Meddelanden från OP:s mobilappar

Vanliga frågor

Misslyckad kortbetalning – Jag fick ett meddelande om att en kortbetalning har misslyckats. Hur kan jag försäkra mig om att mitt konto inte har debiterats?

Misslyckad kortbetalning – Jag såg ett meddelande om en misslyckad kortbetalning men hittar inte uppgifter om den misslyckade betalningen i OP-mobilen. Var kan jag kontrollera uppgifterna?

Hantering av meddelanden – Kan jag få meddelanden endast om mina egna betalningar?

Hantering av meddelanden – Hur ser jag till att jag inte blir väckt av meddelanden?

Aktivering av meddelanden – Hur kan jag aktivera meddelanden i OP-mobilen?

E-faktura – Hur kan jag aktivera meddelanden om e-fakturor i OP-mobilen?

Mer information om meddelandet – Var får jag närmare information om meddelandet?

Meddelanden – Vilka meddelanden kommer från OP-mobilen och kan jag på något sätt välja vilka jag vill ha?

Meddelande om annullerat kortinköp – Jag valde ett några dagar gammalt meddelande och såg i det uppgifter om en betalning för ett inköp som redan har annullerats. Varför ser jag ändå uppgifter om betalningen?

Meddelande om övertrassering av konto – Varför fick jag ett meddelande om att mitt konto har övertrasserats?

Meddelande om övertrassering av konto – Hur kan jag ta emot meddelanden om övertrassering?

Meddelanden om kort – Varför får jag en del meddelanden med ett dröjsmål?

Meddelanden om korttransaktioner – Varför får jag inte meddelanden om alla mina korttransaktioner?

Meddelanden om kort – Mitt kort har bytts ut mot ett nytt. Varför får jag inte längre meddelanden om kortbetalningar?

Återbetald kortbetalning – Jag fick ett meddelande om att en kortbetalning har återbetalats. Vad betyder det?

Annullerad kortbetalning – Jag fick ett meddelande om att en kortbetalning har annullerats. Vad betyder det?

Överlappande meddelanden – Jag får samma meddelanden om kortbetalningar från flera appar. Hur blir jag av med onödiga meddelanden?

E-faktura – Vem får ett meddelande om en ankommen e-faktura?

Misslyckad kortbetalning – Jag fick ett meddelande om att en kortbetalning har misslyckats. Hur kan jag försäkra mig om att mitt konto inte har debiterats?

Om en kortbetalning misslyckas, debiteras inte ditt konto. Om du är osäker på om en betalning har lyckats eller misslyckats, kan du förutom med hjälp av meddelandet kontrollera betalningarnas status i OP-mobilen. Utöver de debiterade konto- och korttransaktionerna ser du också alla täckningsreserveringar på dina konton.

Misslyckad kortbetalning – Jag såg ett meddelande om en misslyckad kortbetalning men hittar inte uppgifter om den misslyckade betalningen i OP-mobilen. Var kan jag kontrollera uppgifterna?

I OP-mobilens meddelanden finns följande uppgifter om en misslyckad betalning: orsaken till att betalningen misslyckades, betalningens mottagare och belopp. Via meddelandet kan du gå till OP-mobilen för att se närmare uppgifter om betalningen, till exempel den exakta tidpunkten och eventuella instruktioner.

Om du av någon anledning tar bort meddelandet eller om öppningen av meddelandet avbryts och du inte längre kommer vidare för att se på närmare uppgifter om den misslyckade kortbetalningen, kan du kontakta OP:s kundtjänst.

Hantering av meddelanden – Kan jag få meddelanden endast om mina egna betalningar?

Du kan aktivera meddelanden för alla de konton vilkas uppgifter du också annars kan se i OP:s mobilappar. Dessutom kan du välja att få meddelanden endast för dina egna kort eller för alla kort som anslutits till ett konto.

Hantering av meddelanden – Hur ser jag till att jag inte blir väckt av meddelanden?

Du kan få meddelanden vid olika tider på dygnet om till exempel e-fakturor, räkningar i betalning och kortbetalningar som behandlas med dröjsmål. Många telefoner har funktionen Stör ej, som kan användas exempelvis nattetid. Alternativt kan du sätta telefonen i ljudlöst läge. Du kan också ändra ljudet för meddelandena samt hur meddelandena visas i din telefons meddelandeinställningar.

Aktivering av meddelanden – Hur kan jag aktivera meddelanden i OP-mobilen?

Du kan aktivera meddelanden i OP-mobilen genom att välja Annat → Inställningar → Meddelanden.

E-faktura – Hur kan jag aktivera meddelanden om e-fakturor i OP-mobilen?

Om du har aktiverat meddelanden i OP-mobilen, får du alltid ett meddelande när du har fått en e-faktura. Du behöver inte särskilt aktivera meddelanden för e-fakturornas del.

Mer information om meddelandet – Var får jag närmare information om meddelandet?

När du får ett meddelande, klicka på det och logga in i mobilappen för att få mer information om ärendet. 

Meddelanden – Vilka meddelanden kommer från OP-mobilen och kan jag på något sätt välja vilka jag vill ha?

