Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 27.3.2020

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Finland II/2014 Neutral 6.4.2020 FI4000077870 99,50 100,50
Finland II/2014 Plus 6.4.2020 FI4000077888 99,50 100,50
Nordeuropa III/2014 Neutral 27.5.2020 FI4000087838 101,00 103,00
Nordeuropa III/2014 Plus 27.5.2020 FI4000087846 105,75 108,75
Sparobligation IV/2014 13.7.2020 FI4000094669 99,95  
Sparobligation Storbritannien VI/2014 1.9.2020 FI4000100466 98,55 100,55
Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 98,95 100,95
Placeringsobligation Analysens Stjärnor III/2015 15.5.2020 FI4000148754 98,50 101,50
Placeringsobligation Finland III/2016 15.5.2020 FI4000198080 111,45  
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 107,65  
Placeringsobligation Brasilien VI/2016 14.10.2020 FI4000219225 97,95 100,95
Placeringsobligation Hälsa I/2017 24.4.2020 FI4000242938 119,15 122,15
Placeringsobligation Bilar II/2017 4.6.2020 FI4000251814 98,50 101,50
Placeringsobligation Skog III/2017 22.7.2020 FI4000260799 116,70 119,70
Placeringsobligation Nouseva Eurooppa IV/2017 16.9.2020 FI4000266986 99,90 102,90
Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017 11.11.2020 FI4000282702 98,70 101,70
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 115,40  
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2021 FI4000297999 99,70 102,70
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 71,25 74,25
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 100,10  
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 95,50 98,50
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 100,10 103,10
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 98,20 101,20
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 95,65 98,65
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 106,55 109,55
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 95,40 98,40
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 100,80 103,80
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 104,95 107,95
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 81,65 84,65
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 84,50 87,50
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 106,15 109,15
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 84,90 87,90
Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 98,15  
Sijoitusplus Terveys XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 79,80 82,80
Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 27.3.2024 FI4000415088 102,35  
         
Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Global Framgång II/2014 12.7.2021 FI4000088109 100,65 102,65
Företagsränta Skog I/2014 10.7.2020 FI4000081435 99,40 101,40
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 104,60 106,60
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 84,35 86,35
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 80,05 82,05
Företagsräntä Europakorgen Euribor II/2015 10.7.2020 FI4000167127 86,90 88,90
Företagsränta Europakorgen III/2015 15.1.2021 FI4000176326 88,55 90,55
Företagsränta Amerika I/2016 12.1.2021 FI4000189162 84,30 86,30
Företagsränta Europakorgen II/2016 12.7.2021 FI4000201306 94,20 96,20
Företagsränta Amerika III/2016 12.7.2021 FI4000210323 94,55 96,55
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 96,90 98,90
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 81,30 83,30
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 80,35 82,35
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 80,80 82,80