Sijoittaminen ulkomailla asuville

Placering för personer som är stadigvarande bosatta utomlands

Är du stadigvarande bosatt utomlands eller överväger du att flytta? Observera följande saker och ändringar som gäller sparande och placering.

Vi tillhandahåller placeringstjänster endast i Finland. Om din stadigvarande adress är utomlands, kan du inte via oss göra nya placeringar eller få placeringsrådgivning. Det här grundar sig på regleringen om tillhandahållande av investeringstjänster och på vår preciserade linje enligt vilken placeringstjänster tillhandahålls endast i Finland.

Ändringarna i OP-mobilen och tjänsten op.fi

I OP-mobilen och tjänsten op.fi kan du i fortsättningen varken göra nya placeringar eller ändringar i existerande placeringar. Ändringen träder i kraft stegvis från början av november 2022. Om din stadigvarande adress är utomlands, kan du efter det här inte göra nya placeringar i de ovan nämnda kanalerna.

Den stadigvarande adress som registrerats i befolkningsdatasystemet anger om en person är bosatt utomlands. Systemet tolkar en person som bor utomlands i mer än ett år som stadigvarande bosatt utomlands.

Vad ska jag göra med mina nuvarande placeringar?

Du kan behålla dina nuvarande placeringar såsom aktier, fonder, avtal om månatligt sparande och tjänsten OP Placeringspartner. Om du vill sälja dina placeringar ska du kontakta kundtjänsten.

Observera att det till skillnad från det som sägs ovan också i fortsättningen går att sköta dina nuvarande avtal om försäkringssparande i OP-mobilen, tjänsten op.fi och i OP-Livförsäkrings kundtjänst.

Om du vill göra nya placeringar rekommenderar vi att du kontaktar en bank i ditt bosättningsland.