Förvaltning av dödsbo

När en anhörig har gått bort blir de närstående mitt i sorgen och förlusten tvungna att utöver andra praktiska arrangemang även sköta bankärenden. Som förvaltare av dödsboet kan du ändå först koncentrera dig på begravningsarrangemangen. Vi deltar i sorgen och hjälper dig att sköta bank- och försäkringsärenden.

Hur framskrider förvaltningen av ett dödsbo?

Var får jag ett ämbetsbetyg för banken, och en fullmakt? När en anhörig har gått bort kan man bli fundersam när det gäller skötseln av bankärenden. Kom ihåg att ta ett steg i taget.

I regel får vi information om att en kund har avlidit direkt från befolkningsdatasystemet. Vi sänder ett kondoleansbrev till dödsboets adress några veckor efter dödsfallet. Med brevet följer närmare uppgifter om den avlidnas kundrelation  så att du kan börja sköta dödsboets bankärenden.

  • Läs anvisningarna (Före bouppteckningen, Bouppteckning, Efter bouppteckningen) och minneslistan för förvaltaren av dödsboet. En länk till fullmakten finns i avsnittet Efter bouppteckningen.
  • Lämna in handlingar och fakturor på nätet.

1. Före bouppteckningen

Ämbetsbetyg över den avlidna, fakturor och lån, bouppteckningens beredning.

Läs mer

2. Bouppteckning

Upprättande, nödvändiga bilagor till, inlämning och granskning av bouppteckningsinstrumentet.

Läs mer

3. Efter bouppteckningen

Fullmakt, avvittring och arvskifte, avslutande av tjänster.

Läs mer

Lämna in handlingar och fakturor bekvämt på nätet

Lämna in ämbetsbetyg, bouppteckning med bilagor och fullmakt bekvämt på op.fi. Du kan lämna fakturor till betalning före bouppteckningen.