Lita på en expert vid bostadsköp

Har du ditt drömhem i kikaren och flyttlådorna klara? Det är enklast att byta bostad genom att kontakta en fastighetsförmedlare.

Ett bostadsköp är en stor fråga. Därför lönar det sig att anlita en expert. Det lönar sig att bjuda in fastighetsmäklaren på ett besök genast då du börjar planera att byta bostad.  Lång erfarenhet, gedigen yrkesskicklighet och omfattande insyn i den lokala bostadsmarknaden ger en god grund för att tillförlitligt värdera priset på din bostad. Då prisvärderingen görs korrekt, håller både planerna för finansieringen av ditt nya hem och tidtabellen för bostadsbytet.

Om du vill sälja bostaden själv, måste du utöver prissättningen själv skaffa de dokument som behövs, ta hand om försäljningsannonsen, visningar och det egentliga köpslutet samt de skyldigheter som ansluter sig till det, bl.a. betalningen av överlåtelseskatten och lagfarten.

Lånelöfte på förhand

För att du inte ska missa ditt drömhem, lönar det sig att förhandla med banken om beloppet på ett bolån redan i god tid innan du går till bostadsvisningar. Då du hittat ett lämpligt objekt, kan du ge ett anbud med villkoret att din nuvarande bostad blir såld. I så fall upphävs köpet, om den gamla bostaden inte blir såld.

Det lönar sig att beroende på bostadsform i bostadens pris och boendekostnaderna räkna med också bl.a. överlåtelseskatten, bolagsvederlaget, eventuella reparationskostnader samt kostnaderna för flyttningen.

Upplysningar enligt boendeform

Säljaren ansvarar för upplysningar som kan påverka köparens beslut också då man anlitat en fastighetsmäklare som hjälp eller låter utföra en konditionsgranskning i det objekt som säljs. Om säljaren till exempel låter bli att nämna ett fel i bostaden, kan han senare bli ersättningsskyldig för det.

Säljaren av en aktielägenhet måste känna till det som behandlats på bolagsstämman, även om säljaren inte besökt den. I fastighetsköp har för säljaren i lagen ställts upp en omfattande upplysningsplikt som utöver byggnaden gäller tomten och det område som fastigheten är belägen på.

Boendeformen inverkar också på köparens skyldigheter före och efter köpet.

Köparen av en aktielägenhet köper utöver bostaden en andel av ett bostadsaktiebolag, så det är lika viktigt att ta del av bostadsbolagets ekonomi och förvaltning som av lägenheten och dess skick. Till exempel då en byggnad är flera tiotals år gammal och inget stambyte gjorts, är ett stambyte sannolikt på väg.

Ägaren till ett egnahemshus ansvarar för husets skick och reparationerna av det, så det är viktigt att köparen noggrant före köpet fördjupar sig i dokumenten som gäller fastigheten, husets skick samt tomten och området.

Minneslista för köpare av aktielägenhet

 • Vilket är försäljningspriset och det skuldfria försäljningspriset för bostaden?
 • Kan man betala bort bolagsskulden?  Om man kan, så när?
 • När blir bostaden ledig?
 • Hurdant är planläggningsläget på bostadsområdet? Och trafikförbindelserna?
 • Hurdana begränsningar finns för användningen eller överlåtelsen av aktielägenheten?
 • Hurdana reparationer är att vänta i bostadsbolaget?
 • Vilka är boendekostnaderna för bostaden?

Minneslista för fastighetsköpare

 • Är det ett outbrutet område eller en utbruten tomt som säljs?
 • Är tomten egen eller hyrd?
 • Finns det återstående byggrätt?
 • Hurdant är planläggningsläget på området?
 • Hör fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet?
 • Hurdant värmesystem finns det och vilka är kostnaderna för det?
 • Vilka gravationer och servitut gäller fastigheten?