Notiser från OP:s mobilappar

Vanliga frågor

Misslyckad kortbetalning – Jag fick en notis om att en kortbetalning har misslyckats. Hur kan jag försäkra mig om att mitt konto inte har debiterats?

Misslyckad kortbetalning – Jag såg en notis om en misslyckad kortbetalning men hittar inte uppgifter om den misslyckade betalningen i OP-mobilen. Var kan jag kontrollera uppgifterna?

Hantering av notiser – Hur ser jag till att jag inte blir väckt av notiser?

Hantering av notiser – Kan jag få notiser endast om mina egna betalningar?

Aktivering av notiser – Hur kan jag aktivera notiser i OP-mobilen?

E-faktura – Hur kan jag aktivera notiser om e-fakturor i OP-mobilen?

Mer information om notisen – Var får jag närmare information om notisen?

Notiser – Vilka notiser kommer från OP-mobilen och kan jag på något sätt välja vilka jag vill ha?

Notis om annullerat kortinköp – Jag valde en några dagar gammal notis och såg i det uppgifter om en betalning för ett inköp som redan har annullerats. Varför ser jag ändå uppgifter om betalningen?

Notis om övertrassering av konto – Varför fick jag en notis om att mitt konto har övertrasserats?

Notis om övertrassering av konto – Hur kan jag ta emot notiser om övertrassering?

Notiser om kort – Varför får jag en del notiser med ett dröjsmål?

Notiser om korttransaktioner – Varför får jag inte notiser om alla mina korttransaktioner?

Notiser om kort – Mitt kort har bytts ut mot ett nytt. Varför får jag inte längre notiser om kortbetalningar?

Andra mobilbetalningstjänster — Varför får jag notiser från Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay och Garmin Pay i OP-Mobilen?

Återbetald kortbetalning – Jag fick en notis om att en kortbetalning har återbetalats. Vad betyder det?

Annullerad kortbetalning – Jag fick en notis om att en kortbetalning har annullerats. Vad betyder det?

Överlappande notiser – Jag får samma notiser om kortbetalningar från flera appar. Hur blir jag av med onödiga notiser?

E-faktura – Vem får en noits om en ankommen e-faktura?

Misslyckad kortbetalning – Jag fick en notis om att en kortbetalning har misslyckats. Hur kan jag försäkra mig om att mitt konto inte har debiterats?

Om en kortbetalning misslyckas, debiteras inte ditt konto. Om du är osäker på om en betalning har lyckats eller misslyckats, kan du förutom med hjälp av notisen kontrollera betalningarnas status i OP-mobilen. Utöver de debiterade konto- och korttransaktionerna ser du också alla täckningsreserveringar på dina konton.

Misslyckad kortbetalning – Jag såg en notis om en misslyckad kortbetalning men hittar inte uppgifter om den misslyckade betalningen i OP-mobilen. Var kan jag kontrollera uppgifterna?

I OP-mobilens notiser finns följande uppgifter om en misslyckad betalning: orsaken till att betalningen misslyckades, betalningens mottagare och belopp. Via notisen kan du gå till OP-mobilen för att se närmare uppgifter, till exempel den exakta tidpunkten och eventuella instruktioner.

Om du av någon anledning tar bort notisen eller om öppningen av notisen avbryts och du inte längre kommer vidare för att se på närmare uppgifter om den misslyckade kortbetalningen, kan du kontakta OP:s kundtjänst.

Hantering av notiser – Hur ser jag till att jag inte blir väckt av notiser?

Du kan få notiser vid olika tider på dygnet om till exempel e-fakturor, räkningar i betalning och kortbetalningar som behandlas med dröjsmål. Många telefoner har funktionen Stör ej, som kan användas exempelvis nattetid. Alternativt kan du sätta telefonen i ljudlöst läge. Du kan också ändra ljudet för notiserna samt hur de visas i din telefons inställningar för notiser ("aviseringar" i vissa telefonmodeller).

Hantering av notiser – Kan jag få notiser endast om mina egna betalningar?

Du kan aktivera notiser för alla de konton vilkas uppgifter du också annars kan se i OP:s mobilappar. Dessutom kan du välja att få notiser endast för dina egna kort eller för alla kort som anslutits till ett konto.

Aktivering av notiser – Hur kan jag aktivera notiser i OP-mobilen?

Du kan aktivera notiser i OP-mobilen genom att välja Annat → Inställningar → Notiser.

E-faktura – Hur kan jag aktivera notiser om e-fakturor i OP-mobilen?

Om du har aktiverat notiser i OP-mobilen, får du alltid en notis när du har fått en e-faktura. Du behöver inte särskilt aktivera notiser för e-fakturornas del.

Mer information om notisen – Var får jag närmare information om notisen?

När du får en notis, klicka på den och logga in i mobilappen för att få mer information om ärendet. 

Notiser – Vilka notiser kommer från OP-mobilen och kan jag på något sätt välja vilka jag vill ha?

