Syksyisten puiden kuvajainen vedessä

Försäkra din skog rätt

Skogen är värdefull egendom som det lönar sig att försäkra.

Skogen har ett betydande ekonomiskt värde för ägaren. Det lönar sig att se till att du får den avkastning på din skogsegendom som du strävar efter. Med en försäkring kan du trygga avkastningen vid de flesta skadefallen. I den heltäckande skogsförsäkringen ingår ersättning också för väntevärdet, dvs. för förluster som uppkommer genom att en skada kräver avverkning tidigare än planerat.

Nio skogsrisker

  1. Storm
  2. Insekter
  3. Vårdslös skogsägare
  4. Allframtidsförsäkring för skog
  5. Sorkar
  6. Hjortdjur
  7. Skogsbrand
  8. Stöld
  9. Dalripor

Källa: Metsäraha 3/14

De extrema väderfenomenen ökar och skogsskador kommer alltid som en överraskning, men du kan förbereda dig på de ekonomiska förluster som de förorsakar. Antalet skador varierar avsevärt i Finland från år till år. Stormarna utgör klart de största riskerna, i snitt står de för cirka 70–80 procent av skogsskadorna. Tung snö förorsakar näst mest skador. Dessutom förorsakas skogsskador av bl.a. barkborrar, sorkar och snö.

Då du väljer skogsförsäkring kan du bestämma vilka skador du vill skydda egendomen mot.

Det finns försäkringsalternativ för skogslägenheter av alla storlekar. Premien beror på var skogen finns och hur omfattande skydd du vill ha. Premien för skogsförsäkringen är avdragbar i beskattningen.

OP-bonus används också för betalningen av skogsförsäkringar. Den andel av skogsförsäkringen som betalats med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.