Edustajiston vaalit

Andelsbankens fullmäktigeval

Ett nytt fullmäktige väljs för din andelsbank vart fjärde år så att andelsbankens ägarkunder ska ha möjlighet att påverka.

Ägarkunderna har möjlighet att medverka i beslutet om hurdant fullmäktige andelsbanken ska ha och hur ägarkundernas röst hörs i den egna andelsbankens förvaltning.  

Ett bra fullmäktige representerar alla bankens ägarkunder på ett mångsidigt sätt. I andelsbankernas fullmäktige behövs aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sakkunskap.  


 

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige är det också möjligt att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.