Lindring i företagskundernas ekonomi till följd av coronakrisen

Du kan lätt ansöka om amorteringsfrihet för företagslån på nätet. Under coronakrisen beviljar vi företag amorteringsfrihet upp till sex månader.

Som Finlands största finansiär bär vi vårt ansvar för det ekonomiska läget för finländska företag. Våra experter hjälper ditt företag att hitta lämpliga lösningar under den här exceptionella krisen. 

Företagskunderna har möjlighet att skjuta upp kreditbetalningen, om coronapandemin har påverkat företagets kreditbetalningsförmåga. Dessutom erbjuder vi lösningar för företagens finansieringsbehov.

Gör så här om du vill ändra betalningsplanen för din kredit eller om du behöver amorteringsfrihet:

  • Fyll i ansökan på nätet i tjänsten op.fi. 
  • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för 3 eller 6 månader. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och lånebetalningskostnaderna.
  • Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt. När vi har fått ansökan kontaktar vi ditt företag endast om vi behöver tilläggsupplysningar.
  • Du får bekräftelsen på amorteringsfriheten till nätbanken eller den adress som finns i kunduppgifterna.
  • Ingen separat avgift tas ut för amorteringsfriheten.

Ansöka om amorteringsfrihet för företagslån.  >

Gör så här om du behöver finansiering (t.ex. mer driftskapital) för ditt företag:

Coronavirusets inverkan på skötseln av ärenden

På grund av coronapandemin överför vi skötseln av alla ärenden som kan överföras till våra digitala kanaler. 

Du kan också själv i tjänsten op.fi ändra en tid som du tidigare bokat för ett möte på kontoret till ett telefonmöte. Du kan boka en ny tid för ett telefonmöte i tjänsten op.fi. Välj Framtida möten > välj Ändra > ta först bort krysset i rutan Möte på kontoret och välj mötesformen Per telefon > sök lediga tider > bekräfta din bokning.

På grund av de speciella omständigheterna är kötiderna till vår kundtjänst längre än normalt. Om ditt ärende inte är brådskande, rekommenderar vi att du återkommer senare. Vi önskar att du inte sänder många meddelande i samma ärende. 

Läs de vanligaste frågorna och svaren innan du kontaktar oss. >

Besparingar och placeringar

Du kan köpa och sälja företagets fondandelar och aktier i tjänsten op.fi eller i OP-företagsmobilen under Placeringar.

Läs först våra experters bedömningar om läget på marknaden. >

Försäkringar

Undrar du om din resenärförsäkring ger ersättning i situationer som anknyter till coronaviruset?

Läs anvisningarna i anslutning till resenärförsäkringen. >

I Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar för alla skadesituationer. Du kan anmäla en skada och ansöka om ersättning i tjänsten op.fi eller i OP-företagsmobilen.

Läs om Pohjola Skadehjälpen. >
 

Läs mer om hur coronaviruset påverkar skötseln av ärenden. > 

Lokal information

Lokala företagsrådgivare hjälper alla företag i det läge som coronaviruset orsakat. Läs mer (på finska) >