OP Private Åland

OP Private Åland - Ansvarsfull kapitalförvaltning

Våra experter hjälper dig att öka din förmögenhet, så att du kan trygga din och dina närmastes levnadsstandard långt in i framtiden.

Till din placeringsportfölj väljer vi de bästa alternativen bland OPs egna samt noga utvalda internationella samarbetsparters produkter, till exempel från J.P. Morgan Asset Management och Fidelity International. Vi placerar aktivt och visionärt – vi producerar ständigt ny information som stöd för beslutsfattandet. Vår företagaranda och framåtblickande attityd har i flera år gjort oss till en prisbelönad tillhandahållare av Private Banking-tjänster.

Personlig kapitalförvaltning

1

En individuell kapitalförvaltningsplan

Hos oss får du en individuell kapitalförvaltningsplan för din förmögenhet på över 100 000 euro. Våra experter ser till att allt som gäller din och dina närmastes ekonomi och välfärd sköts på bästa möjliga sätt.

 

2

En personlig kapitalförvaltare alltid nära dig

Din personliga kapitalförvaltare förvaltar dina tillgångar heltäckande eller ger dig sakkunnig hjälp. Våra elektroniska tjänster i OP-mobilen och på op.fi samt Finlands mest täckande Private Banking-nätverk garanterar att det går enkelt och smidigt att sköta ärenden.

 

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du värdefulla förmåner för sparande och placering.

 

Du kan också testa vår sparräknare som är en placeringsräknare som hjälper dig uppskatta vilket som är det bästa placeringsobjektet för dina besparingar. Hur mycket kunde du spara per månad? Hur stor avkastning är du ute efter? 

Testa sparräknaren här

Bekanta dig med våra kapitalförvaltare och ta gärna kontakt med oss om du vill ha rådgivning.