Lån för bostadsägare

Förverkliga dina drömmar genom att frigöra egendom som bundits till din bostad. Ditt hem är fortfarande ditt hem!

Dra nytta av egendomen som är bunden till din bostad

Om du har en skuldfri eller nästan skuldfri bostad och vill ha extra tillgångar till exempel vid sidan av dina pensionsinkomster, kan du hos OP få ett så kallat omvänt lån för upp till 50 % av bostadens värde. Bostaden hålls fortfarande i din ägo.

Du får tillgång till pengarna på det sätt som passar dig bäst

Du kan få lånet till exempel månatligen eller allt på en gång. Lånetiden är högst 10 år.

Under lånetiden betalar du endast ränta

Lånet återbetalas allt i ett vid slutet av lånetiden, i allmänhet med de medel som fås vid försäljningen av bostaden som utgör säkerhet. Under lånetiden betalar du endast räntan på lånet.

För vem lämpar sig Lån för bostadsägare?

Om du äger en skuldfri eller nästan skuldfri bostad till exempel i en växande stad kan du ansöka om Lån för bostadsägare. Lånet återbetalas allt i ett vid slutet av lånetiden. Då du ansöker om lånet ska det finnas en plan på hur det återbetalas och på dina framtidsplaner. Oftast säljs bostaden och lånet återbetalas med de tillgångar som fås vid försäljningen.

För vad kan lånet användas?

Med Lån för bostadsägare kan du utnyttja din egendom till exempel för finansieringen av dagliga utgifter, större utgifter eller förverkligandet av dina drömmar. Till exempel om du regelbundet vill ha mer tillgångar vid sidan av dina pensionsinkomster eller om du behöver finansiering för renovering av hemmet.

 

Är Lånet för bostadsägare ett omvänt lån?

Ja. Lånet för bostadsägare är ett så kallat omvänt lån. Termen ’omvänt lån’ stöter man ofta på till exempel i medierna då det är fråga om ett lån med en bostad som säkerhet och som återbetalas allt i ett till banken. Lånet amorteras alltså inte under lånetiden, utan endast räntan på lånet betalas då.

 

Uppgifter om Lån för bostadsägare

 • Lånet tas alltid ut allt i ett.
 • Om du vill använda lånet i poster överförs lånet till ett Konto för bostadsägare som öppnas för dig. De avtalade låneposterna överförs sedan automatiskt till ditt brukskonto.
 • Maximibeloppet för lånet är 50 % av värdet för ägarbostaden som utgör säkerhet för lånet.
 • Som säkerhet godtar banken en skuldfri eller nästan skuldfri ägarbostad.
 • Som säkerhet godkänner vi i regel bostäder som är belägna i växande städer.
 • Priset på lånet består av en expeditionsavgift, månatliga låneskötselkostnader och räntor.
 • Räntan betalas månatligen på hela lånebeloppet.
 • Lånet återbetalas helt och hållet när lånetiden slutar, i allmänhet genom att sälja bostaden som står som säkerhet för lånet.
 • För att förhindra missbruk går det inte att ansluta ett betalkort till kontot. Vid behov kan också överföringarna i nätbanken begränsas.
 
Om du ännu inte är kund hos oss eller om du inte har OP:s nättjänstkoder ska du boka tid till närmaste kontor.

Lämna en kontaktbegäran till din bank
Du kan lämna kontaktbegäran till din bank på nätet. Då du fyller i kontaktbegäran behöver du inte ännu veta exakt hur mycket lån du behöver. Kontaktbegäran binder dig inte till att ta lån.

För vad behövs säkerheter?
Med hjälp av säkerheter försäkrar sig banken om att lånet betalas tillbaka i tid.

Vad kan användas som säkerhet?
Du kan använda din ägarbostad eller placeringsbostad som säkerhet.

Hur mycket säkerheter behövs det?
Säkerhetsvärdet beräknas alltid från fall till fall. Olika slags säkerheter har ofta olika säkerhetsvärden.

Fråga mer om säkerheter
Du kan förhandla om säkerheterna med vår expert. Vi hjälper vid behov med utredningen av värdet på din säkerhet.

Hela lånet tas alltid ut på en gång, men du kan börja använda det på det sätt som passar dig bäst. Om du börjar använda lånet i poster överförs lånet till ett Konto för bostadsägare som öppnas för dig och från vilket posterna automatiskt överförs till ditt brukskonto. Posten anpassas efter dina behov. Du kan när som helst ändra beloppet för posten eller ta i bruk hela det återstående lånebeloppet.

Lånet amorteras inte under lånetiden, utan du betalar endast räntan på lånet. Lånet återbetalas vid slutet av lånetiden − oftast med de medel som fås vid försäljningen av bostaden. Om du vill kan du amortera ditt lån i förtid när som helst eller återbetala lånet före den avtalade återbetalningsdagen utan extra kostnader. Kontakta din bank om du vill betala extra amorteringar eller avtala om återbetalningen av lånet.

Lånekostnaderna består av den fasta räntan samt de månatliga skötselkostnaderna. För ibruktagningen av lånet debiteras dessutom en avgift enligt bankens servicetariff.
 
I låneofferten ser du lånets effektiva ränta. Med den kan du jämföra offerten med eventuella andra offerter. I den effektiva räntan beaktas kostnaderna för uttag och skötsel av lånet.
 
Exempelkalkyl
Lånetiden är 10 år och lånebeloppet kan vara högst 50 % av värdet av bostaden som ställs som säkerhet för lånet. Lånet tas alltid ut allt i ett. I exempelkalkylen används lånet i månatliga poster.
 
 • Lånetiden är 10 år
 • Det totala lånebeloppet är 50 000 € Expeditionsavgiften är 120 € (Betalas på en gång då lånet tas ut)
 • Belopp som månatligen överförs till dig från Kontot för bostadsägare: 416,67 €
 • Låneräntan är 252,16 €/mån. (Fast ränta 5,964 % [19.5.2023]. Den fasta räntesatsen fastställs då lånet tas ut)
 • Skötselkostnaden är 2,50 €/mån.
 • Det månatliga beloppet som återstår efter räntor och kostnader: 162,01 €
Det beviljade beloppet för Lån för bostadsägare bedöms alltid från fall till fall.
 
Den effektiva räntan och det totala beloppet som ska betalas har räknats med följande antaganden: lånebelopp 50 000,00 €, lånetid 10 år, fast ränta 5,964 % (19.5.2023), skötselkostnad 2,50 €/mån., expeditionsavgift 120,00 €. I exempelkalkylen är den effektiva räntan 6,315 % och det totala beloppet som ska betalas är 80 258,77 €.
 
Om antagandena ändras kan det ge ett annat resultat bl.a. beträffande det totala beloppet som ska betalas och den effektiva räntan. Exempelkalkylen är inte en låneoffert och den är inte bindande för banken.
 
Krediten beviljas av Andelsbanken.
Läs villkoren för skuldebrevslån och panter. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Lånet beviljas av andelsbanken.