Då du aktiverar notiserna får du viktiga notiser om funktioner som du använder i OP-mobilen samt om transaktioner som kräver din uppmärksamhet. Du får alltid en notis om följande:

  • en ankommen e-faktura som kräver godkännande
  • en e-faktura som inte är godkänd på förfallodagen
  • en betalning som väntar på täckning då det inte finns inte pengar för betalningen på kontot
  • en betalning som misslyckas för att täckningen inte räcker till
  • en ankommen Siirto-betalning eller Siirto-betalningsbegäran
  • en förändring i ett kursvärde, om du har beställt kurslarm
  • beställda aktieanalyser
  • en misslyckad korttransaktion
  • övertrassering av konto.

Dessutom kan du separat hantera notiser som gäller kontotransaktioner och täckningsreserveringar för kort: Notiser → Notiser om transaktioner.

Notis om annullerat kortinköp – Jag valde en några dagar gammal notis och såg i det uppgifter om en betalning för ett inköp som redan har annullerats. Varför ser jag ändå uppgifter om betalningen?

Den vy över betalningstransaktionerna som öppnas via notisen motsvarar alltid innehållet i notisen, även om betalningens status skulle ha ändrats efter notisen. Du kan kontrollera situationen för ditt konto i realtid i OP-mobilens konto- och kreditkortstransaktioner.

Notis om övertrassering av konto – Varför fick jag en notis om att mitt konto har övertrasserats?

En notis om att ditt konto har övertrasserats kan bero på att antingen en oauktoriserad kortbetalning eller en serviceavgift har lett till att saldot på ditt konto blivit negativt. Om det går så, får du antingen en notis till OP-mobilen eller ett nätmeddelande om det.

Om det från den första notisen går ett dygn så att ditt konto fortfarande har minussaldo, får du följande dag en ny notis om samma ärende.

Vi meddelar om kontoövertrasseringar för att du i mån av möjlighet ska kunna undvika extra kostnader.

Kontrollera tariffen

Notis om övertrassering av konto – Hur kan jag ta emot notiser om övertrassering?

Alla kontohavare får automatiskt en notis. Om du använder notiser i OP-mobilen, kommer notisen till den. Om du inte har aktiverat notiserna i OP-mobilen, får du ett nätmeddelande.

Notiser om kort – Varför får jag en del notiser med ett dröjsmål?

En del betalningsmottagare behandlar betalningarna nattetid. Därför kan uppgifterna om betalningar komma med ett dröjsmål.

Notiser om korttransaktioner – Varför får jag inte notiser om alla mina korttransaktioner?

Du kan få notiser endast om täckningsreserveringar för kort. En täckningsreservering reserverar beloppet för en betalning på ditt konto eller kreditkort då du gör ett inköp, och den egentligen debiteringen sker inom någon dag.

Notiser om kort – Mitt kort har bytts ut mot ett nytt. Varför får jag inte längre notiser om kortbetalningar?

Om ditt kort byts ut mot ett nytt till följd av att det gamla stulits eller förkommit, måste du aktivera notiser om kortbetalningar på nytt.

Andra mobilbetalningstjänster — Varför får jag notiser från Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay och Garmin Pay i OP-Mobilen?

Om du har gett tillstånd till elektronisk direktmarknadsföring i din profil kan du få notiser i OP-Mobilen på din telefon angående Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay eller Garmin Pay. Du kan granska och vid behov ändra tillståndet för elektronisk direktmarknadsföring i din profil under avsnittet Samtycke.

Logga in och gå till tillståndet för elektronisk direktmarknadsföring

Återbetald kortbetalning – Jag fick en notis om att en kortbetalning har återbetalats. Vad betyder det?

Återbetalning av en kortbetalning innebär att ditt kort har krediterats, vilket syns som en inkomst på ditt konto.

Annullerad kortbetalning – Jag fick en notis om att en kortbetalning har annullerats. Vad betyder det?

Annullering av en kortbetalning innebär att täckningsreserveringen för en kortbetalning har annullerats och att betalningen inte debiteras ditt konto. En betalning annulleras till exempel om du returnerar en köpt produkt inom samma dag eller om en fel debiterad betalning krediteras dig i sin helhet.

Överlappande notiser – Jag får samma notiser om kortbetalningar från flera appar. Hur blir jag av med onödiga notiser?

Om du använder OP:s mobilappar och Pivo kan det hända att du får överlappande notiser om kortbetalningar. Du kan skilt för varje app bestämma vilka kortbetalningsnotiser du vill ha.

I OP-mobilen kan du välja vilka notiser OP-mobilen ska sända dig om dina kort: Annat → Inställningar → Notiser → Notiser om transaktioner. Du kan välja de kort för vilka du vill få notiser. Du kan också ta bort eventuella överlappande notiser.

I OP-företagsmobilen kan du också välja kortnotiser: Verktyg → Notiser.

Också i Pivo kan du välja om du vill ha notiser om dina kortbetalningar: Pivos Inställningar > Meddelanden. Till övriga delar kan du hantera Pivos notiser i inställningarna för din telefon.

Om du använder Apple Pay eller Google Pay, kan du välja notiser per kort i apperna Apple Wallet och Google Pay.

E-faktura – Vem får en noits om en ankommen e-faktura?

OP-mobilens notiser om e-faktura går till kontohavaren alltid då en ny e-faktura kommer till tjänsten. Dispositionsrättshavare får däremot inga notiser om ankomna e-fakturor.