Avioero-muistilista kuva

Inför skilsmässan

Denna kom-ihåg-lista hjälper dig vid en förestående skilsmässa. Vi har sammanställt en lista på sådant som gör det lättare att sköta dina ärenden vid en skilsmässosituation.

Sorgligt nog kan ett äktenskap ibland sluta i en skilsmässa. Att skilja sig är alltid svårt och smärtsamt. En skilsmässa för med sig ett antal praktiska frågor som kan kännas särskilt betungande i en skilsmässosituation.

Man ska dock klara av att komma överens om hur man delar på det gemensamma så att båda parterna kan komma vidare efter skilsmässan.

Att ansöka om äktenskapsskillnad

En skilsmässa är en process som kräver tid och engagemang. Vissa saker ska skötas innan domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft.

Kom-ihåg-lista

 • Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in av makarna gemensamt eller av någondera maken.
 • Ansökan ska lämnas in skriftligen hos tingsrätten.
 • Skilsmässan föregås av en betänketid på sex månader
 • Dom om äktenskapsskillnad utfärdas även om en av makarna motsätter sig skilsmässan

Gemensamma bank- och försäkringsärenden

Efter att ha levt tillsammans i flera år brukar man oftast ha gemensamma bank- och försäkringsärenden. Man bör gå igenom dessa före skilsmässan för att reda ut ansvarsfrågorna.

Kom-ihåg-lista

 • Konton och behörigheter
 • Kort
 • Lån och säkerheter
 • Sparande och placering
 • OP-bonusar och upplösning av en familjehelhet
 • Försäkringar och förmånstagare
 • Övriga familjemedlemmar
 • Bank- och försäkringsärenden av minderåriga barn och hur dessa sköts i framtiden
 • Giltigheten av ett eventuellt äktenskapsförord

Den gemensamma bostaden

Det äktenskapliga hemmet är en plats där man har upplevt både lyckliga och mindre lyckliga stunder. Man har byggt upp hemmet tillsammans och levt sitt liv där tillsammans. Vid en skilsmässosituation blir man tvungen att fundera på vad som kommer att hända med den gemensamma bostaden.

Kom-ihåg-lista

 • Ska den gemensamma bostaden säljas?
 • Ska en av makarna köpa ut den andra?
 • Värdering av bostaden inför försäljning eller avvittring
 • Boka tid för kontraktskrivning när en av makarna köper bostaden
 • För bolånets del ska man fastställa:
  • befintliga säkerheter
  • eventuella borgensförbindelser/borgensmän
  • eventuellt återbetalningsskydd
  • förmånstagaren/förmånstagarna
 • Eventuella andra lån
  • konsumentkrediter

Efter bostadsförsäljningen

Kom-ihåg-lista

 • hyresbostad
 • anskaffning och finansiering av en ny bostad

Barn i en skilsmässosituation

Om det finns minderåriga barn (under 18 år) i familjen vid en skilsmässosituation, bör man i samband med skilsmässan avtala om de frågor som rör barnet/barnen. Om makarna inte kommer överens om dessa frågor kan de även avgöras med hjälp av en advokat, i tingsrätten eller hos socialväsendet.

Kom-ihåg-lista

 • var ska barnet/barnen bo?
 • vem är barnets/barnens vårdnadshavare - ena föräldern eller gemensam vårdnad?
 • hur ska umgänget ordnas?
 • underhållsbidrag

Avvittring

Avvittring betyder att den befintliga egendomen fördelas mellan makarna vid en skilsmässosituation. Om det inte finns något äktenskapsförord, räknas båda makarnas egendom ihop och fördelas jämnt vid en skilsmässa. Egendomen fördelas jämnt även i de fall där ena partens egendom har blivit betydligt större eller mindre än den var när paret ingick äktenskapet. Observera att även ett företag eller del av ett företag räknas till egendom som omfattas av giftorätt och ska fördelas jämnt.

Ett äktenskapsförord kan också upprättas via din egen andelsbanks juridiska tjänster.