Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 18.12.2020

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 114,60 117,60
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 134,10 137,10
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2021 FI4000297999 102,75 105,75
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 76,25 79,25
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 102,70 105,70
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 109,20 112,20
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 103,65 106,65
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 101,15 104,15
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 110,90 113,90
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 127,85 130,85
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 103,25 106,25
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 103,80 106,80
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 116,20 119,20
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 98,95 101,95
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 96,05 99,05
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 117,55 120,55
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 105,55 108,55
Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 119,65  
Sijoitusplus Terveys XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 89,25 92,25
Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 27.3.2024 FI4000415088 111,50 114,50
Sijoitusplus Tähtitoimialat III/2020 17.4.2025 FI4000415351 118,55  

 

Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Global Framgång II/2014 12.7.2021 FI4000088109 101,15 103,15
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 103,25 105,25
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 84,90 86,90
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 83,85 85,85
Företagsränta Europakorgen III/2015 15.1.2021 FI4000176326 86,00 87,00
Företagsränta Amerika I/2016 12.1.2021 FI4000189162 89,10 90,10
Företagsränta Europakorgen II/2016 12.7.2021 FI4000201306 91,55 93,55
Företagsränta Amerika III/2016 12.7.2021 FI4000210323 87,45 89,45
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 97,40 99,40
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 85,80 87,80
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 94,20 96,20
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 91,95 93,95