Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 25.9.2020

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 99,50 100,50
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 108,50 111,50
Placeringsobligation Brasilien VI/2016 14.10.2020 FI4000219225 98,00 101,00
Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017 11.11.2020 FI4000282702 98,50 101,50
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 125,55 128,55
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2021 FI4000297999 98,85 101,85
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 73,50 76,50
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 99,35 102,35
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 109,50 112,50
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 103,55 106,55
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 99,40 102,40
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 103,85 106,85
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 115,55 118,55
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 99,35 102,35
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 101,65 104,65
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 112,80 115,80
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 96,20 99,20
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 91,95 94,95
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 109,45 112,45
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 95,55 98,55
Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 114,05  
Sijoitusplus Terveys XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 88,50 91,50
Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 27.3.2024 FI4000415088 105,10 108,10
Sijoitusplus Tähtitoimialat III/2020 17.4.2025 FI4000415351 108,40  

 

Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Global Framgång II/2014 12.7.2021 FI4000088109 101,75 103,75
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 103,95 105,95
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 82,35 84,35
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 80,50 82,50
Företagsränta Europakorgen III/2015 15.1.2021 FI4000176326 84,40 86,40
Företagsränta Amerika I/2016 12.1.2021 FI4000189162 87,90 89,90
Företagsränta Europakorgen II/2016 12.7.2021 FI4000201306 89,30 91,30
Företagsränta Amerika III/2016 12.7.2021 FI4000210323 84,45 86,45
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 87,30 89,30
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 86,90 88,90
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 86,85 88,85
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 89,00 91,00