OP Private Nyland

Kapitalförvaltarna vid OP Private Nyland betjänar dig på bred front i Nyland. Våra experter ser till att allt som gäller din och dina närståendes ekonomi och välfärd sköts på bästa möjliga sätt. Du får lokal betjäning i Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Lovisa, Nurmijärvi, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis.

Utöver kapitalförvaltaren har du också tillgång till hela vårt nätverk av experter som på bred bas sköter alla dina bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningsärenden. Du får också juridisk expertis vid juridiska frågor som gäller din förmögenhet. Din personliga kapitalförvaltare förvaltar dina tillgångar heltäckande och ger dig sakkunnig hjälp.

Kontakta oss när du behöver pålitlig kapitalförvaltning för din förmögenhet. Du betjänas av utsedda kapitalförvaltare. Du når oss via Private-kundernas telefonnummer 0100 5110, som betjänar dig vardagar kl. 8–16.

 

Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också köande.