Solnedgång över fält för juridisk expertis

Juridisk expertis

Vi erbjuder dig juridisk expertis med långsiktiga lösningar och lokal förankring. Som ägarkund kan du dessutom betala med din OP-Bonus.

Följande ärenden jobbar vi med idag:

 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Avvittring vid skilsmässa
 • Intressebevakningsfullmakt
 • Bouppteckning
 • Arvsskifte
 • Generationsskifte
 • Skattefrågor
 • Gåvo- och köpebrev
 • Bolagsärenden

 

Förvaltning av dödsbo

När en anhörig har gått bort blir de närstående mitt i sorgen och förlusten tvungna att utöver andra praktiska arrangemang även sköta bankärenden. Som förvaltare av dödsboet kan du ändå först koncentrera dig på begravningsarrangemangen. Vi deltar i sorgen och hjälper dig att sköta bank- och försäkringsärenden.

Läs mer om Förvaltning av dödsbo

Du kan kontakta Josephine eller Teresa för frågor eller om det är något du funderar på.

Varmt välkommen!