Maariankadun konttori

Välkommen

Vi betjänar dig med 11 kontor i följande kommuner: Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Pargas, Reso, Rusko och Vemo samt på nätet, i mobilen och per telefon.

Lösningar på finansbehoven i ditt liv

 • dagliga penningaffärer
 • lån och krediter
 • lösningar för sparande och placering
 • försäkringar för att skydda dig, dina närmaste och din egendom
 • OP Privates individuella kapitalförvaltningstjänster
 • juridiska tjänster för privatpersoner och företag
 • Turun Seudun OPKK:s fastighetsförmedlingstjänster
 • företagstjänster för företag av olika storlek

 

Alldeles runt hörnet

Eftersom vi är en lokal bank finns vi nära dig genom hela livet. Vi vill träffa dig just då och där det passar dig – på kontoret, nätet, i mobiltjänsten och per telefon. Boka tid för ett möte på nätet eller ring 010 256 9213.

Du får betjäning av 390 finansexperter som betjänar dig i åtta kommuner.  Vi har nu cirka 166 000 kunder av vilka redan mer än 76 000 är ägarkunder.

 

Bonus för dina ärenden

Vi är en bank som ägs av sina kunder och våra värden är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

Vi erbjuder branschens bästa koncentreringsförmåner av vilka den mest betydande är vårt värdefulla bonussystem.

Våra ägarkunder fick 2014 bonus för 8,2 miljoner euro samt räntor på tilläggsandelskapitalet för mer än 2,2 miljoner euro. Med bonus betalade våra kunder t.ex. bankens serviceavgifter och försäkringspremier.               

I enlighet med vår grunduppgift står vi vid våra kunders sida i deras vardag och främjar kundernas och hela verksamhetsområdets ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

Vår verksamhet är etiskt hållbar och ansvarsfull. Det här syns i våra dagliga kundmöten, i ansvarsfulla beslut samt i våra långfristiga insatser i utvecklingen av en livskraftig Åboregion.

 

Samarbete för Åboregionens bästa

Genom att stöda lokala projekt och samarbetsparter vill vi bära vårt ansvar för våra kunders och hela verksamhetsområdets välfärd.

Exempel från 2015:

 • vi gjorde det möjligt för skolelever att lära sig ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter inom projektet Företagsbyn
 • vi erbjöd 50 unga från vårt verksamhetsområde möjlighet att sommarjobba i föreningar med OP Åbonejdens stöd
 • vi hjälpte unga att hantera pengar i ett led av det projekt som inletts på initiativ av Republikens president med avsikt att förebygga utslagningen av unga
 • vi deltog i pjäsen Meganin tarina på Åbo Stadsteater för att motarbeta mobbning i skolor
 • med vårt stöd arrangerade projektet Öppna dörrar en konsert och promenader för ensamma åldringar som bor hemma