OP Kontomeddelande

Vanliga frågor

Ibruktagning – Hur tar jag i bruk OP Kontomeddelande?

Kvitto – Duger textmeddelandena som kvitton för inköpen?

Närståendes bankärenden – Jag sköter en närståendes bankärenden. Kan jag ta i bruk OP Kontomeddelande för hens konto?

Betalkortets nödvändighet – Måste jag ha ett betalkort anslutet till kontot för att kunna ta i bruk OP Kontomeddelande?

Närstående som har en minnessjukdom – Lämpar sig tjänsten OP Kontomeddelande för en närstående till mig som lider av en minnessjukdom?

Månadsavgiften och OP-bonus – Kan månadsavgiften för OP Kontomeddelande betalas med OP-bonus?

Okänd korttransaktion – Jag fick ett textmeddelande om en korttransaktion jag inte känner igen. Vad ska jag göra?

Okänd kontotransaktion – Jag fick ett textmeddelande om en kontotransaktion jag inte känner igen. Vad ska jag göra?

Banksekretess – Hur bevaras banksekretessen vid sändningen av textmeddelandena? Kan till exempel anställda hos telefonoperatören se mina betalningstransaktioner/kontots saldo i meddelandena?

Försvunnen telefon – Vad gör jag om jag tappar min telefon? Kan en person som hittar min telefon se mina kontotransaktioner (och saldot) i textmeddelandena?

Byte av telefon – Jag ska byta telefon, vad händer med tjänsten OP Kontomeddelande?

Avstängd telefon – Varför fick jag inga textmeddelanden om mina konto- och korttransaktioner när jag satte på telefonen igen?

Nytt telefonnummer – Jag bytte telefonnummer och får inte längre textmeddelanden om kontotransaktioner. Vad ska jag göra?

Saldouppgiften saknas – Varför visas inte saldot i mitt textmeddelande trots att jag kommit överens om det med banken?

Det kom inget textmeddelande – Jag har precis handlat med mitt kort men fick inget meddelande. Vad gick fel?

Textmeddelandenas ankomsttid – Jag får meddelanden om mina betalningstransaktioner mellan kl. 8 och 22. Kan jag ändra på det här?

Svara på textmeddelandet – Kan jag svara på meddelanden jag fått eller ringa till avsändarens nummer för att t.ex. fråga om en suspekt transaktion?

Textmeddelandets pris – Kostar det mig något att ta emot meddelanden?

Textmeddelandets innehåll – Kan utomstående se mitt kontosaldo? Vad syns på telefonens låsta skärm när meddelandet kommer?

Kontoutdrag – Får jag fortsättningsvis kontoutdraget hem per post även om jag använder tjänsten OP Kontomeddelande?

En annan användares transaktioner – Jag har gett en släkting dispositionsrätt (och ett kort) till mitt brukskonto. Får jag också textmeddelanden om betalnings- och korttransaktioner som hen gjort?

Säkerhet – Är det tryggt att använda OP Kontomeddelande?

Utlandsresa – Får jag textmeddelanden om mina kontotransaktioner också då jag befinner mig utomlands? Kostar textmeddelandena något om min telefon använder en utländsk operatörs nät?

Fel belopp – Jag fick ett textmeddelande om en betalningstransaktion och lade märke till att beloppet jag betalat var fel. Vad ska jag göra?

Ibruktagning – Hur tar jag i bruk OP Kontomeddelande?

Du kan börja använda OP Kontomeddelande genom att ingå ett avtal om tjänsten. Du kan ingå avtalet genom att ringa vår kundtjänst eller genom att besöka andelsbankens kontor.

Kontrollera kontaktuppgifterna för kundtjänst

Kvitto – Duger textmeddelandena som kvitton för inköpen?

I affärer mellan privatpersoner duger textmeddelandena inte som kvitton. Om du säljer något du äger till en annan part, ska du alltid kontrollera att det slutliga beloppet finns på ditt konto innan du överlämnar varan.

Närståendes bankärenden – Jag sköter en närståendes bankärenden. Kan jag ta i bruk OP Kontomeddelande för hens konto?

Tjänsten OP Kontomeddelande är personlig. Den kan endast anslutas till ens eget konto. Målet med tjänsten är att ge även de kunder som inte använder våra digitala tjänster en känsla av kontroll och trygghet i de dagliga penningaffärerna. Om du sköter din närståendes ärenden, kan hen på det här sättet också själv hålla sig uppdaterad om sitt konto.

Betalkortets nödvändighet – Måste jag ha ett betalkort anslutet till kontot för att kunna ta i bruk OP Kontomeddelande?

