Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 3.7.2020

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Sparobligation IV/2014 13.7.2020 FI4000094669 103,65 104,65
Sparobligation Storbritannien VI/2014 1.9.2020 FI4000100466 99,45 101,45
Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 99,00 101,00
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 111,85 114,85
Placeringsobligation Brasilien VI/2016 14.10.2020 FI4000219225 98,30 101,30
Placeringsobligation Skog III/2017 22.7.2020 FI4000260799 141,40 144,40
Placeringsobligation Nouseva Eurooppa IV/2017 16.9.2020 FI4000266986 99,60 102,60
Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017 11.11.2020 FI4000282702 98,50 101,50
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 126,45 129,45
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2021 FI4000297999 98,90 101,90
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 75,90 78,90
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 103,55 106,55
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 111,25 114,25
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 104,75 107,75
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 102,25 105,25
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 106,55 109,55
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 111,35 114,35
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 103,10 106,10
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 104,25 107,25
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 111,65 114,65
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 93,20 96,20
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 101,20 104,20
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 112,10 115,10
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 95,20 98,20
Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 111,05  
Sijoitusplus Terveys XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 93,75 96,75
Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 27.3.2024 FI4000415088 108,95 111,95
Sijoitusplus Tähtitoimialat III/2020 17.4.2025 FI4000415351 105,80