Kuusenoksa lähikuvassa

Finansiering för köp av skogslägenhet

Planerar du att köpa skog, t.ex. av dina föräldrar eller på den fria marknaden? Från oss kan du få ett skräddarsytt lån för att förvärva en skogslägenhet.

Du kan finansiera förvärvet av en skogslägenhet med ett banklån antingen helt eller delvis. Den skog du förvärvar duger också som säkerhet för lånet.

En generationsväxling på en skogslägenhet är det skatteeffektivaste sättet att överföra skogstillgångar till följande generation. Överlåtaren får ofta köpesumman skattefritt i handen. Förvävaren får ett skogsavdrag för beskattningen av intäkterna från virkesförsäljningen, vilket minskar beloppet på den skatt som ska betalas på intäkterna.  Om trädbeståndet i skogen är rikligt, kan lånet ofta betalas med intäkterna från virkesförsäljningen.

På den fria marknaden bjuds ut fler skogslägenheter än tidigare. Skogen är i regel en långfristig placering. Då till exempel aktieplacerares placeringshorisont är 5–10 år, är skogsägarens tidsspann minst 10–20 år. För att betala lån för skogslägenheter som köps på den fria marknaden kan man  behöva också annat än intäkter från virkesförsäljningen.

De flesta andelsbanker tillhandahåller också alla juridiska tjänster som du behöver för att förvärva en skogslägenhet: upprättande av köpebrev, lagfart och inteckningar.