Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 5.12.2019

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Hälsa XV/2013 Neutral 16.12.2019 FI4000071287 127.00 128.00
Hälsa  XV/2013 Plus 16.12.2019 FI4000071295 162.40 163.40
Spanien XVI/2013 Neutral 8.1.2020 FI4000072749 98.65 100.65
Spanien XVI/2013 Plus 8.1.2020 FI4000072756 98.65 100.65
Föregångare I/2014 Neutral 31.1.2020 FI4000076112 111.05 113.05
Föregångare I/2014 Plus 31.1.2020 FI4000076120 126.00 129.00
Finland II/2014 Neutral 6.4.2020 FI4000077870 97.65 99.65
Finland II/2014 Plus 6.4.2020 FI4000077888 102.15 105.15
Nordeuropa III/2014 Neutral 27.5.2020 FI4000087838 104.55 106.55
Nordeuropa III/2014 Plus 27.5.2020 FI4000087846 114.80 117.80
Sparobligation IV/2014 13.7.2020 FI4000094669 102.00 104.00
Sparobligation Storbritannien VI/2014 1.9.2020 FI4000100466 99.50 101.50
Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 98.05 100.05
Placeringsobligation Analysens Stjärnor III/2015 15.5.2020 FI4000148754 98.85 101.85
Placeringsobligation Hälsa I/2016 19.2.2020 FI4000188727 120.95 123.95
Placeringsobligation Finland III/2016 15.5.2020 FI4000198080 148.25 151.25
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 112.80 115.80
Placeringsobligation Brasilien VI/2016 14.10.2020 FI4000219225 115.20 118.20
Placeringsobligation Hälsa I/2017 24.4.2020 FI4000242938 131.85 134.85
Placeringsobligation Bilar II/2017 4.6.2020 FI4000251814 99.60 102.60
Placeringsobligation Skog III/2017 22.7.2020 FI4000260799 128.90 131.90
Placeringsobligation Nouseva Eurooppa IV/2017 16.9.2020 FI4000266986 112.90 115.90
Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017 11.11.2020 FI4000282702 99.80 102.80
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 125.75 128.75
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2021 FI4000297999 105.10 108.10
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 87.10 90.10
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 106.50 109.50
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 108.70 111.70
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 101.90 104.90
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 103.30 106.30
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 104.50 107.50
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 115.15 118.15
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 98.60 101.60
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 105.10 108.10
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 110.50 113.50
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 96.30 99.30
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 99.75 102.75
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 108.65 111.65
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 91.65 94.65
         
Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Skog I/2014 10.7.2020 FI4000081435 100.90 102.90
Företagsränta Global Framgång II/2014 12.7.2021 FI4000088109 105.70 107.70
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 107.20 109.20
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 90.85 92.85
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 88.80 90.80
Företagsräntä Europakorgen Euribor II/2015 10.7.2020 FI4000167127 86.80 88.80
Företagsränta Europakorgen III/2015 15.1.2021 FI4000176326 92.05 94.05
Företagsränta Amerika I/2016 12.1.2021 FI4000189162 96.65 98.65
Företagsränta Europakorgen II/2016 12.7.2021 FI4000201306 98.05 100.05
Företagsränta Amerika III/2016 12.7.2021 FI4000210323 94.55 96.55
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 98.60 100.60
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 92.60 94.60
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 99.00 101.00
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 100.75 102.75