Då du aktiverar meddelandena får du viktiga meddelanden om funktioner som du använder i OP-mobilen samt om transaktioner som kräver din uppmärksamhet. Du får alltid ett meddelande om följande:

  • en e-faktura som kräver godkännande
  • en ankommen Siirto-betalning eller Siirto-betalningsbegäran
  • en förändring i ett kursvärde, om du har beställt kurslarm
  • beställda aktieanalyser
  • en misslyckad korttransaktion
  • övertrassering av konto.

Dessutom kan du separat hantera meddelanden som gäller kontotransaktioner och täckningsreserveringar för kort: Meddelanden → Meddelanden om transaktioner.

Meddelande om annullerat kortinköp – Jag valde ett några dagar gammalt meddelande och såg i det uppgifter om en betalning för ett inköp som redan har annullerats. Varför ser jag ändå uppgifter om betalningen?

Den vy över betalningstransaktionerna som öppnas via meddelandet motsvarar alltid innehållet i meddelandet, även om betalningens status skulle ha ändrats efter meddelandet. Du kan kontrollera situationen för ditt konto i realtid i OP-mobilens konto- och kreditkortstransaktioner.

Meddelande om övertrassering av konto – Varför fick jag ett meddelande om att mitt konto har övertrasserats?

Ett meddelande om att ditt konto har övertrasserats kan bero på att antingen en oauktoriserad kortbetalning eller en serviceavgift har lett till att saldot på ditt konto blivit negativt. Om det går så, får du antingen ett meddelande till OP-mobilen eller ett nätmeddelande om det.

Om det från det första meddelandet går ett dygn så att ditt konto fortfarande har minussaldo, får du följande dag ett nytt push-meddelande om samma ärende.

Vi meddelar om kontoövertrasseringar för att du i mån av möjlighet ska kunna undvika extra kostnader.

Kontrollera tariffen

Meddelande om övertrassering av konto – Hur kan jag ta emot meddelanden om övertrassering?

Alla kontohavare får automatiskt ett meddelande. Om du använder meddelanden i OP-mobilen, kommer meddelandet till den. Om du inte har aktiverat meddelandena i OP-mobilen, får du ett nätmeddelande.

Meddelanden om kort – Varför får jag en del meddelanden med ett dröjsmål?

En del betalningsmottagare behandlar betalningarna nattetid. Därför kan uppgifterna om betalningar komma med ett dröjsmål.

Meddelanden om korttransaktioner – Varför får jag inte meddelanden om alla mina korttransaktioner?

Du kan få meddelanden endast om täckningsreserveringar för kort. En täckningsreservering reserverar beloppet för en betalning på ditt konto eller kreditkort då du gör ett inköp, och den egentligen debiteringen sker inom någon dag.

Meddelanden om kort – Mitt kort har bytts ut mot ett nytt. Varför får jag inte längre meddelanden om kortbetalningar?

Om ditt kort byts ut mot ett nytt till följd av att det gamla stulits eller förkommit, måste du aktivera meddelanden om kortbetalningar på nytt.

Återbetald kortbetalning – Jag fick ett meddelande om att en kortbetalning har återbetalats. Vad betyder det?

Återbetalning av en kortbetalning innebär att ditt kort har krediterats, vilket syns som en inkomst på ditt konto.

Annullerad kortbetalning – Jag fick ett meddelande om att en kortbetalning har annullerats. Vad betyder det?

Annullering av en kortbetalning innebär att täckningsreserveringen för en kortbetalning har annullerats och att betalningen inte debiteras ditt konto. En betalning annulleras till exempel om du returnerar en köpt produkt inom samma dag eller om en fel debiterad betalning krediteras dig i sin helhet.

Överlappande meddelanden – Jag får samma meddelanden om kortbetalningar från flera appar. Hur blir jag av med onödiga meddelanden?

Om du använder OP:s mobilappar och Pivo kan det hända att du får överlappande meddelanden om kortbetalningar. Du kan skilt för varje app bestämma vilka kortbetalningsmeddelanden du vill ha.

I OP-mobilen kan du välja vilka meddelanden OP-mobilen ska sända dig om dina kort: Annat → Inställningar → Meddelanden → Meddelanden om transaktioner. Du kan välja de kort för vilka du vill få meddelanden. Du kan också ta bort eventuella överlappande meddelanden.

I OP-företagsmobilen kan du också välja kortmeddelanden: Verktyg → Meddelanden.

Också i Pivo kan du välja om du vill ha meddelanden om dina kortbetalningar: Pivos Inställningar > Meddelanden. Till övriga delar kan du hantera Pivos meddelanden i inställningarna för din telefon.

Om du använder Apple Pay eller Google Pay, kan du välja meddelanden per kort i apperna Apple Wallet och Google Pay.

E-faktura – Vem får ett meddelande om en ankommen e-faktura?

OP-mobilens meddelanden om e-faktura går till kontohavaren alltid då en ny e-faktura kommer till tjänsten. Dispositionsrättshavare får däremot inga meddelanden om ankomna e-fakturor.