Förvaltning av dödsbo

När en närstående har gått bort blir de anhöriga mitt i sorgen och förlusten tvungna att utöver andra praktiska arrangemang även sköta bankärenden. Som dödsboförvaltare kan du dock först koncentrera dig på begravningsförberedelserna, vi får information om att en kund har avlidit direkt från befolkningsdatasystemet. Vi deltar i sorgen och hjälper dig att sköta bankärenden.

Hur framskrider skötseln av ett dödsbos bankärenden?

Var får jag ett ämbetsbetyg för banken, och en fullmakt? När en närstående har gått bort kan man bli fundersam när det gäller skötseln av bankärenden. Läs anvisningarna (Före bouppteckningen, Bouppteckning, Efter bouppteckningen) och minneslistan för förvaltaren av dödsboet.

1. Före bouppteckningen

Ämbetsbetyg över den avlidna, fakturor och lån, bouppteckningens beredning.

Läs mer

2. Bouppteckning

Upprättande, nödvändiga bilagor till, inlämning och granskning av bouppteckningsinstrumentet.

Läs mer

3. Efter bouppteckningen

Fullmakt, avvittring och arvskifte, avslutande av tjänster.

Läs mer

Hur ett dödsbos ärenden framskrider: en närstående avlider, begravningsförberedelserna och skötseln av ärenden inleds, fakturor betalas, bouppteckningen förbereds, bouppteckning (inom 3 månader), granskning av bouppteckningsinstrumentet, fullmakten träder i kraft, arvskifte, avslutning av tjänsterna.