Metsä

OP Skog följer upp värdet på din skog

Skogen växer och frodas, men vilket värde har den? OP Skog ger dig inte endast en värdering utan också en uppskattning av avverkningsmöjligheterna och kostnaderna för skogsvården.

OP Skog är en tjänst som är tillgänglig för alla skogsägare. Den ger aktuell information om värdet på din skog och en prognos om ändringar i värdet under kommande år. Alla bankers kunder kan använda den avgiftsfritt. Uppgifterna i tjänsten OP Skog baserar sig på Skogscentralens databas.

OP Skog tar din skog närmare och ger dig aktuell information

Fastän det är hundratals kilometer till skogsbrynet, ligger din skog riktigt nära med vår tjänst. Tjänsten kompletterar utbudet av nättjänster för skogsägare och erbjuder dig följande funktioner och möjligheter som skogsägare:

  • En uppskattning av avverkningsmöjligheterna och kostnaderna för skogsvården under de följande tio åren.
  • Information om när det är dags att gallra eller vårda plantbeståndet på skogsskiftena.
  • Om du har flera skogslägenheter får du såväl en lägenhetsspecifik värdering som en värdering av alla skogstillgångar.
  • Du får en ekonomisk guide för skogsägare som du sedan kan använda för att göra ditt skogsägande enklare och lönsammare än tidigare.
  • I Finland är den digitala informationen om skogstillgångar exakt, men OP Skog gör det lätt att hitta och använda den.
  • Vid behov får du en skogsförsäkringsoffert.

Så här kan du börja använda tjänsten OP Skog:

Vi har betonat att tjänsten ska vara enkel och lätt. Användarens integritet och dataskydd garanteras av att man måste identifiera sig med bankens nättjänstkoder då man börjar använda tjänsten. Oberoende av om du är kund hos OP eller någon annan bank, kan du använda dina nätkoder som identifieringsverktyg. Efter identifieringen väljer du ett personligt lösenord och sedan stannar uppgifterna om dina skogstillgångar i tjänsten.

Inhemsk skog ger en stabil avkastning
OP-Skogsägare erbjuder professionell skogsvård och en stabil avkastning enkelt.