Nej. Du kan ta i bruk OP Kontomeddelande för alla dina egna konton. Om ett betalkort har anslutits till kontot får du också automatiskt meddelanden om dina korttransaktioner.

Närstående som har en minnessjukdom – Lämpar sig tjänsten OP Kontomeddelande för en närstående till mig som lider av en minnessjukdom?

Tjänsten lämpar sig för personer som kan sköta sina vardagliga ärenden relativt självständigt. Det är lönt att överväga huruvida textmeddelanden som gäller din närståendes kontotransaktioner är till nytta för hen eller om de eventuellt kan göra hen förvirrad.

Om din närstående inte längre kan sköta sina vardagliga bankärenden, kan det vara skäl att överväga att förordna en intressebevakare eller upprätta en intressebevakningsfullmakt. Intressebevakningsfullmakten kan upprättas i god tid, innan funktionsförmågan försämrats. Det här kan ofta vara den bästa och den lättaste lösningen för alla.

Läs mer om intressebevakningsfullmakten

Månadsavgiften och OP-bonus – Kan månadsavgiften för OP Kontomeddelande betalas med OP-bonus?

Ja, det kan den. Bankens serviceavgifter kvittas automatiskt med OP-bonus som samlats för en ägarkund i andelsbanken.

Okänd korttransaktion – Jag fick ett textmeddelande om en korttransaktion jag inte känner igen. Vad ska jag göra?

Debiterarens namn i textmeddelandet är inte alltid detsamma som namnet på inköpsstället. Om det trots detta på ditt kort finns transaktioner som du inte känner igen, ska du spärra ditt kort omedelbart genom att ringa OP:s Spärrtjänst på numret 0100 0555.

Okänd kontotransaktion – Jag fick ett textmeddelande om en kontotransaktion jag inte känner igen. Vad ska jag göra?

Kontakta vår kundtjänst eller din egen bank.

Banksekretess – Hur bevaras banksekretessen vid sändningen av textmeddelandena? Kan till exempel anställda hos telefonoperatören se mina betalningstransaktioner/kontots saldo i meddelandena?

Nej, anställda hos telefonoperatören har inte rätt att granska innehållet i textmeddelandena.

Försvunnen telefon – Vad gör jag om jag tappar min telefon? Kan en person som hittar min telefon se mina kontotransaktioner (och saldot) i textmeddelandena?

Kontakta kundtjänsten och avbryt tjänsten OP Kontomeddelande. Vi rekommenderar att man alltid använder telefonens säkerhetskod (PIN-kod), varvid utomstående inte kommer åt meddelandena.

Läs mer om hur du sköter dina ärenden tryggt

Byte av telefon – Jag ska byta telefon, vad händer med tjänsten OP Kontomeddelande?

Tjänsten är kopplad till ditt telefonnummer, så byte av telefon inverkar inte på den. Om ditt telefonnummer förblir oförändrat, får du textmeddelandena till din nya telefon. Om du även byter telefonnummer, ska du utan dröjsmål kontakta din bank.

Innan du överlämnar din telefon (till exempel i utbyte mot en ny telefon i telefonaffären) ska du försäkra dig om att du har raderat alla dina data och textmeddelanden som funnits i den.

Avstängd telefon – Varför fick jag inga textmeddelanden om mina konto- och korttransaktioner när jag satte på telefonen igen?

Om du har stängt av telefonen eller om dess batteri har tagit slut, försöker tjänsten sända textmeddelandena i tre dagars tid. Efter det sänds dessa meddelanden inte igen.

Nytt telefonnummer – Jag bytte telefonnummer och får inte längre textmeddelanden om kontotransaktioner. Vad ska jag göra?

Kontakta kundtjänsten och uppge ditt nya telefonnummer för tjänsten OP Kontomeddelande.

Saldouppgiften saknas – Varför visas inte saldot i mitt textmeddelande trots att jag kommit överens om det med banken?

Saldouppgiften finns nertill i textmeddelandet. Öppna meddelandet helt och hållet, så ser du saldouppgiften. På en låst skärm borde saldouppgiften inte synas. Om saldot inte visas kan du kontakta vår kundtjänst för att komma överens om att det ska visas.

Det kom inget textmeddelande – Jag har precis handlat med mitt kort men fick inget meddelande. Vad gick fel?

Att inget textmeddelande kom betyder inte automatiskt att betalningen inte skulle ha debiterats kontot. I situationer där betalningen inte auktoriseras genast, görs debiteringen och sänds textmeddelandet alltid med fördröjning. Det här kan ske till exempel i kollektivtrafiken. Ibland kan meddelandena vara fördröjda av någon annan orsak. Kontrollera att telefonen är kopplad till nätet så att den kan ta emot meddelanden.

