OP Exaktkredit

Engångskredit på 2 000–30 000 euro utan säkerhet

Personlig ränta

Räntan består av en marginal på 3,5–10,95 % + 3 mån. euribor. Ansök om ett kreditbeslut, så ser du din ränta. 

Kreditbeslut på nätet

Fyll i ansökan på nätet, och du får ett kreditbeslut som gäller i 30 dagar. Ansökan förbinder dig inte till att ta ut lånet.

Inga dolda kostnader

Utöver räntan och den månatliga kreditavgiften på 6 euro betalar du inga andra avgifter för krediten. OP Exaktkredit har ingen öppningsavgift.

Lån utan säkerhet 2 000–30 000 euro

OP Exaktkredit är ett lån utan säkerhet som tas ut på en gång och som ger flexibilitet för finansieringen av oväntade situationer i vardagen eller för större inköp. Du får ett kreditbeslut genom att svara på några frågor. Beslutet påverkas inte av till vad du vill använda krediten. Du behöver alltså inte specificera användningsändamålet när du ansöker om OP Exaktkredit. I kreditbeslutet ser du hur mycket lån du kan beviljas. Där ser du också din personliga ränta. Ansökan förbinder dig inte till att ta ut lånet.

Bil, renovering eller hobby? Det finns olika livssituationer och lånebehov. Med OP Exaktkredit kan du finansiera många olika inköp.

Varför lönar sig att ta ett lån utan säkerhet i din bank?

Om du behöver finansiering för ett större engångsinköp eller som stöd för oväntade situationer i vardagen, lönar det sig att ansöka om finansiering i din bank. När du ansöker om en kredit utan säkerhet i din bank, kan vi rekommendera ett lämpligt lånebelopp för dig med tanke på din betalningsförmåga och din ekonomi som helhet. Då du koncentrerar dina penningaffärer till din bank, kan du dessutom sköta dina ärenden smidigare och du har alltid en tydlig överblick över din ekonomiska situation.

Hur ansöker jag om OP Exaktkredit?

Du kan ansöka om OP Exaktkredit behändigt i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. I kreditansökan ställer vi några frågor för att utreda din ekonomiska situation. Genom att ansöka om ett kreditbeslut ser du din ränta. I kreditbeslutet ser du också ett hur stort lån som är lämpligt med tanke på din betalningsförmåga. Kreditbeslutet gäller i 30 dagar, och ansökan förpliktar dig inte att ta ut lånet. 

Kreditbeslutet är alltid personligt, och det påverkas av de uppgifter du lämnat i ansökan, men också av OP:s kunduppgifter. Vi kontrollerar även dina kreditupplysningar. Allt det här gör vi för att säkerställa att du får ett lämpligt lånebelopp som du kan återbetala utan svårigheter. 

När du har fått kreditbeslutet kan du välja ett lånebelopp och en amorteringspost som passar dig. Om du vill kan du också välja en betalningsfri månad per år då du inte behöver amortera på krediten eller betala räntor. 

För att få tillgång till din OP Exaktkredit måste du slutföra kreditavtalet. Du får pengarna på kontot när du har undertecknat kreditavtalet. Om du ansöker om kredit efter klockan 23, överförs pengarna till ditt konto följande morgon klockan 7.

Vem kan ansöka om OP Exaktkredit?

OP Exaktkredit beviljas endast OP:s kunder. Du kan ansöka om den här krediten om du: 

 • Är minst 23 år och kund i andelsbanken 
 • Har regelbundna löne- eller pensionsinkomster 
 • Klarar av att sköta dina nuvarande betalningsskyldigheter i tid 
 • Har skött din ekonomi väl och inte har några betalningsanmärkningar 
 • Är fast bosatt i Finland.

OP Exaktkredit kan smidigt ändras

Du kan när som helst under lånetiden amortera på OP Exaktkredit snabbare än avtalat. Det går också att betala tillbaka hela krediten på en gång utan kostnader. Dessutom kan du ansöka om ändringar i betalningsposten och förfallodagen för krediten.

Dessutom kan du välja en betalningsfri månad per år för din OP Exaktkredit. Du kan slå fast den betalningsfria månaden redan då du ansöker om ett kreditbeslut eller senare under lånetiden. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta. 

Du kan se dina låneuppgifter på op.fi och i OP-mobilen. Om du vill göra ändringar i betalningsplanen för lånet, ska du kontakta kundtjänsten för att komma överens om en ny betalningsplan.

Ring kundtjänsten

Mån.–fre. 08.00–16.30

Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Kostnader för OP Exaktkredit

Kreditkostnaderna för OP Exaktkredit består av räntan och kreditavgiften. Månadsbetalningen för krediten beror på lånebeloppet och lånetiden. Förfallodagen kan vara den 1 eller den 15 dagen i månaden. Krediten upphör när den sista posten har betalats. 

Kostnader för OP Exaktkredit:

 • Personlig ränta 3,5–10,95 % marginal + 3 mån. euribor
 • Kreditavgift 6 euro per månad

Du kan beställa e-faktura i OP:s digitala tjänster efter att du ansökt om lån. Anvisningar för att beställa e-faktura finns nertill på sidan.

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,57 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 246,58 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,66 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 072,37 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,78 %, 03.06.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,38 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 293,83 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

 • Fyll i kreditansökan i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Om du ansöker om lån i OP-mobilen, kontrollera att du har den senaste versionen av applikationen. När du har fyllt i din ansökan får du ett personligt kreditbeslut.
 • Du kan beviljas OP Exaktkredit om du är kund hos OP, har fyllt 23 år och har regelbundna löne- eller pensionsinkomster och om du har en tillräcklig betalningsförmåga, har skött din ekonomi väl och är fast bosatt i Finland. 
 • För att få krediten krävs ett positivt kreditbeslut av OP Detaljkunder Abp, som beviljar krediten. OP Detaljkunder Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen. 
 • OP Exaktkredit är en kredit utan säkerhet, så du behöver varken säkerhet eller borgensman för den.
 • Du kan få en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta eller kreditavgift. Du betalar räntan och kostnaderna för den betalningsfria månaden först i följande månadsbetalning. 
 • Den betalningsfria månaden är densamma varje år. Ändringen träder i kraft från och med faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan har upprättats. 
 • Du kan också ändra förfallodagen och betalningsposten för din kredit eller betala en extra amortering.  
 • Det går också att betala tillbaka hela krediten på en gång utan kostnader.

Läs om hur du kan göra ändringar i OP Exaktkredit

Du kan beställa e-faktura för OP Exaktkredit i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Fyll i följande uppgifter i beställningen: 

 • Fakturerare: OP Detaljkunder Abp
 • E-faktura att beställa: OP Detaljkunder Abp OP Exaktkredit-faktura
 • Referensnummer: Ditt personliga referensnummer som finns i uppgifterna för lånets betalningsplan i tjänsten op.fi 

Beställ e-faktura i OP-mobilen under Betalningar och e-fakturor 

Beställ e-faktura i tjänsten op.fi

Räntan på OP Exaktkredit hålls oförändrad hela kredittiden och fastställs enligt den tidpunkt då OP Exaktkredit har ansökts om.

Räntan på OP Exaktkredit som ansökts om före 27.4.2023 är personlig och fast. Räntan på OP Exaktkredit som ansökts om efter 27.4.2023 är rörlig och består av en personlig marginal + 3 mån. Euribor.

Räntan på ditt lån kan du kolla i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi under Lån.