Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 14.2.2020

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
Finland II/2014 Neutral 6.4.2020 FI4000077870 100,90 102,90
Finland II/2014 Plus 6.4.2020 FI4000077888 110,25 113,25
Nordeuropa III/2014 Neutral 27.5.2020 FI4000087838 105,90 107,90
Nordeuropa III/2014 Plus 27.5.2020 FI4000087846 118,15 121,15
Sparobligation IV/2014 13.7.2020 FI4000094669 103,45 105,45
Sparobligation Storbritannien VI/2014 1.9.2020 FI4000100466 100,05 102,05
Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 12.10.2020 FI4000104880 99,35 101,35
Placeringsobligation Analysens Stjärnor III/2015 15.5.2020 FI4000148754 99,45 102,45
Placeringsobligation Hälsa I/2016 19.2.2020 FI4000188727 130,10 131,10
Placeringsobligation Finland III/2016 15.5.2020 FI4000198080 158,00 161,00
Placeringsobligation Megatrender IV/2016 2.7.2021 FI4000201660 123,45 126,45
Placeringsobligation Brasilien VI/2016 14.10.2020 FI4000219225 112,25 115,25
Placeringsobligation Hälsa I/2017 24.4.2020 FI4000242938 136,25 139,25
Placeringsobligation Bilar II/2017 4.6.2020 FI4000251814 98,50 101,50
Placeringsobligation Skog III/2017 22.7.2020 FI4000260799 134,80 137,80
Placeringsobligation Nouseva Eurooppa IV/2017 16.9.2020 FI4000266986 117,20 120,20
Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017 11.11.2020 FI4000282702 101,95 104,95
Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017 13.1.2021 FI4000288360 135,85 138,85
Placeringsobligation Nordiska länder I/2018 24.3.2021 FI4000297999 107,25 110,25
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 90,35 93,35
Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018 8.9.2021 FI4000340054 104,45 107,45
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 116,60 119,60
Placeringsobligation Finland VI/2018 20.10.2021 FI4000348545 103,80 106,80
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 104,25 107,25
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 110,70 113,70
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 118,85 121,85
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 111,70 114,70
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 108,35 111,35
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 115,20 118,20
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 101,70 104,70
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 102,30 105,30
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 106,30 109,30
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 95,90 98,90
Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 110,25  
PlaceringsPlus Hälsa XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 105,00 107,00
         
Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Skog I/2014 10.7.2020 FI4000081435 96,10 99,10
Företagsränta Global Framgång II/2014 12.7.2021 FI4000088109 100,05 102,05
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 106,50 108,50
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 90,80 92,80
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 89,40 91,40
Företagsräntä Europakorgen Euribor II/2015 10.7.2020 FI4000167127 87,35 89,35
Företagsränta Europakorgen III/2015 15.1.2021 FI4000176326 92,15 94,15
Företagsränta Amerika I/2016 12.1.2021 FI4000189162 92,15 94,15
Företagsränta Europakorgen II/2016 12.7.2021 FI4000201306 99,00 101,00
Företagsränta Amerika III/2016 12.7.2021 FI4000210323 94,25 96,25
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 99,45 101,45
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 91,35 93,35
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 100,15 102,15
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 98,90 100,90