarkundskap i en och samma andelsbank. Om ett Brukskonto har fler än en kontohavare, har kontot ingen månadsavgift endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.  

Observera att ägarkundskapet är andelsbanksbestämt. Du kan se efter om du är ägarkund genom att logga in i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.  

Ta en närmare titt på gällande tariffen

Kontrollera din ägarkundskape

Saldo- och ränteintyg för kontot – Hur beställer jag ett intyg?

Du kan behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller andra behov att intyga förmögenheten. Av saldointyget för kontot framgår:

 • Innevarande dags saldo vid förfrågningstidpunkten
 • Vid dödsfall saldot för dödsdagen
 • Vid avvittring saldot för avvittringsdatumet

Av ränteintyget framgår den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som ännu inte betalats in på kontot. 

Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda. Du kan avgiftsfritt kontrollera kontots saldo och ränta när du loggar in i tjänsten op.fi.

Enklast beställer du saldo- och ränteintyg för kontot med ett meddelande. I meddelandet ska du uppge kontonumret och det datum för vilket du behöver intyget.

Logga in och sänd meddelande

 

Insättningsgarantin – Vad behöver jag veta om insättningsgarantin?

Insättningsgarantin skyddar medel som är insatta på ett konto om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel. Insättningsgarantin omfattar alla privatpersoner.

Insättningsgarantin är inte bunden till insättarens hemvist eller medborgarskap. Också dödsbon, företag oberoende av bolagsform och storlek, registrerade föreningar och stiftelser är insättare. Företags och föreningars insättningar omfattas i regel av insättningsgarantin, men enskilda näringsidkare, det vill säga firmaföretagare, har inte någon självständig insättningsgaranti som är åtskild från firmans ägare. Vid beräkningen av ersättningsbeloppet behandlas en enskild näringsidkares insättningar och hens privata insättningar således som en insättares insättningar.

Insättningarna i OP Gruppen omfattas av insättningsgarantin i Finland och är skyddade upp till 100 000 euro. De andelsbanker som hör till OP Gruppen betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank.

Mer information om insättningsgarantin

 

Öppna konto för barn – När kan man inte öppna ett konto?

Du kan öppna konto när barnets namn har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Dessutom behöver du OP:s koder för att fylla i ansökan på tjänsten op.fi.

Det lyckas inte att öppna ett konto för barn på tjänsten op.fi, om

 • den andra vårdnadshavaren har inte någon finländsk banks koder
 • tingsrätten har beslutat om vårdnaden av barnet

I de här fallen kan du öppna konto för barn genom att boka tid på ett bankkontor.

Boka tid

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med hjälp av täckningsreserveringar försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala inköpen. Säljaren reserverar inköpsbeloppet som en täckningsreservering på ditt kort före den egentliga debiteringen. Täckningsreserveringen försvinner när debiteringen har skett. 

Fastän täckningsreserveringen ännu inte är en betalningstransaktion, kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. 

Du kan granska uppgifterna om dina täckningsreserveringar i OP-mobilen och i tjänsten op.fi genom att klicka på ordet Täckningsreservering.

 • Information om debit-transaktioner ser du bland dina kontotransaktioner.
 • Information om credit-transaktioner ser du bland dina kreditkortstransaktioner.

Öppnande av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn? Eller för mitt gudbarn eller barnbarn?

Enklast öppnar du ett brukskonto för ditt barn genom att logga in i tjänsten op.fi. För ditt gudbarn eller barnbarn öppnar du ett konto genom att kontakta vår kundtjänst.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto åt mig själv?

Om du redan är kund hos OP, kan du öppna ett nytt konto åt dig själv i tjänsten op.fi, förutsatt att du är myndig, att du har en fast adress i Finland och att du har OP:s koder. En del av våra konton kan du också öppna via OP-mobilen.

Ta en närmare titt på vårt kontourval och öppna ett konto

Logga in och öppna ett konto åt dig i tjänsten op.fi

 

Om du inte kan öppna ett konto i OP:s digitala tjänster, kan du kontakta vår kundtjänst.

Du kan också boka tid till kontoret för att öppna ett konto.

Gå till kundtjänstens sida