Digitalisering av aktiebrev – Guide för bostadsägare

Aktiebrev på papper kommer snart att tillhöra historien allteftersom de överförs till Lantmäteriverkets digitala system. Förändringen gäller både bostadsaktiebolag och ägare av bostadsaktier i höghus, parhus, fristående hus eller radhus. Ärendet är dock inte brådskande för bostadsägare. Läs mer om vad man som bostadsägare behöver veta om digitaliseringen av aktiebrev.

Är det bråttom att få aktiebrevet digitaliserat?

Om du äger en bostad är det ingen brådska med att få aktiebrevet digitaliserat. Till en början är endast bostadsbolag ansvariga för att digitalisera sina aktieböcker.

Husbolag måste digitalisera aktieböckerna före utgången av 2023. När husbolaget har överfört aktieboken till det digitala systemet meddelar det aktieägarna att de är skyldiga att digitalisera bostädernas aktiebrev.

När behöver bostadsägare digitalisera aktiebrevet?

Övergångstiden till digitala aktiebrev är lång: när bostadsbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet har ägare av bostadsaktier tio år tid på sig att digitalisera aktiebrevet.

Övergångstiden på tio år gäller inte vid ägarbyten efter att aktieboken har digitaliserats. Den nya bostadsägaren ska ansöka om registrering av äganderätten inom två månaders tid från att äganderätten har överförts.

En ägare som inte har digitaliserat aktiebrevet inom denna tid förlorar sin rätt att delta i bolagsstämman.

Hur går digitaliseringen av aktiebrevet till i praktiken?

Som bostadsägare kan du digitalisera aktiebrevet först efter att bostadsbolaget har överfört aktieboken till det digitala systemet. Du kan lämna in aktiebrevet på papper och en ansökan till Lantmäteriverket per post eller på Lantmäteriverkets serviceställen. Du kan även ge ett ombud fullmakt att göra det åt dig. Du kan skriva ut Ansökan om registrering av äganderätt på Lantmäteriverkets webbplats.

Om bostadsbolaget är grundat efter 1.1.2019 behöver du inte göra någonting. I nya bostadsbolag är aktiebreven redan registrerade i elektronisk form.

Hur mycket kostar det att få aktiebrevet digitaliserat?

Banken kan ta ut en avgift enligt sin tariff för digitalisering av aktiebrev. Avgiften kan betalas med ägarkundens OP-bonus. Dessutom kan Lantmäteriverkets kostnader tillkomma.

Vad ska jag göra om ett aktiebrev på papper har ställts som säkerhet för ett lån?

Om aktiebrevet på papper är pantsatt hos banken som säkerhet för ett lån och du har fått ett meddelande om digitalisering av aktieboken, förutsätter inte pantsättningens giltighet digitalisering av aktiebrevet.

Banken digitaliserar inte aktiebrev som ställts som säkerhet automatiskt, utan du kan lämna ett separat uppdrag för att få det gjort. Banken tar ut en avgift enligt tariffen samt Lantmäteriverkets kostnader för digitaliseringen.

Om du betalar tillbaka hela lånet under den tioåriga övergångsperioden, kan du efter att lånebetalningen upphört be att få aktiebrevet och digitalisera det via Lantmäteriverkets webbplats, och behöver då enbart betala Lantmäteriverkets kostnader.

Hur ska jag göra om jag planerar att sälja bostaden?

Om du planerar att sälja en bostad som du äger inom de närmaste åren kan du digitalisera aktiebrevet först i samband med bostadsaffären. Då är det vanligen köparen som står för kostnaden för digitaliseringen av aktiebrevet.

Vad händer med aktiebrevet på papper?

Aktiebrevet på papper lämnas in till Lantmäteriverket, som makulerar det. Om du har avtalat med banken om digitalisering skickar banken aktiebrevet för dig. Du får under inga omständigheter själv förstöra ett aktiebrev på papper. Om aktiebrevet har förkommit måste du ansöka om dödande av aktiebrevet hos tingsrätten.

Varför digitaliseras aktiebreven?

Övergången till ett digitalt system och avståendet från aktiebrev på papper förenklar beviljandet av lån och den elektroniska bostadshandeln. Samtidigt underlättar digitaliseringen vardagen för många aktörer. Bostadsägaren behöver inte heller längre grubbla över hur aktiebrevet på papper kan förvaras säkert.

Den elektroniska ägaranteckningen i bostadsdatasystemet gör uppgifterna om aktielägenheter och ägaranteckningarna mer tillförlitliga och förbättrar deras tillgänglighet. Den elektroniska ägaranteckningen ersätter användningen av aktiebrev på papper också i samband med bostadsaffärer och som säkerhet för lån.