Fastighetsplacering

Fastighetsplacering ger placerarna jämna, kontinuerliga hyresintäkter. Genom att välja en bostadsfond eller en fastighetsfond får placeraren extra fördelar: mycket smidighet och en fastighetsportfölj med effektiv spridning.

Bli bostadsplacerare utan de bekymmer som hör till ägarbostäder

Jämn avkastning med måttlig risk. De är anledningarna i ett nötskal till intresset för bostads- och fastighetsplacering som under de senaste åren har ständigt vuxit. Flyttningsrörelsen expanderar tillväxtcentra, befolkningen blir äldre och det behövs bostäder och lokaliteter även vid turbulenta konjunkturer. Fastighetsplacering ger hyresinkomster även på en turbulent aktiemarknad.

Ett direkt innehav av en placeringsfastighet och direkta fastighetsplaceringar kräver mycket utredningsarbete och fördjupning, att man känner marknaden och har ett stort startkapital. Det finns mycket att sköta, då det gäller både fastighetsobjektets underhåll och hyresförhållandena.

En bostadsfond eller en fastighetsfond ger placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsplacering utan de plikter som direkt ägande medför. Det kompletterar också placeringsportföljen bra. En spridd portfölj som innehåller placeringar i en bostads- eller fastighetsfonden, räntor och aktier hålls bättre i balans med hänsyn till riskerna.

Fastighetsfonden sprider placeringen effektivt

Fastighetsfonden delar riskerna som gäller både hyresförhållandena och läget. Då man i stället för en placeringsbostad väljer en fond som objekt, är det möjligt att samtidigt få tusentals hyresgäster, och fonden äger fastigheter på olika håll i landet.

Att placera i en fastighetsfond kräver ingen stor förmögenhet. Via OP:s fonder kan man bli bostads- och fastighetsplacerare även med små belopp. Som placeringsobjekt är bostads- och fastighetsfonder bekväma för placeraren, de kräver ingen tidigare erfarenhet.

Däremot är långsiktighet en önskvärd egenskap för dem som placerar i en fastighetsfond. Vanligtvis är det långsiktigt att placera i bostäder och andra fastigheter. En jämn och stabil avkastning som typiskt är högre än den som fås på räntemarknaden, samt en lägre risk än på aktiemarknaden – om du uppskattar sådant här och du är en moderat placerare, kan fastighetsplacering erbjuda goda alternativ.

OP-Hyresinkomst: bli bostads- och fastighetsplacerare enkelt

OP har två fonder med fokus på bostads- och fastighetsplacering: OP-Hyresinkomst och OP-Servicefastigheter. Båda är specialplaceringsfonder som årligen delar ut avkastning till sina placerare på det sätt som lagen kräver, dvs. minst 75 procent av hyresinkomsten. Avkastningen av och värdet på de här fastighetsfonderna beror på den allmänna värdeutvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden samt på hyresefterfrågan.

äger, hyr ut och bygger bostäder och lokaliteter i Finlands tillväxtcentra och närliggande områden. OP-Hyresinkomst strävar primärt efter avkastning genom hyresinkomster från de bostäder den äger. Ytterligare inkomster får fonden genom att hyra ut affärsfastigheter. Genom att placera i OP-Hyresinkomst kan man bli bostadsplacerare utan att skaffa en ägarbostad och utan ett stort startkapital.

Hyresinkomsten från lägenheterna är stabil, och tack vare bostadsfonden sprids placeringen effektivt. Det är rekommendabelt att göra en minst fyraårig placering i OP-Hyresinkomst. Ytterligare information om OP-Hyresinkomst finns