Töm cacheminnet

Att tömma cacheminnet förbättrar säkerheten och hjälper ofta vid tekniska problem.

I cacheminnet sparar webbläsaren de sidor du använt, så att den snabbt på nytt ska kunna visa de sidor du laddat ner tidigare. Det kan vara bra att tömma cacheminnet varje gång du slutar använda OP:s tjänster. Många av de eventuella tekniska problemen med användningen av våra tjänster kan också lösas genom att tömma cacheminnet.

Det är bra att tömma cacheminnet även av säkerhetsskäl, eftersom sidorna på tjänsten op.fi kan sparas i cacheminnet. Då kan man hitta sidorna med webbläsarens tillbaka-knapp, och någon annan som använder samma dator eller enhet kan få reda på dina uppgifter.

Så här tömmer du cacheminnet

Cacheminnet och webbläsarhistoriken kontrolleras på olika sätt i olika webbläsare. Ta reda på namnet på och versionen av din webbläsare:

  • Namnet på webbläsaren ser du i balken upptill i webbläsaren.
  • Välj i menyn Hjälp/Ohje/Help punkten Information om.../Tietoja.../About... Om du använder en Apple-dator, välj namnet på webbläsaren i balken upptill och därefter punkten Information om/Tietoja/About. 
  • Du ser versionen av din webbläsare i det nya fönster som öppnas.

Du hittar närmare anvisningar för tömning av cahcminnet genom att i sökmotorn (t.ex. Google) skriva namnet på och versionen av din webbläsare och ”tömning av cacheminnet” utan citattecken.

Töm alltid cachen efter det att du har skött bank- och försäkringsärenden.