Textmeddelandenas ankomsttid – Jag får meddelanden om mina betalningstransaktioner mellan kl. 8 och 22. Kan jag ändra på det här?

Du kan inte välja när textmeddelandena sänds, men i en del mobiltelefoner kan man i inställningarna välja att meddelanden som kommer under en viss tid är ljudlösa.

Svara på textmeddelandet – Kan jag svara på meddelanden jag fått eller ringa till avsändarens nummer för att t.ex. fråga om en suspekt transaktion?

Man får inte svara på textmeddelanden som kommer via tjänsten OP Kontomeddelande. Meddelandena kommer från ett tekniskt nummer som inte kan motta meddelanden/samtal. Meddelandena du får via tjänsten OP Kontomeddelande innehåller inga länkar eller telefonnummer. Om du får ett meddelande som innehåller en länk, får du inte öppna den. Du får inte ringa telefonnumret. De här är tecken på falska meddelanden, och i sådana här fall ska du kontakta vår kundtjänst.

Textmeddelandets pris – Kostar det mig något att ta emot meddelanden?

Sändningsavgifterna för textmeddelandena ingår i månadsavgiften för OP Kontomeddelande. Det kostar inget att ta emot meddelandena i Finland.

Textmeddelandets innehåll – Kan utomstående se mitt kontosaldo? Vad syns på telefonens låsta skärm när meddelandet kommer?

Hur textmeddelandet syns beror på telefonmodellen. I en del mobiltelefoner kan man välja hur innehållet i meddelandena syns på telefonens skärm när telefonen är låst. Innehållet i meddelandet har dessutom sammanställts så att saldouppgiften finns i nedre delen av meddelandet, och därmed borde den inte synas på en låst skärm. Om du vill kan du beställa meddelandena utan saldouppgifter.

Kontoutdrag – Får jag fortsättningsvis kontoutdraget hem per post även om jag använder tjänsten OP Kontomeddelande?

Om du inte använder våra digitala tjänster, får du fortsättningsvis ett avgiftsfritt kontoutdrag per månad för varje brukskonto.

OP Kontomeddelande kompletterar uppgifterna du får på kontoutdraget. Med hjälp av OP Kontomeddelande kan du följa dina kontotransaktioner också mellan kontoutdragen och är inte längre beroende av kontoutdrag eller bankbesök för att kunna se betalningarna som gjorts från ditt konto eller det aktuella saldot.

 

En annan användares transaktioner – Jag har gett en släkting dispositionsrätt (och ett kort) till mitt brukskonto. Får jag också textmeddelanden om betalnings- och korttransaktioner som hen gjort?

Du får ett textmeddelande om alla transaktioner på ditt brukskonto, även sådana konto- och korttransaktioner som gjorts av en annan kontoanvändare. Om du vill kan du ta bort dispositionsrätten till kontot eller kortet i din andelsbank.

Säkerhet – Är det tryggt att använda OP Kontomeddelande?

OP Kontomeddelande är en trygg tjänst. Du kan beställa dess textmeddelanden endast till din egen mobiltelefon och endast om transaktioner som gäller ditt eget konto. Meddelandets mottagare kan inte identifieras på basis av innehållet. 

Det lönar sig att alltid skydda sin mobiltelefon genom att använda en åtkomstkod (PIN-kod). Det här gör det svårare att använda telefonen om den till exempel blir stulen.

Läs mer om hur du sköter dina ärenden tryggt

Utlandsresa – Får jag textmeddelanden om mina kontotransaktioner också då jag befinner mig utomlands? Kostar textmeddelandena något om min telefon använder en utländsk operatörs nät?

Du får textmeddelandena också när du befinner dig utomlands om du har tillåtit mottagningen av meddelanden också utomlands (roaming-inställningarna). I vissa fall kan utländska operatörer ha begränsningar som förhindrar förmedlingen av meddelanden till din mobiltelefon. Kontrollera priset för mottagningen av meddelanden hos din operatör.

Fel belopp – Jag fick ett textmeddelande om en betalningstransaktion och lade märke till att beloppet jag betalat var fel. Vad ska jag göra?

Om betalningsmottagaren är rätt, kontakta mottagaren för att komma överens om hur ni gör. Om beloppet du betalade var fel, kan du med betalningsmottagaren komma överens om återbetalning eller kreditering. Om du inte känner betalningsmottagaren kan du ringa vår kundtjänst och be om en avgiftsbelagd utredning av din betalning.