Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 16.8.2019

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Framgångsrika val X/2013 Neutral 23.8.2019 FI4000064423 109.85 110.35
Framgångsrika val X/2013 Plus 23.8.2019 FI4000064431 121.60 122.10
Finland XI/2013 Neutraali 9.9.2019 FI4000067202 122.95 124.95
Finland XI/2013 Plus  9.9.2019 FI4000067210 160.40 163.40
Titanerna XII/2013 Neutral 11.10.2019 FI4000067285 110.95 112.95
Titanerna XII/2013 Plus 11.10.2019 FI4000067293 126.90 129.90
Finland-aktie XIII/2013 Neutraali 1.11.2019 FI4000068572 120.90 122.90
Finland-aktie XIII/2013 Plus 1.11.2019 FI4000068580 147.75 150.75
Nordiska länder XIV/2013 Neutral 22.11.2019 FI4000068937 108.30 110.30
Nordiska länder XIV/2013 Plus 22.11.2019 FI4000068945 120.50 123.50
Hälsa XV/2013 Neutral 16.12.2019 FI4000071287 120.15 122.15
Hälsa  XV/2013 Plus 16.12.2019 FI4000071295 149.20 152.20
Spanien XVI/2013 Neutral 8.1.2020 FI4000072749 98.70 100.70
Spanien XVI/2013 Plus 8.1.2020 FI4000072756 98.70 100.70
Föregångare I/2014 Neutral 31.1.2020 FI4000076112 109.30 111.30
Föregångare I/2014 Plus 31.1.2020 FI4000076120 121.95 124.95
Finland II/2014 Neutral 6.4.2020 FI4000077870 97.70 99.70
Finland II/2014 Plus 6.4.2020 FI4000077888 102.50 105.50
Nordeuropa III/2014 Neutral 27.5.2020 FI4000087838 103.95 105.95
Nordeuropa III/2014 Plus 27.5.2020 FI4000087846 113.20 116.20
Sparobligation IV/2014 13.7.2020 FI4000094669 100.80 102.80
Sparobligation Storbritannien VI/2014 1.9.2020 FI4000100466 99.70 101.70
Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 98.35 100.35
Placeringsobligation Analysens Stjärnor III/2015 15.5.2020 FI4000148754 99.20 102.20
Placeringsobligation Finlandskorgen VI/2015 13.11.2019 FI4000170634 98.10 101.10
Placeringsobligation Hälsa I/2016 19.2.2020 FI4000188727 111.75 114.75
Placeringsobligation Finland III/2016 15.5.2020 FI4000198080 135.70 138.70
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 103.75 106.75
Placeringsobligation Ranska V/2016 4.9.2019 FI4000210604 119.45 122.45
Placeringsobligation Brasilien VI/2016 14.10.2020 FI4000219225 112.95 115.95
Placeringsobligation Hälsa I/2017 14.10.2020 FI4000219225 122.80 125.80
Placeringsobligation Bilar II/2017 4.6.2020 FI4000251814 99.55 102.55
Placeringsobligation Skog III/2017 22.7.2020 FI4000260799 108.90 111.90
Placeringsobligation Nouseva Eurooppa IV/2017 16.9.2020 FI4000266986 107.45 110.45
Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017 11.11.2020 FI4000282702 100.45 103.45
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 116.25 119.25
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2018 FI4000297999 102.45 105.45
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 75.95 78.95
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 104.45 107.45
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 98.30 101.30
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 101.00 104.00
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 102.20 105.20
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 97.25 100.25
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 109.70 112.70
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 93.30 96.30
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 101.40 104.40
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 106.10 109.10
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 90.05  
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 91.30 94.30
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 109.70  
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 94.00  
         
Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Skog I/2014 10.7.2020 FI4000081435 102.40 104.40
Företagsränta Global Framgång II/2014 12.7.2021 FI4000088109 107.70 109.70
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 108.75 110.75
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 93.45 95.45
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 92.00 94.00
Företagsräntä Europakorgen Euribor II/2015 10.7.2020 FI4000167127 87.75 89.75
Företagsränta Europakorgen III/2015 15.1.2021 FI4000176326 93.00 95.00
Företagsränta Amerika I/2016 12.1.2021 FI4000189162 96.50 98.50
Företagsränta Europakorgen II/2016 12.7.2021 FI4000201306 97.10 99.10
Företagsränta Amerika III/2016 12.7.2021 FI4000210323 93.90 95.90
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 99.90 101.90
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 93.55 95.55
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 97.45 99.45
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 99.70