Specifikationerna av avgifter för 2023 finns nu i Mitt arkiv

Du hittar en specifikation av serviceavgifterna som debiterats under 2023 samt betalda och upplupna räntor i Mitt arkiv i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Privatkunder får en separat specifikation av avgifter för varje Brukskonto, Gemensamt hushållskonto och Betalkonto med grundläggande funktioner. Ingen specifikation bildas för dig om du inte är huvudkontohavare av något sådant konto.

Specifikationen av avgifter är ett sammandrag över de vanligaste avgifter som vi under det föregående året har tagit ut för tjänster som är knutna till ditt Brukskonto och av räntor på Brukskontot. Syftet med specifikationen är att tydligt sammanställa alla serviceavgifter som tagits ut under året. Observera att ingen specifikation bildas, om inga serviceavgifter har debiterats ditt Brukskonto under 2023.

Specifikationen av avgifter finns i Mitt arkiv i tjänsten op.fi och i OP-mobilen

Du kan gå till Mitt arkiv när du loggat in i tjänsten op.fi med OP:s eller en annan banks koder. Välj först ditt namn högst upp på sidan och sedan Mitt arkiv i menyn som öppnas.

I OP-mobilen kan du logga in endast med OP:s koder. Till Mitt arkiv kommer du så här: AnnatMin profilMitt arkiv.

Om du inte har någon finländsk banks koder kan du beställa en specifikation av avgifter genom att ringa vår kundtjänst 0100 0500 (mån.–fre. 8–16, lna/msa) eller genom att besöka din andelsbanks kontor. 

Tryckfel i ränteprocent för brukskonto

En del ägarkunder har i specifikationen som ränteprocent för Brukskontot 0,100 % för tiden 1.11–31.12.2023, fastän räntan är 0,250 %. Räntan har räknats rätt i euro. Det här kräver inga åtgärder från kundernas sida.

Hur debiteras serviceavgifterna?

Serviceavgifterna debiteras ditt konto månatligen. Om du är ägarkund i andelsbanken används OP-bonus som samlats för dina ärenden automatiskt för serviceavgifter och provisioner. Visste du att du som ägarkund får 40 % mer OP-bonus än vanligt år 2024?
 
Du kan kontrollera ditt ägarkundskap och din aktuella OP-bonus när du är inloggad i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Om du inte har OP:s koder kan du kontakta vår kundtjänst.